en rueesti

Olulised teated ja tulevased sündmused

ADMINISTRATUURI KALENDER 2023

Ilmunud on Eesti Apostelliku Administratuuri kalender ja aadressiraamat A.D. 2023. Kalender maksab 3 eurot ja on saadav kogudustest. 

PÄEVANE ADORATSIOON

Peeter-Pauli koguduses toimub päevane adoratsioon neljapäeval, 1. detsembril alates kella 12 kuni õhtuse Missani kella 18.00. 

IGA PÄEV - ONLINE ROOSIPÄRG

Esmaspäev, teisipäev, neljapäev - eesti keeles, kl. 22.00; Reede - vene keeles, kl. 22.00. Info

KATEHHEES „KUIDAS SAADA ARU PIIBLIST III"

Sel aastal jätkame Uue Testamendiga. Oodatud on kõik - nii eelmistel aastatel osalenud kui uued huvilised! Kohtume esmaspäeviti alates 3.10 kell 18.45 pastoraalkeskuses. Loe lisa KATEHHEES.

PIIBLIRING

Piibliring alustab alates 4.10 kell 18.45 pastoraalkeskuses. Loe lisa PIIBLIRING.

ADVENDIAJA REKOLLEKTSIOON 2022

30.11-3.12. toimub Pirita kloostris advendiaja rekollektsioon "Ja valgus paistab pimeduses". Info

ÜLEMAAILMNE NOORTEPÄEV 2023

Järgmisel aastal toimub Lissabonis Ülemaailmne Noortepäev. Loe lähemalt: Noortepäev

PEAPIISKOP EDUARD PROFITTLICHI KODULEHT

Jumala sulase Eduard Profittlichi koduleht asub aadressil: www.profittlich.eu

KATOLIKU TASKUHÄÄLING

Katoliku kiriku taskuhäälingut on võimalik kuulata: katolikupodcast

ADVENDIAEG

Vaimset lugemist advendiajaks. Loe lähemalt: advendiajaks.

Viimased uudised: Eesti

Missa Rorate, teisipäeviti kell 7.00 hommikul advendiajal! Seda Missat me peame pimeduses, ainult küünalde valguses (teisipäeviti, kl. 7.00). See annab meile mitte ainult suurepärase palvet soodustava õhkkonna, aga ka võimaluse sügavamini mõista, mida tähendab advendi „valvake". Siis, kui paljud veel magavad, me palvetame, valvame, et mitte maha magada Issanda tulekut. Jeesus Kristus, keda...

2023. aastal möödub paavst Johannes Paulus II visiidist Eestisse 30. aastat. Selleks puhuks sai Peeter-Pauli kogudus Tallinnas endale püha Johannes Paulus II reliikvia, milleks on püha paavsti veri. Reliikviat käis Krakowis vastu võtmas isa Tomasz Materna Kardinal Dziwiszi juures. Kardinal meenutas Eesti külaskäiku ja oli üllatunud katoliku kiriku kiire kasvu üle. Toona, 30 aastat tagasi oli...

17. oktoobril 2022 möödus 20 aastat Eesti Kirikute Nõukogu (mille liige on Rooma-Katoliku Kirik Eestis) ja Vabariigi Valitsuse vahel sõlmitud ühishuvide protokolli allkirjastamisest. Tänaseks juba kakskümmend aastat muutmata kujul kehtinud ühishuvide protokoll koostati tulenevalt vajadusest ühiselt määratleda põhimõtted ning tegevusvaldkonnad, milles Eesti riik ja EKN omavad ühiseid huvisid ning...

Advendiaja esimese pühapäeva Jumalik liturgia salvestatakse ERRi poolt sel aastal Ukraina Kreeka-Katoliku Kiriku Kolmekäelise Jumalaema kirikus. Teenistuse viib Ukraina Kreeka-Katoliku kirikus läbi preester Roman Kikh. Advendiajal mõtleme enam rahule ja Rahuvürsti sündimisele ning seda rahu hindame nüüd rohkem kui kunagi varem. Kutsume kõiki vaatama advendiaja teenistust ETVs sel pühapäeval, 27....

Viimased uudised: Välismaa

Paavst Franciscuse Angelusest. Tahaksin edastada oma armastust noortele. Alates eelmisest aastast tähistavad kohalikud kirikud ülemaailmset noortepäeva spetsiaalselt Kristuse Kuninga pühal. Teema, mis on sama, mis järgmisel ülemaailmsel noortepäeval Lissabonis - uuendan oma kutset, et te sellest osa võtaksite - „Neil päevil asus Maarja teele ja ruttas” (Lk 1:39). Maarja tegi seda, kui ta...

