2.2.2. Tervendussakramendid

Teine peatükk. TERVENDUSSAKRAMENDID

 

1420. Kristliku initsiatsiooni sakramentide läbi omandab inimene uue elu Kristuses. Paraku kanname me seda elu “saviastjates” (2 Kr 4:7). Praegu on see elu veel peidetud “koos Kristusega Jumalas” (Kl 3:3). Me elame veel oma “maises telkhoones” (2 Kr 5:1) ning oleme allutatud kannatustele, haigustele ja surmale. Sel moel võib nõrgeneda ka uus elu Jumala lapsena ning patu tõttu võib see isegi kaduma minna.

 

1421. Issand Jeesus Kristus, meie hinge ja ihu arst, kes on halvatutele patud andeks andnud ning neile taas tervise kinkinud (vrd Mk 2:1-12), soovib, et Tema Kirik Püha Vaimu väel Tema pühitsus- ja tervendustööd jätkaks. Seda vajavad ka Tema liikmed. See on kahe tervendussakramendi, pihi ja haigete salvimise eesmärgiks.

 

1422 - 1498 MEELEPARANDUSE JA LEPITAMISE SAKRAMENT

1499- 1532 HAIGETE SALVIMISE SAKRAMENT

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search