Katekismus

Katoliku Kiriku Katekismus on kokkuvõte Katoliku Kiriku usust, mis on koostatud Kiriku Õpetusameti järgi, kust lugeja leiab Katoliku usu selge ja põhjaliku ülevaate. Käesolev Katoliku Kiriku Katekismus sai alguse Vatikani II Kirikukogust ja avaldamisküpseks tunnistas paavst Johannes Paulus II Katekismuse 1992. aastal. Käesolev versioon on nn. tööversioon ja kõik kommentaarid ning keelelised märkused on teretulnud. Täname kõiki, kes on olnud abiks eestikeelse Katekismuse tegemise juures.


SISUKORD 

PROLOOG (1-25)

ESIMENE OSA. USUTUNNISTUS  (26-1065)

ESIMENE LÕIK. „MINA USUN" – „MEIE USUME" (26-184)

Esimene peatükk. INIMENE ON „JUMALAKÕLBLIK"

Teine peatükk. JUMAL PÖÖRDUB INIMESE POOLE

Kolmas peatükk. INIMESE VASTUS JUMALALE

TEINE LÕIK. KRISTLIK USUTUNNISTUS (185-1065)

Esimene peatükk. "MINA USUN JUMALASSE"

Teine peatükk. MINA USUN JEESUSESSE KRISTUSESSE, JUMALA AINUSÜNDINUD POJASSE

Kolmas peatükk. „MINA USUN PÜHASSE VAIMUSSE"


TEINE OSA. RISTIUSU SALADUSE PÜHITSEMINE (1066-1690)

ESIMENE LÕIK. SAKRAMENDIPÕHISUS (1066-1209)

Esimene peatükk. PAASAMÜSTEERIUM KIRIKU AJASTUL

Teine peatükk. PAASAMÜSTEERIUMI LITURGILINE PÜHITSEMINE

TEINE LÕIK. KIRIKU SEITSE SAKRAMENTI (1210-1690)

Esimene peatükk. KRISTLIKU SISENEMISE SAKRAMENDID

Teine peatükk. TERVENDUSSAKRAMENDID

Kolmas peatükk. OSADUST JA MISSIOONI TEENIVAD SAKRAMENDID

Neljas peatükk. TEISED LITURGILISED PÜHITSEMISED


KOLMAS OSA. ELU KRISTUSES (1691-2557)

ESIMENE LÕIK. INIMESE KUTSUMUS - ELU PÜHAS VAIMUS (1691-2051)

Esimene peatükk. INIMESE VÄÄRIKUS

Teine peatükk. INIMÜHISKOND

Kolmas peatükk. JUMAL PÄÄSTAB: SEADUS JA ARM

TEINE LÕIK. KÜMME KÄSKU (2052-2557)

Esimene peatükk. ARMASTA ISSANDAT, OMA JUMALAT, KOGU OMA SÜDAMEGA, KOGU OMA HINGEGA JA KOGU OMA MÕISTUSEGA

Teine peatükk. „ARMASTA OMA LIGIMEST NAGU ISEENNAST" 


NELJAS OSA. KRISTLIK PALVE (2558-2865)

ESIMENE LÕIK. PALVE KRISTLIKUS ELUS   (2558-2758)

TEINE LÕIK. ISSANDA PALVE: "MEIE ISA"  (2759-2865)

 

Soovijatel on võimalus allalaadida Katoliku Kiriku Katekismus e-raamatuna. Selleks klõpsa alljärgnevatel linkidel:

 

I. osa

II. osa

III. osa

IV. osa

FB2

fb2

fb2

fb2

fb2

EPUB

epub

epub

epub

epub

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search