15. juuni

Aastaringi 10. laupäev

Esimene lugemine

Lugemine Esimesest Kuningate raamatust: 1Kn 19:19-21

Siis Eliija läks sealt ära ja leidis Eliisa, Saafati poja, kes oli kündmas; ta ees käis kaksteist härjapaari ja ta ise oli kaheteistkümnendaga. Kui Eelija temast mööda läks, siis ta heitis oma kuue tema peale. Ja Eliisa jättis veised ja jooksis Eelijale järele ning ütles: «Lase mind ometi oma isale ja emale suud anda, siis ma käin su järel!» Ta vastas temale: «Mine, aga tule tagasi, sest ära unusta, mis ma sulle olen teinud!» Ja ta läks tema juurest tagasi, võttis veistepaari ning tappis need; veiste iketega keetis ta liha ning andis rahvale, ja nad sõid. Siis ta tõusis ja käis Eelija järel ning teenis teda.

See on Jumala sõna.

Psalm Ps 16:1bc-2ab+5, 7-8, 9-10

R: Issand on mu põllu- ja mu karikaosa.

Kaitse mind, Jumal, sest ma otsin pelgupaika sinu juures!
Ma ütlesin Issandale: «Sina oled mu Issand»
Issand on mu põllu- ja mu karikaosa;
sina hoiad alles, mis ma liisu teel olen saanud.

R: Issand on mu põllu- ja mu karikaosa.

Ma tänan Issandat, kes mulle on nõu andnud;
isegi öösiti manitsevad mind mu neerud.
Ma pean Issandat alati oma silma ees, ma ei kõigu,
sest tema on mu paremal pool.

R: Issand on mu põllu- ja mu karikaosa.

Sellepärast rõõmutseb mu süda
ja mu hing ilutseb; ka mu ihu võib julgesti elada.
Sest sina ei jäta mu hinge surmavalla kätte
ega lase oma vagal näha kõdunemist.

R: Issand on mu põllu- ja mu karikaosa.

Halleluuja Ps 118:36a.29b

Halleluuja: Suur Jumal, pööra mu süda sinu tunnistuste poole,
kingi mulle oma Seadus! Halleluuja.

Evangeelium

Lugemine Püha Matteuse evangeeliumist: Mt 5:33-37

Jeesus ütles oma jüngritele: «Veel olete kuulnud, et muistsele põlvele on öeldud: “Sa ei tohi valet vanduda!” ja “Issandale antud vandeid tuleb pidada!” Aga mina ütlen teile: Ärge vanduge üldse, ei taeva juures, sest see on Jumala troon, ega maa juures, sest see on tema jalgealune järg, ega Jeruusalemma juures, sest see on suure Kuninga linn! Ära vannu ka oma pea juures, sest ise ei saa sa ühtegi juuksekarva valgeks või mustaks teha! Iga teie “jah” olgu “jah” ja iga “ei” olgu “ei”, aga mis üle selle, see on kurjast.»

See on Issanda sõna.

Aastaringi 11. nädal

16. juuni

AASTARINGI 11. PÜHAPÄEV

Esimene lugemine

Lugemine Prohvet Hoosea raamatust: Hs 17:22-24

Nõnda ütleb Issand Jumal: Aga mina ise võtan tipu kõrge seedri ladvast ja istutan selle maha; ma katkun selle võsude tippudest kõige õrnema ja istutan kõrgele ja järsule mäele. Iisraeli kõrgele mäele istutan ma selle: see ajab oksi ja kannab vilja ning saab toredaks seedriks. Selle alla asuvad kõik linnud; kõik tiivulised elavad selle okste varjus. Ja kõik metsapuud saavad tunda, et mina olen Issand, kes teeb madalaks kõrge puu, kõrgeks madala puu, kuivaks toore puu ja paneb haljendama kuivanud puu. Mina, Issand, olen rääkinud, ja ma teen seda.»

See on Jumala sõna.

Psalm Ps 92:2-3, 13-14, 15-16

R: Tänagem Issandat, sest tema armastus kestab igavesti.

Hea on tänada Issandat
ja mängida sinu nimele, Kõigekõrgem,
hommikul kuulutada sinu heldust
ja öösel su ustavust,

R: Tänagem Issandat, sest tema armastus kestab igavesti.

Õige lokkab nagu palmipuu,
ta kasvab kõrgeks nagu seedripuu Liibanonil.
Kes Issanda kotta on istutatud,
need lokkavad meie Jumala õuedes.

R: Tänagem Issandat, sest tema armastus kestab igavesti.

Veel vanas eas nad kannavad vilja,
on tüsedad ja haljad
kuulutama, et Issand on siiras,
et minu kaljus ei ole ülekohut.

R: Tänagem Issandat, sest tema armastus kestab igavesti.

Teine lugemine

Lugemine apostel Pauluse teisest kirjast korintlastele: 2Kr 5:6-10

Nii me oleme siis alati kindlad, teades, et kuni me oleme ihus, oleme eemal Issanda juurest; sest me käime usus, mitte nägemises, ent me oleme kindlad ning meile meeldib pigem ära olla ihust ja viibida Issanda juures. Seepärast me püüamegi olla temale meelepärased, kas oleme siis kodus või võõrsil, sest me kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees, et igaüks saaks kätte, mida ta ihus olles on teinud, olgu head või halba.

See on Jumala sõna.

Halleluuja Jh 15:15

Halleluuja: Teid olen ma nimetanud sõpradeks,
sest teile olen ma andnud teada kõik,
mida ma olen kuulnud oma Isalt. Halleluuja.

Evangeelium

Lugemine Püha Markuse evangeeliumist: Mk 4:26-34

Jeesus ütles: «Nõnda on Jumala riik: nagu inimene viskab seemne maa peale ning heidab magama ja ärkab üles öösel ja päeval, ning seeme tärkab ja loob pea, nõnda et inimene ei tea, kuidas. Maa kannab vilja iseenesest, esmalt orast, seejärel päid, seejärel täit nisutera pea sees. Aga niipea kui vili on küps, saadab ta sirbi, sest lõikusaeg on käes.» Ja Jeesus ütles: «Millega võiksime võrrelda Jumala riiki või millise tähendamissõnaga teda kujutaksime? Sinepiivakesega, mis on, kui see külvatakse maha, väiksem kõigist seemneist maa peal. Ent kui see on külvatud, siis see sirgub ja kasvab suuremaks kõigist taimedest aias ja ajab suured oksad, nii et taeva linnud võivad teha pesa selle varjus.» Ja Jeesus rääkis Jumala sõna paljude selliste tähendamissõnadega, kuivõrd nad suutsid kuulata, aga ilma tähendamissõnata ei rääkinud ta neile. Kuid omavahel olles seletas ta oma jüngreile kõik ära.

See on Issanda sõna.

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search