hommik keskhommik keskpäev pärastlõuna õhtu päevalõpp

26. VEEBRUAR
2. paastuesmaspäev
PÄRAST LÕUNA

SISSEJUHATUS
Jumal, tõtta mind päästma.
  Issand, rutta mulle appi.
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.

Hümn
Suur ajaseemne külvaja
on vaimu pannud kasvama,
vaid tema teab, kuis päeval, ööl
saab Tema näo Ta kätetöö.
Meil lase Sinus kasvada
ja valus vaevas piinelda
ning kuigi aru me ei saa
Su tahtel siiski alluda.
Kui süda valust haigena
ei lase enam hingata
meid ära jäta üksinda
ja ennast meile ilmuta.
Nüüd, Püha Isa, näidata,
meil võta ainust Poega Sa
ja Püha Vaimu lohutust,
Su lõppematut valitsust.
Aamen.

Psalm 119: 41-48

Ant. Näidakem üles suurt kannatlikkust ja relvastugem õiguse relvadega Jumala väes.
Tulgu mulle Sinu heldus, Issand, *
  ja Su pääste Su ütluse järgi,
et ma vastaksin oma teotajaile *;
  sest ma loodan Sinu sõna peale!
Ära kisu ilmaski mu suust ära tõesõna, *
  sest ma loodan Su seaduste peale!
Ma tahan hoida Su Seadust alati, *
  ikka ja igavesti,
ja avaruses käia, *
  sest ma nõuan Sinu korraldusi.
Ma tahan rääkida Su tunnistustest kuningate ees *
  ja mitte häbeneda.
Ma tahan ennast rõõmustada Sinu käskudega, *
  mida ma armastan.
Ma tõstan oma käed Su käskude poole, mida ma armastan, *
  ja mõlgutan meelt Su määruste üle.
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.

Psalm 40:2-9
Päästetu tänu ja palve

Tapaohvrit ja roaohvrit Sa ei tahtnud, aga ihu Sa oled mulle valmistanud. (Hb 10:5)

Ma ootasin Issandat suure ootusega; † Ta kummardus mu poole *
  ja kuulis mu appihüüdmist
ja tõmbas mind üles õuduse august *
  ja paksust porist
ning asetas mu jalad kaljule *
  ja kinnitas mu sammud.
Ta pani mu suhu uue laulu, *
  kiituslaulu meie Jumalale.
Paljud näevad seda ja hakkavad kartma *
  ja lootma Issanda peale.
Õnnis on mees, *
  kes paneb oma lootuse Issanda peale
ega pöördu ülbete *
  ja valesse taganejate poole.
Palju oled Sina, Issand, mu Jumal, † teinud imetegusid ja mõelnud mõtteid meie kohta; *
  ei ole kedagi Sinu sarnast.
Kui ma hakkaksin neid kuulutama ja neist kõnelema, *
  siis oleks neid rohkem kui jõuab ära lugeda.
Tapa- ja roaohver ei ole Su meele järgi – *
  aga mu kõrvad oled Sa avanud –,
põletus- ja patuohvrit Sa ei nõua. *
  Siis ma ütlesin: “Vaata, ma tulen,
rullraamatus on minust kirjutatud. *
  Sinu tahtmist, mu Jumal, teen ma hea meelega
ja Sinu Seadus *
  on mu südames.”
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.

Psalm 40:10-14,17-18

Ma jutlustan õiglust *
  suures koguduses;
vaata, ma ei sule oma huuli, *
  Issand, Sina tead seda!
Su õiglust ma ei varjanud oma südames, *
  Sinu ustavusest ja Su abist ma rääkisin,
Su heldust ja Su tõde ma ei salga *
  suure koguduse ees.
Sina, Issand, ära keela *
  mulle oma halastust;
Sinu arm ja Su ustavus *
  hoidku mind alati!
Sest lugematud õnnetused *
  on mind piiranud,
kõik mu süüteod *
  on mind kätte saanud –
mul puudub neist ülevaade, neid on rohkem kui juuksekarvu mu peas *
  ja mu süda kaotab julguse.
Issand, olgu Sulle meelepärane mind vabastada! *
  Tõtta mulle appi, Issand!
Olgu rõõmsad ja rõõmutsegu Sinus kõik, *
  kes otsivad Sind;
kes armastavad Sinu päästet, *
  need öelgu alati: “Suur on Issand!”
Mina olen vilets ja vaene, *
  aga Issand mõtleb mu peale!
Sina oled mu abi ja mu päästja! *
  Mu Jumal, ära viivita!
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Näidakem üles suurt kannatlikkust ja relvastugem õiguse relvadega Jumala väes.

Pühakirja lugemine Js 58:6a,7
Eks ole ju mulle meeldiv paast niisugune: eks see ole murda oma leiba näljasele ja viia oma kotta viletsad kodutud, kui sa näed alastiolijat ja riietad teda ega hoidu oma ligimesest?

℣. Minu ohver on murtud vaim.
℟. Murtud ja purukslöödud südant Sa ei põlga, oh Jumal.

Palvetagem.
  Kõigeväeline Jumal, kes õpetad meid meeleparanduse ja patukahetsuse kaudu oma elu uuendama. Hoia meid langemast pattudesse ja aita meil järgida alati Sinu armastuse käsku. Meie Issanda Jeesuse Kristuse, Sinu Poja läbi, kes Sinuga elab ja valitseb Püha Vaimu ühtsuses, Jumal, igavesest ajast igavesti. Aamen.

Ülistagem Issandat.
Tänu olgu Jumalale