hommik keskhommik keskpäev pärastlõuna õhtu päevalõpp

14. JUULI
AASTARINGI 15. PÜHAPÄEV
PÄEVALÕPUPALVUS

SISSEJUHATUS
Jumal, tõtta mind päästma.
  Issand, rutta mulle appi.
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen. Halleluuja.

Patutunnistus
Mina tunnistan Kõigeväelisele Jumalale
ning teile, vennad ja õed,
et olen mõtte, sõna, teo ja tegematajätmisega
palju pattu teinud:
minu süü, minu süü, minu ülisuur süü.
Seepärast palun Pühimat Neitsit Maarjat,
kõiki ingleid ja pühakuid
ning teid, vennad ja õed,
palvetage minu eest.
Kõigeväeline Jumal halastagu meie peale,
andku meile andeks meie patud
ja juhatagu meid igavesse ellu.
Aamen.

Hümn
Oh Kristus, valgus oled sa,
Sull’ pimedus on teadmata.
Sa meie südant valgusta
Ja tõe teele juhata.
Sind, Jumal, meie palume;
Meid hoia öösel heldesti,
Ja kaitse kõige häda sees,
Oh Isa, helde abimees!
Kõik rasked uned kaota,
Et jääme ilma kahjuta,
Ja keela liha himustust
Ja kurja vaimu kiusatust.
Kui silmad jäävad magama,
Siis jäägu süda valvama;
Meid kaitse oma käega
Ja patu köiest päästa ka.
Au olgu taeva Isale,
Au tema ainu Pojale.
Au Pühal’ Vaimul’ olgu ka
Nüüd järjesti ja lõpmata.
Aamen.

Psalm 91
Kõigekõrgema kaitse all

Ma olen andnud teile meelevalla kõndida madude ja skorpionide peal. (Lk 10:19)

Ant. Oma tiivasulgedega on Issand sulle abiks; ei sa siis karda öö hirmu.
Kes Kõigekõrgema kaitse all elab *
  ja alati Kõigeväelise varju all viibib,
see ütleb Issandale: Sina oled mu varjupaik ja mu kindel mäelinnus, *
  mu Jumal, kelle peale ma loodan!
Sest Tema kisub su välja linnupüüdja paelust, *
  hukkava katku käest.
Oma tiivasulgedega kaitseb Ta sind †
  ja Tema tiibade all sa leiad varju; *
  Tema tõde on kilp ja kaitsevall.
Ei sa siis karda öö hirmu *
  ega noolt, mis päeval lendab,
ei katku, mis rändab pilkases pimedas, *
  ega tõbe, mis laastab lõunaajal.
Langegu tuhat su kõrvalt †
  ja kümme tuhat su paremalt poolt, *
  sinu külge see ei puutu.
Aga sa vaatad oma silmaga ja näed, *
  kuidas kätte makstakse õelatele.
Sest Sina, Issand, oled mu varjupaik! †
  Kõigekõrgema oled sina, mu hing, *
  võtnud oma eluasemeks.
Ei taba õnnetus sind *
  ega lähene häda su telgile.
Sest Tema annab oma inglitele sinu pärast käsu *
  sind hoida kõigil su teedel.
Kätel nad kannavad sind, *
  et sa oma jalga ei lööks vastu kivi.
Sa astud üle lõvide ja rästikute, *
  noored lõvid ja lohed sa lömastad.
Et ta minusse on kiindunud, siis ma päästan tema; *
  ma ülendan tema, sest ta tunneb minu nime.
Ta hüüab mind appi ja ma vastan temale; †
  mina olen ta juures, kui ta on kitsikuses, *
  ma vabastan tema ning teen ta auliseks.
Pika eaga ma täidan tema *
  ja annan temale näha oma päästet.
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Oma tiivasulgedega on Issand sulle abiks; ei sa siis karda öö hirmu.

Pühakirja lugemineIlm 22:4-5
Jumala sulased näevad Tema palet ning Tema nimi on nende otsaesisel. Ja ööd ei ole enam ning neile ei ole vaja lambivalgust ega päikesevalgust, sest Issand Jumal ise valgustab neid, ning nemad valitsevad kuningatena igavesest ajast igavesti.

Responsorium
Sinu kätte, Issand, ma usaldan oma vaimu.
– Sinu kätte, Issand, ma usaldan oma vaimu.
Sina oled mind lunastanud, Issand, Sa tõe Jumal.
– Ma usaldan oma vaimu.
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.
– Sinu kätte, Issand, ma usaldan oma vaimu.

Kiituslaul
Siimeoni kiituslaul Lk 2:29-32
Ant. Päästa meid, Issand, kui valvame, varja meid, kui magame,
  et valvaksime koos Kristusega ja puhkaksime rahus.
Issand, + nüüd Sa lased oma sulasel lahkuda rahus *
  oma ütlust mööda,
sest mu silmad on näinud Sinu päästet, *
  mille Sa oled valmistanud kõigi rahvaste silme ees:
valgust, mis on ilmutuseks paganaile *
  ja kirkust Sinu rahvale, Iisraelile.
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Päästa meid, Issand, kui valvame, varja meid, kui magame,
  et valvaksime koos Kristusega ja puhkaksime rahus.

Palvetagem
  Issand, me palume Sind alandlikult, et olles pühitsenud Issanda ülestõusmise müsteeriumi, võiksime nüüd kõigest kurjast hoituina Sinu rahus puhata ja Sind kiites ka rõõmuga taas tõusta. Kristuse, meie Issanda läbi.
  Aamen.

Kõigeväeline Issand kinkigu meile rahulik öö ja õnnis lõpp.
  Aamen.

Antifon Maarja kiituseks

Salve Regina

Ole tervitatud, Halastuse Ema,
meie elu, meie rõõm ja meie lootus, ole tervitatud.
Sind palume meie, pagendatud Eeva lapsed;
Sinu poole hüüame nuttes siin pisarate orus.
Pööra nüüd Sina, meie Eestkostja,
oma halastavad silmad meie poole,
ning Jeesust, oma ihu õnnistatud vilja,
meile pärast maist vangipõlve näita.
Oo püha, oo vaga, oo helde Neitsi Maarja.
Salve, Regína, mater misericórdiæ;
vita, dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamámus, éxsules, filii Evæ.
Ad te suspirámus, geméntes et flentes
in hac lacrimárum valle.
Eia ergo, advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos
ad nos convérte.
Et Iesum, benedíctum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsílium osténde.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo María.