hommik keskhommik keskpäev pärastlõuna päevalõpp

24. SEPTEMBER
Aastaringi 25. laupäev
Päevalõpupalvus

SISSEJUHATUS
Jumal, tõtta mind päästma.
  Issand, rutta mulle appi.
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen. Halleluuja.

Patutunnistus
Mina tunnistan Kõigeväelisele Jumalale
ning teile, vennad ja õed,
et olen mõtte, sõna, teo ja tegematajätmisega
palju pattu teinud:
minu süü, minu süü, minu ülisuur süü.
Seepärast palun Pühimat Neitsit Maarjat,
kõiki ingleid ja pühakuid
ning teid, vennad ja õed,
palvetage minu eest.
Kõigeväeline Jumal halastagu meie peale,
andku meile andeks meie patud
ja juhatagu meid igavesse ellu.
Aamen.

Hümn
Oh Kristus, valgus oled sa,
Sull’ pimedus on teadmata.
Sa meie südant valgusta
Ja tõe teele juhata.
Sind, Jumal, meie palume;
Meid hoia öösel heldesti,
Ja kaitse kõige häda sees,
Oh Isa, helde abimees!
Kõik rasked uned kaota,
Et jääme ilma kahjuta,
Ja keela liha himustust
Ja kurja vaimu kiusatust.
Kui silmad jäävad magama,
Siis jäägu süda valvama;
Meid kaitse oma käega
Ja patu köiest päästa ka.
Au olgu taeva Isale,
Au tema ainu Pojale.
Au Pühal’ Vaimul’ olgu ka
Nüüd järjesti ja lõpmata.
Aamen.

Psalm 4
Tänupalve

Issand äratas Ta surnuist ja tegi Ta imeliseks. (p. Augustinus)

Ant. Ole mulle armuline, Issand, ja kuule mu palvet.
Kui ma hüüan, siis vasta mulle, mu õiguse Jumal! †
  Kitsikuses andsid Sa mulle avaruse. *
  Ole mulle armuline ja kuule mu palvet!
Te suurtsugu mehed, kauaks jääb mu au teotada? *
  Kui kaua te armastate tühja ja otsite valet?
Tundke ometi, et Issand kohtleb imeliselt oma vaga, *
  Issand kuuleb, kui ma hüüan Ta poole!
Värisege, ärge tehke pattu! *
  Voodis olles mõtisklege oma südames ja vaikige!
Ohverdage õiguse ohvreid *
  ja lootke Issanda peale!
Paljud ütlevad: Kes annab meile näha head? *
  Issand, tõsta meie peale oma palge valgus!
Sa oled andnud mu südamesse suurema rõõmu, *
  kui oli neil rohke vilja ja värske veinisaagi ajal.
Rahus ma heidan maha ning uinun, *
  sest Sina üksi, Issand, asetad mind julgesti elama.
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Ole mulle armuline, Issand, ja kuule mu palvet.

Psalm 134
Öine palve pühakojas

Kiitke meie Jumalat kõik Tema sulased, kes Teda kardate, pisikesed ja suured. (Ilm 19:5)

Ant. Tänage Issandat öötunnil.
Ennäe, tänage Issandat, kõik Issanda sulased, *
  kes öösel seisate Issanda kojas!
Tõstke oma käed pühamu poole *
  ja tänage Issandat!
Õnnistagu Issand sind Siionist, *
  Tema, kes on teinud taeva ja maa!
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Tänage Issandat öötunnil.

Pühakirja lugemine5Ms 6:4-7
Kuule, Iisrael! Issand, meie Jumal Issand, on ainus. Armasta Issandat, oma Jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma väest! Ja need sõnad, mis ma täna sulle annan, jäägu su südamesse! Kinnita neid oma lastele kõvasti ja kõnele neist kojas istudes ja teed käies, magama heites ja üles tõustes.

Responsorium
Sinu kätte, Issand, ma usaldan oma vaimu.
– Sinu kätte, Issand, ma usaldan oma vaimu.
Sina oled mind lunastanud, Issand, Sa tõe Jumal.
– Ma usaldan oma vaimu.
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.
– Sinu kätte, Issand, ma usaldan oma vaimu.

Kiituslaul
Siimeoni kiituslaul Lk 2:29-32
Ant. Päästa meid, Issand, kui valvame, varja meid, kui magame,
  et valvaksime koos Kristusega ja puhkaksime rahus.
Issand, + nüüd Sa lased oma sulasel lahkuda rahus *
  oma ütlust mööda,
sest mu silmad on näinud Sinu päästet, *
  mille Sa oled valmistanud kõigi rahvaste silme ees:
valgust, mis on ilmutuseks paganaile *
  ja kirkust Sinu rahvale, Iisraelile.
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Päästa meid, Issand, kui valvame, varja meid, kui magame,
  et valvaksime koos Kristusega ja puhkaksime rahus.

Palvetagem
  Issand, me palume Sind, tule meie juurde sel ööl, et kui hommikul tõuseme, siis võiksime rõõmustada Kristuse, Sinu Poja, ülestõusmisest, kes koos Sinuga elab ja valitseb Püha Vaimu ühtsuses, Jumal igavesest ajast igavesti.
  Aamen.

Kõigeväeline Issand kinkigu meile rahulik öö ja õnnis lõpp.
  Aamen.

Antifon Maarja kiituseks

Salve Regina

Ole tervitatud, Halastuse Ema,
meie elu, meie rõõm ja meie lootus, ole tervitatud.
Sind palume meie, pagendatud Eeva lapsed;
Sinu poole hüüame nuttes siin pisarate orus.
Pööra nüüd Sina, meie Eestkostja,
oma halastavad silmad meie poole,
ning Jeesust, oma ihu õnnistatud vilja,
meile pärast maist vangipõlve näita.
Oo püha, oo vaga, oo helde Neitsi Maarja.
Salve, Regína, mater misericórdiæ;
vita, dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamámus, éxsules, filii Evæ.
Ad te suspirámus, geméntes et flentes
in hac lacrimárum valle.
Eia ergo, advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos
ad nos convérte.
Et Iesum, benedíctum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsílium osténde.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo María.