hommik keskhommik keskpäev pärastlõuna õhtu päevalõpp

2. JUUNI
Aastaringi 8. reede
PÄEVALÕPUPALVUS

SISSEJUHATUS
Jumal, tõtta mind päästma.
  Issand, rutta mulle appi.
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen. Halleluuja.

Patutunnistus
Mina tunnistan Kõigeväelisele Jumalale
ning teile, vennad ja õed,
et olen mõtte, sõna, teo ja tegematajätmisega
palju pattu teinud:
minu süü, minu süü, minu ülisuur süü.
Seepärast palun Pühimat Neitsit Maarjat,
kõiki ingleid ja pühakuid
ning teid, vennad ja õed,
palvetage minu eest.
Kõigeväeline Jumal halastagu meie peale,
andku meile andeks meie patud
ja juhatagu meid igavesse ellu.
Aamen.

Hümn
Oh Kristus, valgus oled sa,
Sull’ pimedus on teadmata.
Sa meie südant valgusta
Ja tõe teele juhata.
Sind, Jumal, meie palume;
Meid hoia öösel heldesti,
Ja kaitse kõige häda sees,
Oh Isa, helde abimees!
Kõik rasked uned kaota,
Et jääme ilma kahjuta,
Ja keela liha himustust
Ja kurja vaimu kiusatust.
Kui silmad jäävad magama,
Siis jäägu süda valvama;
Meid kaitse oma käega
Ja patu köiest päästa ka.
Au olgu taeva Isale,
Au tema ainu Pojale.
Au Pühal’ Vaimul’ olgu ka
Nüüd järjesti ja lõpmata.
Aamen.

Psalm 88
Palve surmahädas

See on teie tund ja pimeduse meelevald (Lk 22:53).

Ant. Issand, mu pääste Jumal, päeval ma kisendan, öösel ma olen Sinu ees.
Issand, mu pääste Jumal, päeval ma kisendan, *
  öösel ma olen Sinu ees.
Tulgu mu palve Sinu ette, *
  pööra oma kõrv mu halisemise poole!
Sest mu hing on täis õnnetust *
  ja mu elu on jõudnud surmavalla lähedale.
Mind arvatakse nende liiki, kes lähevad alla hauda; *
  ma olen nagu mees, kellel ei ole rammu!
Olen valla lastud surnute juurde, *
  just nagu mahalöödud, kes lebavad hauas,
keda Sa enam ei meenuta, *
  kes Sinu käest on lõigatud ära.
Sina oled mind pannud kõige sügavamasse hauda, *
  pimedasse paika, suurtesse sügavustesse.
Su vihaleek lasub mu peal, *
  ja kõigi oma lainetega vaevad Sa mind.
Mu tuttavad oled Sa ajanud minust eemale *
  ja oled mind teinud neile jäleduseks,
ma olen kinni ega pääse välja. *
  Mu silmad on otsa jäänud mu viletsuse pärast;
Sind, Issand, ma hüüan appi kogu päeva, *
  ma laotan välja oma käed Sinu poole.
Kas Sina teed imet surnutele? *
  Või tõusevad kadunud üles Sind kiitma?
Kas jutustatakse hauas Sinu heldusest, *
  kadupaigas Sinu ustavusest?
Kas tuntakse pimeduses Sinu imetöid *
  ja Su õiglust unustusemaal?
Aga mina hüüan Sind appi, Issand! *
  Ja mu palve jõuab vara Su ette.
Miks Sina, Issand, heidad ära mu hinge *
  ja paned oma palge mu eest varjule?
Ma olen vilets ja vaagun hinge oma noorusest alates, *
  ma kannan su ränki lööke, olen nõutu.
Sinu vihaleegid käivad mu üle, *
  Su rängad löögid muserdavad mind;
need ümbritsevad mind nagu vesi iga päev, *
  need tiirlevad mu ümber üheskoos.
Sa oled minust eemale ajanud mu armastajad ja mu sõbrad; *
  mu tuttavaks on pimedus.
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Issand, mu pääste Jumal, päeval ma kisendan, öösel ma olen Sinu ees.

Pühakirja lugemineJr 14:9
Sa oled meie keskel, Issand! Meile on pandud Sinu nimi, ära jäta meid maha!

Responsorium
Sinu kätte, Issand, ma usaldan oma vaimu.
– Sinu kätte, Issand, ma usaldan oma vaimu.
Sina oled mind lunastanud, Issand, Sa tõe Jumal.
– Ma usaldan oma vaimu.
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.
– Sinu kätte, Issand, ma usaldan oma vaimu.

Kiituslaul
Siimeoni kiituslaul Lk 2:29-32
Ant. Päästa meid, Issand, kui valvame, varja meid, kui magame,
  et valvaksime koos Kristusega ja puhkaksime rahus.
Issand, + nüüd Sa lased oma sulasel lahkuda rahus *
  oma ütlust mööda,
sest mu silmad on näinud Sinu päästet, *
  mille Sa oled valmistanud kõigi rahvaste silme ees:
valgust, mis on ilmutuseks paganaile *
  ja kirkust Sinu rahvale, Iisraelile.
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Päästa meid, Issand, kui valvame, varja meid, kui magame,
  et valvaksime koos Kristusega ja puhkaksime rahus.

Palvetagem
  Kõigeväeline Jumal, luba meil saada usus osa Sinu ainusündinud Poja surmast ja matmisest, et võiksime koos Temaga tõusta üles uude ellu. Kes koos Sinuga elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.
  Aamen.

Kõigeväeline Issand kinkigu meile rahulik öö ja õnnis lõpp.
  Aamen.

Antifon Maarja kiituseks

Salve Regina

Ole tervitatud, Halastuse Ema,
meie elu, meie rõõm ja meie lootus, ole tervitatud.
Sind palume meie, pagendatud Eeva lapsed;
Sinu poole hüüame nuttes siin pisarate orus.
Pööra nüüd Sina, meie Eestkostja,
oma halastavad silmad meie poole,
ning Jeesust, oma ihu õnnistatud vilja,
meile pärast maist vangipõlve näita.
Oo püha, oo vaga, oo helde Neitsi Maarja.
Salve, Regína, mater misericórdiæ;
vita, dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamámus, éxsules, filii Evæ.
Ad te suspirámus, geméntes et flentes
in hac lacrimárum valle.
Eia ergo, advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos
ad nos convérte.
Et Iesum, benedíctum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsílium osténde.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo María.