hommik keskhommik keskpäev pärastlõuna õhtu päevalõpp

1. DETSEMBER
Aastaringi 34. reede
PÄRAST LÕUNA

SISSEJUHATUS
Jumal, tõtta mind päästma.
  Issand, rutta mulle appi.
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen. Halleluuja.

Hümn
Suur ajaseemne külvaja
on vaimu pannud kasvama,
vaid tema teab, kuis päeval, ööl
saab Tema näo Ta kätetöö.
Meil lase Sinus kasvada
ja valus vaevas piinelda
ning kuigi aru me ei saa
Su tahtel siiski alluda.
Kui süda valust haigena
ei lase enam hingata
meid ära jäta üksinda
ja ennast meile ilmuta.
Nüüd, Püha Isa, näidata,
meil võta ainust Poega Sa
ja Püha Vaimu lohutust,
Su lõppematut valitsust.
Aamen.

Psalm 119: 73-80

Ant. Olgu Su heldus mulle troostiks, Issand, nagu sa oled ütelnud oma sulasele!
Sinu käed on mind teinud ja valmistanud, *
  anna mulle arusaamist, et ma õpiksin Sinu käske!
Kes Sind kardavad, näevad mind ja rõõmustavad, *
  et ma loodan Sinu sõna peale.
Ma tean, Issand, et Su seadused on õiged *
  ja et Sa ustavuses mind oled vaevanud.
Olgu nüüd Su heldus mulle troostiks, *
  nõnda nagu Sa oled ütelnud oma sulasele!
Tulgu Su halastused minu peale, et ma elaksin, *
  sest Sinu Seadus on minu rõõm!
Jäägu häbisse ülbed, et nad mind valega on ära eksitanud! *
  Mina mõlgutan meeles Sinu korraldusi.
Pöördugu minu juurde need, *
  kes Sind kardavad ja tunnevad Su tunnistusi!
Olgu mu süda laitmatu Su määrustes, *
  et ma ei jääks häbisse!
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Olgu Su heldus mulle troostiks, Issand, nagu sa oled ütelnud oma sulasele!

Psalm 59
Appihüüd vägivaldsete vastu

Õpetagu need Lunastaja sõnad kõiki inimesi vaatama Isa poole nagu kuulekad pojad. (Eusebius Kaisareast)

Ant. Kaitse mind nende eest, Jumal, kes mulle kallale tungivad!
Tõmba mind ära mu vaenlaste käest, mu Jumal! *
  Kaitse mind nende eest, kes mulle kallale tungivad!
Kisu mind ära nende käest, kes teevad nurjatust, *
  ja päästa mind verevalajate käest!
Sest vaata, nad varitsevad mu hinge. *
  Võimsad kipuvad mu kallale.
Ometi pole mul üleastumisi ega patusüüd, oh Issand! † Ilma et ma oleksin paha teinud, jooksevad nad kokku ning valmistuvad. *
  Virgu mulle vastu tulema ja vaata!
Mu jõud, ma tahan hoida Sinu poole, *
  sest Jumal on mu kindel varjupaik.
Mu helduse Jumal tuleb mulle vastu, *
  Jumal lubab mind parastada mu varitsejaid.
Aga mina laulan Sinu vägevusest *
  ja hõiskan hommikul Sinu heldusest;
sest Sa oled mulle kindlaks kaitsjaks, *
  pelgupaigaks mu kitsikuse päeval.
Mu jõud, sinule ma mängin lauldes kiitust; *
  sest Jumal on mu kindel varjupaik, mu helde Jumal!
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Kaitse mind nende eest, Jumal, kes mulle kallale tungivad!

Psalm 60
Abipalve sõjas

Ant. Õnnis on inimene, keda Jumal noomib, sest Tema valmistab küll valu, aga Tema käed ka parandavad.
Jumal, Sa tõukasid meid ära ja pillutasid meid laiali; *
  Sa olid vihane, aita meid jälle üles!
Sina panid maa vabisema, Sa lõhestasid selle; *
  paranda ta praod, sest ta kõigub!
Sa andsid oma rahvale näha rasket põlve; *
  Sa jootsid meid uimastava veiniga.
Sa panid lipu lehvima neile, kes Sind kardavad, *
  et nad otsiksid varju ammu eest.
Et pääseksid Su armsad, *
  selleks aita oma parema käega ja vasta meile!
Jumal on rääkinud oma pühamus: † “Ma tahan võidutseda, jaotada Sekemi *
  ja mõõta ära Sukkoti oru.
Gilead on minu ja Manasse on minu, † Efraim on mu pea kaitse. *
  Juuda on mu valitsuskepp,
Moab on mu pesukauss, † Edomi peale ma viskan oma sandaali. *
  Vilistimaa, hõiska minule!”
Kes viib mu kindlasse linna? *
  Kes saadab mind Edomini?
Eks Sina, Jumal, tõuganud meid ära? *
  Ega Sina, Jumal, läinudki välja meie sõjaväega?!
Anna meile abi kitsikuses, *
  sest tühine on inimeste abi!
Jumalaga me teeme vägevaid tegusid *
  ja Tema tallab maha meie rõhujad.
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Õnnis on inimene, keda Jumal noomib, sest Tema valmistab küll valu, aga Tema käed ka parandavad.

Pühakirja lugemine Trk 1:13-15
Jumal ei ole teinud surma ega tunne rõõmu elavate hukkumisest. Tema on ju kõik loonud, et see jääks, ja mis maailmas on sündinud, on tarvilik. Selles ei ole hukatuse mürki, maa peal ei ole surmavalla valitsust. Sest õigus on surematu.

℣. Sina kiskusid mu hinge surmast välja.
℟. Ma loodan ikka käia Issanda ees elavate maal.

Palvetagem.
  Issand Jeesus Kristus, üheksandal tunnil tõotasid Sa kahetsevale röövlile risti märtrikannatustes oma riiki. Me tunnistame Sulle, et oleme patused, ja palume Sind täis usaldust: luba ka meil pärast surma Sinu juures paradiisis olla, kes Sa elad ja valitsed igavesti. Aamen.

Ülistagem Issandat.
Tänu olgu Jumalale