hommik keskhommik keskpäev pärastlõuna õhtu päevalõpp

25. APRILL
p. Evangelist Markus. Kirikupüha
PÄEVALÕPUPALVUS

SISSEJUHATUS
Jumal, tõtta mind päästma.
  Issand, rutta mulle appi.
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen. Halleluuja.

Patutunnistus
Mina tunnistan Kõigeväelisele Jumalale
ning teile, vennad ja õed,
et olen mõtte, sõna, teo ja tegematajätmisega
palju pattu teinud:
minu süü, minu süü, minu ülisuur süü.
Seepärast palun Pühimat Neitsit Maarjat,
kõiki ingleid ja pühakuid
ning teid, vennad ja õed,
palvetage minu eest.
Kõigeväeline Jumal halastagu meie peale,
andku meile andeks meie patud
ja juhatagu meid igavesse ellu.
Aamen.

Hümn
Oh Kristus, valgus oled sa,
Sull’ pimedus on teadmata.
Sa meie südant valgusta
Ja tõe teele juhata.
Sind, Jumal, meie palume;
Meid hoia öösel heldesti,
Ja kaitse kõige häda sees,
Oh Isa, helde abimees!
Kõik rasked uned kaota,
Et jääme ilma kahjuta,
Ja keela liha himustust
Ja kurja vaimu kiusatust.
Kui silmad jäävad magama,
Siis jäägu süda valvama;
Meid kaitse oma käega
Ja patu köiest päästa ka.
Au olgu taeva Isale,
Au tema ainu Pojale.
Au Pühal’ Vaimul’ olgu ka
Nüüd järjesti ja lõpmata.
Aamen.

Psalm 16
Issand on mu pärisosa

Jumal on Tema üles äratanud, päästes Ta surmavaludest. (Ap 2:24)

Ant. Halleluuja, halleluuja, halleluuja.
Kaitse mind, Jumal, *
  sest ma otsin pelgupaika Sinu juures!
Ma ütlesin Issandale: “Sina oled mu Issand, *
  ei mul ole head ilma Sinuta.”
Ja pühade kohta maa peal ma ütlesin: *
  “Nemad on need aulised, kellest mul on väga hea meel.”
Palju piina saab neile, *
  kes ruttavad teise jumala järele;
ma ei taha valada nende vereohvreid *
  ega võtta nende nimesid oma huultele.
Issand on mu põllu- ja mu karikaosa; *
  Sina hoiad alles, mis ma liisu teel olen saanud.
Mõõdunöörid on mulle langenud meeldivate paikade peale, *
  ka on pärisosa ilus mu meelest.
Ma tänan Issandat, kes mulle on nõu andnud; *
  isegi öösiti manitsevad mind mu neerud.
Ma pean Issandat alati oma silma ees, *
  ma ei kõigu, sest Tema on mu paremal pool.
Sellepärast rõõmutseb mu süda ja mu hing ilutseb; *
  ka mu ihu võib julgesti elada.
Sest Sina ei jäta mu hinge surmavalla kätte *
  ega lase oma vagal näha kõdunemist.
Sina annad mulle teada elu teeraja; rõõmu on rohkesti Su palge ees, *
  meeldivaid asju on Su paremas käes alatiseks.
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Halleluuja, halleluuja, halleluuja.

Pühakirja lugemine1Ts 5:23
Rahu Jumal ise pühitsegu teid läbinisti ning teie vaim ja hing ja ihu olgu tervikuna hoitud laitmatuna meie Issanda Jeesuse Kristuse tulemiseks.

Responsorium
Sinu kätte, Issand, ma usaldan oma vaimu, halleluuja, halleluuja.
– Sinu kätte, Issand, ma usaldan oma vaimu, halleluuja, halleluuja.
Sina oled mind lunastanud, Issand, Sa tõe Jumal.
– Halleluuja, halleluuja.
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.
– Sinu kätte, Issand, ma usaldan oma vaimu, halleluuja, halleluuja.

Kiituslaul
Siimeoni kiituslaul Lk 2:29-32
Ant. Päästa meid, Issand, kui valvame, varja meid, kui magame,
  et valvaksime koos Kristusega ja puhkaksime rahus.
Issand, + nüüd Sa lased oma sulasel lahkuda rahus *
  oma ütlust mööda,
sest mu silmad on näinud Sinu päästet, *
  mille Sa oled valmistanud kõigi rahvaste silme ees:
valgust, mis on ilmutuseks paganaile *
  ja kirkust Sinu rahvale, Iisraelile.
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Päästa meid, Issand, kui valvame, varja meid, kui magame,
  et valvaksime koos Kristusega ja puhkaksime rahus.

Palvetagem
  Issand, meie Jumal, kosuta meid, päevatööst väsinuid, rahuliku unega, et võiksime Sinu abist uuendatuina olla alati nii ihu kui hinge poolest Sinule pühendunud. Kristuse, meie Issanda läbi.
  Aamen.

Kõigeväeline Issand kinkigu meile rahulik öö ja õnnis lõpp.
  Aamen.

Regina Caeli

Taevakuninganna, rõõmusta, halleluuja!
Sest Jeesus, keda Sina oled kandnud, halleluuja,
tõusis surnuist, nagu Ta lubas, halleluuja!
Palveta meie eest, halleluuja!
Regína cæli, lætare, allelúia,
quia quem meruísti portáre, allelúia,
resurréxit sicut dixit, allelúia;
ora pro nobis Deum, allelúia.