Paavst Franciscus andis 18. novembril intervjuu Itaalia ajalehele „La Stampa“. Seal intervjuus käsitleti mitmesuguseid teemasid, sealhulgas Ukrainat laastavat sõda. Avaldatud intervjuus rõhutab paavst Franciscus sõja absurdsust, märkides, et inimkond ei ole kahest eelmisest maailmasõjast õppust võtnud. „Teadmine, et kõigi nende tragöödiate taga on võimuiha ja relvakaubandus, tekitab viha ja...

18.novembril tähistati maailmas esimest ülemaailmset laste seksuaalse ärakasutamise, kuritarvitamise ja vägivalla ennetamise ning sellest paranemise päeva. Sel päeval pöördus Püha Tooli alaline vaatleja ÜRO juures, peapiiskop Gabriele Giordano Caccia assamblee poole, väljendades Vatikani tunnustust ja täielikku toetust äsja väljakuulutatud ülemaailmsele päevale. Samaaegsalt, 17. ja 18....

„Samal ajal kui mõned rääkisid templi välisest ilust ja imetlesid selle kive, juhtis Jeesus tähelepanu rahututele ja dramaatilistele sündmustele, mis iseloomustavad inimajalugu. Inimkätega ehitatud tempel kaob, nagu kõik muu selles maailmas, kuid on oluline osata eristada aega, milles me elame, et jääda evangeeliumi jüngriks isegi keset ajaloo murranguid. Selleks pakub Issand meile kaks...

Mis on Katoliku Kirik?

Roomakatoliku Kirik on suurim kristlik kirik maailmas. Katoliiklasi maailmas on umbes 1,3 miljarit inimest. Tegemist on maailma vanima ja apostellikul järgnevusel toimiva kirikuga. Kirikut juhib apostel püha Peetruse ametijärglasena Rooma Paavst. Täna on ametijärglaseks Paavst Franciscus. Kõik katoliiklikud kogudused üle maailma on kogu Kirikuga osaduses, kuuludes piiskopkonda ja alludes Rooma Paavstile.
Katoliku usus inimesed soovivad järgida Kristust, elada koos Jumalaga ning pühenduda sakramentide vastuvõtmisele. Katoliiklased usuvad, et Jumal ilmutab end Pühakirjas, traditsiooni ja pärimuse kaudu. Katoliku kirikus on seitse sakramenti ja katoliiklased usuvad, et Armulauasakramendis muutuvad leib ja vein tegelikult Kristuse Ihuks ja Vereks. 
Kirik aitab tunda Tõde, toetab meid keerulstel hetkedel ning aitab meid raskete otsuste ja valikute tegemisel. Kirik esindab Jeesust Kristust ja katoliiklase suhe Kirikuga on väga lähedane, sest nad soovivad olla lähedase Ülestõusnud Jeesus Kristusega. 
Kui inimene kedagi tõeliselt armastab, siis on ta valmis end talle täielikult andma. Nii ka paljud katoliiklased elavad oma usku elavalt, hoides aus oma katoliikliku pärimust ja traditsiooni ning on pühendunud palveellu ja sakramentide vastuvõtmisele.

Kuidas saada katoliiklaseks?

Kõigepealt peab olema inimesel usku Kolmainu Jumalasse, mis on kõige alus ja allikas. Inimene, kes soovib katoliiklaseks saada, peab tunnistama katoliikliku usku ja peab tunnistama kõike seda, mida roomakatoliku Kirk õpetab ja tunnistab Tõeks. 
Kui inimene on leidnud oma südames, et tema soov on saada katoliiklaseks, peab ta vastu võtma ristimise, kui ta pole varem juba ristitud, sest kristlik Kirik tunnistab ühtainsat ristimist. Kui on varem ristitud inimene, siis usu äratundmise läbi siseneb ta Kirikusse andes tunnistust oma usust ning võtab vastu Armulauasakramenti, kus leib ja vein on pühitsemise kaudu muutunud Kristuse Ihuks ja Vereks. 
Nii laste ristimise kui ka täiskasvanute soovist saada katoliiklaseks tuleb võtta ühendust katoliku vaimulikuga, kes aitab inimesi saada Jumala rahvaks, sest Kirikusse sisenemine vajab teatavat ettevalmistust ja kirikuõpetuse tundmist. Väikelaste puhul paluvad vanemad lapse ristimist Kirikult.

Kontakt

Apostellik Administratuur Eestis
Vene 18
10123 Tallinn
Kantselei tel 6446367
kantselei.ppk@gmail.com

TOETA KIRIKUT!
Toeta kirikut vastavalt oma võimalustele ja südametunnistusele.
Ülekanded võib teha:
Rooma-katoliku kiriku Peeter-Pauli kogudus
a/k EE022200001120059545

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search