hommik keskhommik keskpäev pärastlõuna päevalõpp

10. AUGUST
p. Laurentius, diakon ja märter, kirikupüha
Päevalõpupalvus

SISSEJUHATUS
Jumal, tõtta mind päästma.
  Issand, rutta mulle appi.
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen. Halleluuja.

Patutunnistus
Mina tunnistan Kõigeväelisele Jumalale
ning teile, vennad ja õed,
et olen mõtte, sõna, teo ja tegematajätmisega
palju pattu teinud:
minu süü, minu süü, minu ülisuur süü.
Seepärast palun Pühimat Neitsit Maarjat,
kõiki ingleid ja pühakuid
ning teid, vennad ja õed,
palvetage minu eest.
Kõigeväeline Jumal halastagu meie peale,
andku meile andeks meie patud
ja juhatagu meid igavesse ellu.
Aamen.

Hümn
Oh Kristus, valgus oled sa,
Sull’ pimedus on teadmata.
Sa meie südant valgusta
Ja tõe teele juhata.
Sind, Jumal, meie palume;
Meid hoia öösel heldesti,
Ja kaitse kõige häda sees,
Oh Isa, helde abimees!
Kõik rasked uned kaota,
Et jääme ilma kahjuta,
Ja keela liha himustust
Ja kurja vaimu kiusatust.
Kui silmad jäävad magama,
Siis jäägu süda valvama;
Meid kaitse oma käega
Ja patu köiest päästa ka.
Au olgu taeva Isale,
Au tema ainu Pojale.
Au Pühal’ Vaimul’ olgu ka
Nüüd järjesti ja lõpmata.
Aamen.

Psalm 31:2-6
Varjul Jumala juures

Isa, sinu kätte ma annan oma vaimu! (Lk 23:46).

Ant. Ole mulle kaitsjaks kaljuks, mäelinnuse hooneks mu päästmiseks.
Sinu juures ma otsin pelgupaika, Issand, †
  ärgu ma jäägu iialgi häbisse! *
  Oma õiglust mööda päästa mind!
Pööra oma kõrv mu poole, tõtta mind kiskuma välja hädast, *
  ole mulle kaitsjaks kaljuks, mäelinnuse hooneks mu päästmiseks!
Sest Sina oled mu kalju ja mu mäelinnus, *
  ja oma nime pärast juhatad ja talutad Sa mind.
Sa viid mu välja võrgust, mis mulle on salaja pandud, *
  sest Sina oled mu tugev kaitse.
Sinu kätte ma usaldan oma vaimu, *
  sest Sina oled mu lunastanud, Issand, Sa tõe Jumal.
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Ole mulle kaitsjaks kaljuks, mäelinnuse hooneks mu päästmiseks.

Psalm 130
Hüüd patusügavusest

Tema päästab oma rahva nende pattudest. (Mt 1:21).

Ant. Põhjatuist sügavusist hüüan ma Sinu poole, Issand.
Põhjatuist sügavusist hüüan ma Sinu poole, Issand! *
  Issand, kuule mu häält, Sinu kõrvad pangu tähele mu anumise häält!
Kui Sina, Issand, peaksid meeles kõik pahateod, *
  kes siis, Issand, püsiks?
Kuid Sinu käes on andeksand, *
  et Sind kardetaks.
Ma ootan Issandat, mu hing ootab, *
  ja ma loodan Tema sõna peale.
Mu hing ootab Issandat enam kui valvurid hommikut, *
  kui valvurid hommikut.
Iisrael, looda Issanda peale, *
  sest Issanda juures on heldus ja Tema juures on rohke lunastus!
Ja Tema lunastab Iisraeli *
  kõigist tema pahategudest.
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Põhjatuist sügavusist hüüan ma Sinu poole, Issand.

Pühakirja lugemineEf 4:26-27
Kui vihastute, siis ärge tehke pattu! Ärgu päike loojugu teie vihastumise üle! Ärge andke ka maad kuradile.

Responsorium
Sinu kätte, Issand, ma usaldan oma vaimu.
– Sinu kätte, Issand, ma usaldan oma vaimu.
Sina oled mind lunastanud, Issand, Sa tõe Jumal.
– Ma usaldan oma vaimu.
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.
– Sinu kätte, Issand, ma usaldan oma vaimu.

Kiituslaul
Siimeoni kiituslaul Lk 2:29-32
Ant. Päästa meid, Issand, kui valvame, varja meid, kui magame,
  et valvaksime koos Kristusega ja puhkaksime rahus.
Issand, + nüüd Sa lased oma sulasel lahkuda rahus *
  oma ütlust mööda,
sest mu silmad on näinud Sinu päästet, *
  mille Sa oled valmistanud kõigi rahvaste silme ees:
valgust, mis on ilmutuseks paganaile *
  ja kirkust Sinu rahvale, Iisraelile.
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Päästa meid, Issand, kui valvame, varja meid, kui magame,
  et valvaksime koos Kristusega ja puhkaksime rahus.

Palvetagem
  Issand Jeesus Kristus, kes Sa tasase ja alandlikuna paned hea ikke ja kerge koorma nende peale, kes Sind järgivad, võta armulikult vastu see, mis tänasel päeval ette võtsime ja täide saatsime ning kingi meile rahu, et võiksime homme veelgi innukamalt teenida Sind, kes Sa elad ja valitsed koos Jumal Isaga Püha Vaimu ühtsuses, Jumal igavesest ajast igavesti.
  Aamen.

Kõigeväeline Issand kinkigu meile rahulik öö ja õnnis lõpp.
  Aamen.

Antifon Maarja kiituseks

Salve Regina

Ole tervitatud, Halastuse Ema,
meie elu, meie rõõm ja meie lootus, ole tervitatud.
Sind palume meie, pagendatud Eeva lapsed;
Sinu poole hüüame nuttes siin pisarate orus.
Pööra nüüd Sina, meie Eestkostja,
oma halastavad silmad meie poole,
ning Jeesust, oma ihu õnnistatud vilja,
meile pärast maist vangipõlve näita.
Oo püha, oo vaga, oo helde Neitsi Maarja.
Salve, Regína, mater misericórdiæ;
vita, dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamámus, éxsules, filii Evæ.
Ad te suspirámus, geméntes et flentes
in hac lacrimárum valle.
Eia ergo, advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos
ad nos convérte.
Et Iesum, benedíctum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsílium osténde.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo María.