hommik keskhommik keskpäev pärastlõuna päevalõpp

6. OKTOOBER
Aastaringi 27. neljapäev
KESKHOMMIK

SISSEJUHATUS
Jumal, tõtta mind päästma.
  Issand, rutta mulle appi.
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen. Halleluuja.

Hümn
Suur ajaseemne külvaja
on vaimu pannud kasvama,
vaid tema teab, kuis päeval, ööl
saab Tema näo Ta kätetöö.
Meil lase Sinus kasvada
ja valus vaevas piinelda
ning kuigi aru me ei saa
Su tahtel siiski alluda.
Kui süda valust haigena
ei lase enam hingata
meid ära jäta üksinda
ja ennast meile ilmuta.
Nüüd, Püha Isa, näidata,
meil võta ainust Poega Sa
ja Püha Vaimu lohutust,
Su lõppematut valitsust.
Aamen.

Psalm 119: 113-120

Ant. Kinnita mind oma ütluse järgi, Issand, et ma elaksin.
Ma vihkan kahepaikseid mõtteid, *
  aga Sinu Seadust ma armastan.
Sina oled mu kaitse ja kilp; *
  Sinu sõna peale ma loodan.
Taganege minust, te kurjategijad, *
  ja ma pean oma Jumala käske!
Kinnita mind oma ütluse järgi, et ma elaksin, *
  ja ära lase mind sattuda häbisse mu lootuses!
Toeta mind, et ma pääseksin, *
  siis ma vaatlen alati Su määrusi!
Sa ei pane mikski neid, kes eksivad eemale Sinu määrustest, *
  sest nende kavalus on asjatu.
Sa koristad ära kõik õelad maa pealt kui räbu, *
  sellepärast ma armastan Sinu tunnistusi.
Hirmust Sinu ees tuleb värin mu lihasse *
  ja ma kardan Su seadusi.
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Kinnita mind oma ütluse järgi, Issand, et ma elaksin.

Psalm 79
Kaebelaul Jeruusalemma hävitamise pärast

Kui ka sina sel päeval ära tunneksid, mis sinu rahuks on vaja! (Lk 19:42)

Ant. Aita meid, meie pääste Jumal ning tee lepitus meie pattude eest.
Jumal, paganad on tulnud Su pärisossa; † nad on rüvetanud Su püha templi, *
  on teinud Jeruusalemma kivivaremeks.
Nad on Su sulaste laibad † andnud söögiks taeva lindudele *
  ja Su vagade liha metsloomadele.
Nad on valanud nende verd nagu vett Jeruusalemma ümber *
  ja ei ole olnud matjat.
Me oleme saanud teotuseks oma naabritele, *
  irvituseks ja pilkeks oma ümbruskonnale.
Kui kaua Sa, Issand, oled lõpmata vihane *
  ja Su püha viha leegitseb nagu tuli?
Ära tuleta meelde meie vastu esivanemate pahategusid; † tõtaku meid kohtama Sinu halastus, *
  sest me oleme väga kurnatud!
Aita meid, meie pääste Jumal, *
  oma nime auhiilguse pärast,
ja tõmba meid välja ning tee lepitus meie pattude eest *
  oma nime pärast!
Mispärast peavad paganad ütlema: *
  “Kus on nende Jumal?”
Saagu teatavaks paganate seas meie silma all, *
  et kätte makstakse Su sulaste veri, mis on valatud!
Lase tulla oma palge ette vangide ägamine; *
  oma käsivarre suurusega jäta ellu surmalapsed.
Aga meie, Sinu rahvas ja Su karjamaa lambad, † täname Sind igavesti; *
  me jutustame Sinu kiitust põlvest põlve.
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Aita meid, meie pääste Jumal ning tee lepitus meie pattude eest.

Psalm 80
Issanda viinapuu

Tule, Issand Jeesus! (Ilm 22:20)

Ant. Vägede Jumal, vaata taevast ning tule katsuma seda viinapuud.
Kuule, Iisraeli karjane, *
  Sina ju juhtisid Joosepi sugu kui lambaid –
Sina istud keerubite peal- *
  hakka paistma Efraimile, Benjaminile ja Manassele!
Virguta oma vägevus, *
  tule, aita meid!
Tule tagasi meie juurde, Jumal, *
  lase oma palgel paista – siis on meil avitust!
Issand, taevavägede Jumal *
  kui kaua hõõgub Su viha oma rahva palve vastu?
Sa söödad meid pisarate leivaga, *
  joodad suure silmaveega,
oled meid pannud tüliõunaks *
  naabrite vahele, jätnud vaenlastele irvitada.
Tule tagasi meie juurde, Jumal, *
  lase oma palgel paista – siis on meil avitust!
Sina tõid Egiptusest viinapuu, *
  kihutasid rahvad minema ja istutasid puu nende asemele.
Sa tegid talle ruumi – *
  ta ajas juuri ja täitis maa,
tema vari kattis mäed, *
  oksad olid kui Jumala seedrid –
väädid vohasid mereni, *
  võsud Suure jõeni.
Miks kiskusid Sa aia maha – *
  nüüd iga teeline nopib tast,
metssiga tuhnib segi, *
  kõrbeloom sööb lagedaks.
Pööra ümber, taevavägede Jumal, *
  vaata ülevalt ja näe!
Tule harima seda viinapuud, *
  kinnitama, mida Su oma käsi on istutanud, oma poega, kellele Sina oled andnud väe!
Hävitagu hirm Su palge eest need, *
  kes viinamäele tule otsa pannud!
Aga hoidku Su käsi meest Su paremal käel, *
  inimese poega, kellele Sina oled andnud väe!
Ei me tagane Sinust – *
  hoia meid elus, siis hüüame Sinu Nime!
Tule tagasi meie juurde, Jumal, *
  lase oma palgel paista – siis on meil avitust!
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Vägede Jumal, vaata taevast ning tule katsuma seda viinapuud.

Pühakirja lugemine Erl 6:6
Minu rahvas on Iisrael, see, kes Jumalat appi hüüdis ja päästeti. Jah, Issand on oma rahvast hoidnud ja Issand on meid vabastanud kõigist neist õnnetustest. Ja Jumal on teinud neid suuri tunnustähti ja imetegusid, mida ei ole sündinud paganate seas.

℣. Ma tänan Sind, et Sa mulle vastasid.
℟. Sa tulid mulle päästjaks.

Palvetagem
  Issand, anna meile jõudu Sinu ainusündinud Poega Tema kannatustes järgida ja elu ebameeldivusi kannatlikult taluda. Kristuse, meie Issanda läbi.