en rueesti

Olulised teated ja tulevased sündmused

TEATED

Püha Missa pühapäeval, 24. jaanuaril:
10.00 (poola keeles)
11.30 (eesti keeles) - Internetis: https://www.youtube.com/watch?v=E-7xbkaCTK4
14.30 (eesti keeles)
18.00 (vene keeles)

- Maski kandmine on kohustuslik!
- Enne igat Missat puhastatakse kirik täielikult!
- Kiriku  täituvus 50%
 

PIISKOPI KATEHHEES TÄISKASVANUTELE

Järgmine katehhees täiskasvanutele toimub kolmapäeval, 27. jaanuaril 2020 kell 18.30. Link:  https://youtu.be/LoUZA_B4jP4

 

PÜHAPÄEVAKOOL 2020/2021

Pühapäevakooli tunnid toimuvad pastoraalkeskuses pühapäeviti kell 13.00. Lastemissa - kuu 1. ja 3. pühapäeval kell 11.30 pastoraalkeskuses, III. korrusel. Info

Roosipärg online kl. 22.00

Püha roosipärg online:
kl. 22.00. Esmaspäev, teisipäev, neljapäev - eesti keeles; reede - vene keeles. Info

Viimased uudised

24. jaanuar on ülemaailmne kommunikatsioonipäev ja paavst Franciscus läkitas oma 55. ülemaailmse kommunikatsioonipäeva sõnumi kogu maailmale 23. jaanuaril Roomas.Ühtlasi on ka 24. jaanuar ajakirjanike patrooni, eeskostja, Püha Francis de Sales mälestuspäev. "Sel aastal," ütleb paavst Franciscus, "tahaksin pühendada selle sõnumi peakirjaga „Tule ja vaata”, inspiratsiooniks kogu avalikule...

18.-25. jaanuarini on Katoliku Kirikus kristlaste ühtsuse palvenädal. Kõik soovijad saavad ka iseseisvalt palvetada kristlaste ühtsuse eest. Palved: 1.       Armuline Jumal, Kristuse kaudu oleme saanud üheks Jumala perekonnaks, vendadeks ja õdedeks. Õpeta meid selle väärtusest aru saama. Õpeta meid üheskoos elame ja üheskoos kuulutama evangeeliumit, et maailm kuuleks ja näeks Sinu...

Tänavu möödub 150 aastat dekreedist Quemadmodum Deus, millega Õnnis Pius IX, liigutatuna rasketest ja kurbadest oludest, kus Kirikut ähvardas inimkonna vaen, kuulutas Püha Joosepi Katoliku Kiriku Patrooniks. Et anda kogu Kiriku usaldamist Jeesuse Kaitsja võimsa kaitse alla, on Paavst Franciscus kehtestanud, et alates tänasest kuupäevast (8. detsember 2020) - kuulutamise dekreedi aastapäevast ja...

Püha roosipärg online:kl. 22.00. Esmaspäev, teisipäev, neljapäev - eesti keeles; reede - vene keeles Link: http://rosary.katoliku.ee/

Mis on Katoliku Kirik?

Roomakatoliku Kirik on suurim kristlik kirik maailmas. Katoliiklasi maailmas on umbes 1,3 miljarit inimest. Tegemist on maailma vanima ja apostellikul järgnevusel toimiva kirikuga. Kirikut juhib apostel püha Peetruse ametijärglasena Rooma Paavst. Täna on ametijärglaseks Paavst Franciscus. Kõik katoliiklikud kogudused üle maailma on kogu Kirikuga osaduses, kuuludes piiskopkonda ja alludes Rooma Paavstile.
Katoliku usus inimesed soovivad järgida Kristust, elada koos Jumalaga ning pühenduda sakramentide vastuvõtmisele. Katoliiklased usuvad, et Jumal ilmutab end Pühakirjas, traditsiooni ja pärimuse kaudu. Katoliku kirikus on seitse sakramenti ja katoliiklased usuvad, et Armulauasakramendis muutuvad leib ja vein tegelikult Kristuse Ihuks ja Vereks. 
Kirik aitab tunda Tõde, toetab meid keerulstel hetkedel ning aitab meid raskete otsuste ja valikute tegemisel. Kirik esindab Jeesust Kristust ja katoliiklase suhe Kirikuga on väga lähedane, sest nad soovivad olla lähedase Ülestõusnud Jeesus Kristusega. 
Kui inimene kedagi tõeliselt armastab, siis on ta valmis end talle täielikult andma. Nii ka paljud katoliiklased elavad oma usku elavalt, hoides aus oma katoliikliku pärimust ja traditsiooni ning on pühendunud palveellu ja sakramentide vastuvõtmisele.

Kuidas saada katoliiklaseks?

Kõigepealt peab olema inimesel usku Kolmainu Jumalasse, mis on kõige alus ja allikas. Inimene, kes soovib katoliiklaseks saada, peab tunnistama katoliikliku usku ja peab tunnistama kõike seda, mida roomakatoliku Kirk õpetab ja tunnistab Tõeks. 
Kui inimene on leidnud oma südames, et tema soov on saada katoliiklaseks, peab ta vastu võtma ristimise, kui ta pole varem juba ristitud, sest kristlik Kirik tunnistab ühtainsat ristimist. Kui on varem ristitud inimene, siis usu äratundmise läbi siseneb ta Kirikusse andes tunnistust oma usust ning võtab vastu Armulauasakramenti, kus leib ja vein on pühitsemise kaudu muutunud Kristuse Ihuks ja Vereks. 
Nii laste ristimise kui ka täiskasvanute soovist saada katoliiklaseks tuleb võtta ühendust katoliku vaimulikuga, kes aitab inimesi saada Jumala rahvaks, sest Kirikusse sisenemine vajab teatavat ettevalmistust ja kirikuõpetuse tundmist. Väikelaste puhul paluvad vanemad lapse ristimist Kirikult.

Kontakt

Apostellik Administratuur Eestis
Vene 18
10123 Tallinn
Kantselei tel 6446367
kantselei.ppk@gmail.com

Toeta kirikut!

Toeta kirikut vastavalt oma võimalustele ja südametunnistusele.
Ülekanded võib teha:
Rooma-katoliku kiriku Peeter-Pauli kogudus
a/k EE022200001120059545 

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search