hommik keskhommik keskpäev pärastlõuna õhtu päevalõpp

2. OKTOOBER
Pühad Kaitseinglid
KESKPÄEV

SISSEJUHATUS
Jumal, tõtta mind päästma.
  Issand, rutta mulle appi.
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen. Halleluuja.

Hümn
Nüüd päeva tunnil kuuendal
me vaimu tasakaalusta,
kui mõistus hakkab väsima,
meid aita oma armuga.
Meid templiks Jumalale Sa,
järkjärgult vormi, kujunda.
Me meeled koonda kuulama
ja oma tahe ilmuta.
Kolmainsuse harmoonias
meid elutöös Sa juhata,
me usku, lootust kinnita
ja armastama õpeta.
Au Jumalale, Isale
ja ainsale Ta Pojale,
neist lähtuvale Vaimule,
Kolmainule, kes õndsaks teeb.

Psalm 119: 41-48

Ant. Õndsad on need, kes Jumala sõna kuulevad ja seda järgivad.
Tulgu mulle Sinu heldus, Issand, *
  ja Su pääste Su ütluse järgi,
et ma vastaksin oma teotajaile *;
  sest ma loodan Sinu sõna peale!
Ära kisu ilmaski mu suust ära tõesõna, *
  sest ma loodan Su seaduste peale!
Ma tahan hoida Su Seadust alati, *
  ikka ja igavesti,
ja avaruses käia, *
  sest ma nõuan Sinu korraldusi.
Ma tahan rääkida Su tunnistustest kuningate ees *
  ja mitte häbeneda.
Ma tahan ennast rõõmustada Sinu käskudega, *
  mida ma armastan.
Ma tõstan oma käed Su käskude poole, mida ma armastan, *
  ja mõlgutan meelt Su määruste üle.
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Õndsad on need, kes Jumala sõna kuulevad ja seda järgivad.

Psalm 40:2-9
Päästetu tänu ja palve

Tapaohvrit ja roaohvrit Sa ei tahtnud, aga ihu Sa oled mulle valmistanud. (Hb 10:5)

Ant. Minu roog on see, et ma teen oma Isa tahtmist.
Ma ootasin Issandat suure ootusega; † Ta kummardus mu poole *
  ja kuulis mu appihüüdmist
ja tõmbas mind üles õuduse august *
  ja paksust porist
ning asetas mu jalad kaljule *
  ja kinnitas mu sammud.
Ta pani mu suhu uue laulu, *
  kiituslaulu meie Jumalale.
Paljud näevad seda ja hakkavad kartma *
  ja lootma Issanda peale.
Õnnis on mees, *
  kes paneb oma lootuse Issanda peale
ega pöördu ülbete *
  ja valesse taganejate poole.
Palju oled Sina, Issand, mu Jumal, † teinud imetegusid ja mõelnud mõtteid meie kohta; *
  ei ole kedagi Sinu sarnast.
Kui ma hakkaksin neid kuulutama ja neist kõnelema, *
  siis oleks neid rohkem kui jõuab ära lugeda.
Tapa- ja roaohver ei ole Su meele järgi – *
  aga mu kõrvad oled Sa avanud –,
põletus- ja patuohvrit Sa ei nõua. *
  Siis ma ütlesin: “Vaata, ma tulen,
rullraamatus on minust kirjutatud. *
  Sinu tahtmist, mu Jumal, teen ma hea meelega
ja Sinu Seadus *
  on mu südames.”
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Minu roog on see, et ma teen oma Isa tahtmist.

Psalm 40:10-14,17-18

Ant. Ma olen vilets ja vaene, aga Issand mõtleb mu peale.
Ma jutlustan õiglust *
  suures koguduses;
vaata, ma ei sule oma huuli, *
  Issand, Sina tead seda!
Su õiglust ma ei varjanud oma südames, *
  Sinu ustavusest ja Su abist ma rääkisin,
Su heldust ja Su tõde ma ei salga *
  suure koguduse ees.
Sina, Issand, ära keela *
  mulle oma halastust;
Sinu arm ja Su ustavus *
  hoidku mind alati!
Sest lugematud õnnetused *
  on mind piiranud,
kõik mu süüteod *
  on mind kätte saanud –
mul puudub neist ülevaade, neid on rohkem kui juuksekarvu mu peas *
  ja mu süda kaotab julguse.
Issand, olgu Sulle meelepärane mind vabastada! *
  Tõtta mulle appi, Issand!
Olgu rõõmsad ja rõõmutsegu Sinus kõik, *
  kes otsivad Sind;
kes armastavad Sinu päästet, *
  need öelgu alati: “Suur on Issand!”
Mina olen vilets ja vaene, *
  aga Issand mõtleb mu peale!
Sina oled mu abi ja mu päästja! *
  Mu Jumal, ära viivita!
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Ma olen vilets ja vaene, aga Issand mõtleb mu peale.

Pühakirja lugemine Ap 4:24-25
Ennäe, Issanda ingel seisis seal ning valgus helkis vangikongis. Ingel lõi Peetrust vastu külge, äratas ta üles ja ütles: „Tõuse kiiresti!” Ja Peetruse ahelad langesid käte ümbert maha.

℣. Issand läkitas oma ingli,
℟. Kes kiskus mind välja Heroodese käest.

Palvetagem
  Jumal, Sa oled viinamäe ja saagi Issand ning Hoidja; Sina jagad tööd ja annad õiglase tasu. Kingi meile jõudu Sinu tahte täitmiseks ja nurisemata kandmiseks. Kristuse, meie Issanda läbi.