2. oktoober

Pühad Kaitseinglid

Esimene lugemine

Lugemine teisest Moosese raamatust 2Ms 23:20-23

Vaata, mina läkitan sinu eel ingli sind tee peal hoidma ja sind viima paika, mille ma olen valmistanud. Ole valvel tema ees ja kuula ta häält, ära vihasta teda; sest ta ei andesta teie üleastumist, sellepärast et temas on minu nimi! Aga kui sa tõesti kuulad tema häält ja teed kõike, mida ma käsin, siis ma olen sinu vaenlaste vaenlane ja vastaste vastane. Sest minu ingel läheb sinu eel ja viib sind emorlaste, hettide, perislaste, kaananlaste, hiivlaste ja jebuuslaste juurde ja mina hävitan need.

See on Jumala sõna.

Psalm Ps 91:1-2,3-4,5-6,10-11

R: Tema annab oma inglitele käsu sind hoida.

Kes Kõigekõrgema kaitse all elab
ja alati Kõigeväelise varju all viibib,
see ütleb Issandale: «Sina oled mu varjupaik
ja mu kindel mäelinnus, mu Jumal, kelle peale ma loodan!»

R: Tema annab oma inglitele käsu sind hoida.

Sest tema kisub su välja linnupüüdja paelust,
hukkava katku käest.
Oma tiivasulgedega kaitseb ta sind ja tema tiibade all sa leiad varju;
tema tõde on kilp ja kaitsevall.

R: Tema annab oma inglitele käsu sind hoida.

Ei sa siis karda öö hirmu
ega noolt, mis päeval lendab,
ei katku, mis rändab pilkases pimedas,
ega tõbe, mis laastab lõunaajal.

R: Tema annab oma inglitele käsu sind hoida.

Ei taba õnnetus sind
ega lähene häda su telgile.
Sest tema annab oma inglitele sinu pärast käsu
sind hoida kõigil su teedel.

R: Tema annab oma inglitele käsu sind hoida.

Halleluuja Ps 103:21

Halleluuja: Kiitke Issandat, kõik tema inglid,
tema teenijad, kes teete tema tahtmist! Halleluuja.

Evangeelium

Lugemine püha Matteuse evangeeliumist. Mt 18:1-5,10

Sel ajal, astusid jüngrid Jeesuse juurde ja küsisid: «Kes küll on suurim taevariigis?» Ja Jeesus kutsus ühe lapse, pani nende keskele seisma ja ütles: «Tõesti, ma ütlen teile, kui te ei pöördu ega saa kui lapsed, ei pääse te taevariiki! Kes nüüd iseennast alandab selle lapse taoliseks, see on suurim taevariigis. Ja kes iganes ühe niisuguse lapse võtab vastu minu nimel, võtab vastu minu. Vaadake ette, et te ühtainustki neist pisikestest ei põlgaks, sest ma ütlen teile, et nende inglid taevas näevad alati minu Isa palet, kes on taevas!

See on Issanda sõna.

3. oktoober

Aastaringi 26. teisipäev

Esimene lugemine

Lugemine prohvet Sakarja raamatust: Sk 8:20-23

Nõnda ütleb vägede Issand: Veel tuleb rahvaid ja paljude linnade elanikke, ja ühe linna elanikud lähevad teise juurde ning ütlevad: „Tulge, lähme leevendama Issanda palet ja otsima vägede Issandat! Minagi lähen!” Ja paljud rahvad ning vägevad paganad tulevad Jeruusalemma otsima vägede Issandat ja leevendama Issanda palet. Nõnda ütleb vägede Issand: Neil päevil sünnib, et kümme meest igakeelsete paganate hulgast haaravad kinni Juuda mehe hõlmast ja ütlevad: „Me tahame minna koos teiega, sest me oleme kuulnud, et teiega on Jumal.”

See on Jumala sõna.

Psalm Ps 87:2-3, 4-5, 6-7

R: Meiega on Jumal.

Issand armastab Siioni väravaid
rohkem kui kõiki Jaakobi hooneid.
Auväärseid asju räägitakse sinu sees,
sa Jumala linn.

R: Meiega on Jumal.

„Ma nimetan Rahabit ja Paabelit
minu tundjateks.
Vaata, Vilistimaa ja Tüüros koos Etioopiaga -
need on seal sündinud.”
Aga Siionist öeldakse:
„Mees mehelt on nad seal sündinud,
ja tema, Kõigekõrgem, asutab seda.”

R: Meiega on Jumal.

Issand loeb ära, kui ta rahvas kirjutab raamatusse:
„See on seal sündinud.”
Ja lauldes ning ringtantsu tantsides hõisatakse:
„Kõik mu allikad on sinus!”

R: Meiega on Jumal.

Halleluuja Jk 1:18

Halleluuja: Isa on meid sünnitanud tõe sõna kaudu,
et me oleksime otsekui uudsevili tema loodute seas. Halleluuja.

Evangeelium

Lugemine püha Luuka evangeeliumist: Lk 9:51-56

See sündis, kui Jeesuse ülesvõtmispäevad olid lähenemas, et ta hakkas minema Jeruusalemma poole. Ja Jeesus läkitas enese eele käskjalgu. Need läksid teele ja tulid ühte samaarlaste külla, et talle öömaja valmistada. Aga külarahvas ei võtnud teda vastu, sest ta oli minemas Jeruusalemma poole. Seda nähes jüngrid Jaakobus ja Johannes ütlesid: „Issand, kas sa tahad, et me käsime tulel taevast alla tulla ja nad ära hävitada?” Tema aga pöördus ümber ja sõitles neid. Ja nad läksid teise külla.

See on Issanda sõna.

Kontakt

Apostellik Administratuur Eestis
Vene 18
10123 Tallinn
Kantselei tel 6446367
kantselei.ppk@gmail.com

TOETA KIRIKUT!
Toeta kirikut vastavalt oma võimalustele ja südametunnistusele.
Ülekanded võib teha:
Rooma-katoliku kiriku Peeter-Pauli kogudus
a/k EE022200001120059545

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search