hommik keskhommik keskpäev pärastlõuna õhtu päevalõpp

24. MAI
Aastaringi 7. reede
PÄRAST LÕUNA

SISSEJUHATUS
Jumal, tõtta mind päästma.
  Issand, rutta mulle appi.
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen. Halleluuja.

Hümn
Suur ajaseemne külvaja
on vaimu pannud kasvama,
vaid tema teab, kuis päeval, ööl
saab Tema näo Ta kätetöö.
Meil lase Sinus kasvada
ja valus vaevas piinelda
ning kuigi aru me ei saa
Su tahtel siiski alluda.
Kui süda valust haigena
ei lase enam hingata
meid ära jäta üksinda
ja ennast meile ilmuta.
Nüüd, Püha Isa, näidata,
meil võta ainust Poega Sa
ja Püha Vaimu lohutust,
Su lõppematut valitsust.
Aamen.

Psalm 22:2-12
Issand kuuleb õiglase hüüdu

Jeesus kisendas valju häälega: Elii, elii, lemaa sabahtani? (Mt 27:46)

Ant. Me nägime, et Ta oli inimeste poolt hüljatud, valude mees ja haigustega tuttav.
Mu Jumal, mu Jumal, miks Sa mu maha jätsid? *
  Kaugel mu päästest on mu oigamissõnad.
Mu Jumal, päeval ma hüüan, aga Sa ei vasta, *
  ja ööselgi, kuid ei leia enesele rahu.
Ja ometi oled Sina püha, *
  kelle trooniks on Iisraeli kiituslaulud.
Sinu peale lootsid meie esiisad, *
  lootsid, ja Sina päästsid nad;
nad kisendasid Sinu poole ja pääsesid, *
  nad lootsid Sinu peale ega jäänud häbisse.
Aga mina olen ussike ja mitte mees, *
  inimeste teotada ja halb rahva meelest.
Kõik, kes mind näevad, irvitavad mu üle; *
  nad ajavad suu ammuli, vangutavad pead:
“Ta on kõik veeretanud Issanda peale; see päästku ta,
  kiskugu ta välja hädast, sest Tal on ju temast hea meel.”
Jah, Sina oled see, kes tõi mind välja üsast, *
  kes kaitses mind mu ema rinnal.
Sinu hooleks ma olen jäetud lapsekojast, *
  mu ema üsast alates oled Sina minu Jumal.
Ära ole minust kaugel, sest kitsikus on ligi, *
  sest abimeest ei ole!
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Me nägime, et Ta oli inimeste poolt hüljatud, valude mees ja haigustega tuttav.

Psalm 22:13-23

Ant. Nad jagasid ta rõivad omavahel, heites liisku nende üle.
Palju härjavärsse ümbritseb mind, *
  Baasani sõnnid piiravad mind.
Nad ajavad oma lõuad ammuli mu vastu *
  nagu lõvi, kes murrab ja möirgab.
Ma olen välja valatud otsekui vesi *
  ja kõik mu luud-liikmed on koost ära.
Mu süda on nagu vaha, *
  ta on sulanud mu sisikonnas.
Mu neel on kuiv nagu potitükk †
  ja mu keel on kinni suulae küljes,
  surmapõrmu paigutad Sa minu. *
Sest koerad ümbritsevad mind, †
  tigedate hulk keerleb mu ümber;*
  nad purevad mu käsi ja jalgu, ma võin lugeda kõiki oma luid.
Nemad aga vahivad mulle otsa *
  ja parastavad mind.
Nad jagavad mu rõivad eneste vahel *
  ja heidavad liisku mu kuue pärast.
Aga Sina, Issand, ära ole kaugel, *
  mu vägi, tõtta mulle appi!
Tõmba mu hing ära mõõga eest, *
  koera käest mu ainuke!
Päästa mind lõvi suust *
  ja metshärgade sarvede eest!
Ma tahan Su nime kuulutada oma vendadele, *
  keset kogudust ma tahan kiita Sind.
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Nad jagasid ta rõivad omavahel, heites liisku nende üle.

Psalm 22:24-32

Ant. Kõik rahvaste suguvõsad kummardavad Issanda ette.
Teie, kes Issandat kardate, kiitke Teda, † kõik Jaakobi sugu, austage Teda! *
  Ja värisege Tema ees, kõik Iisraeli sugu!
Sest Ta ei pannud halvaks *
  ega põlanud viletsa häda
ega varjanud oma palet tema eest, *
  vaid kuulis, kui ta kisendas Tema poole.
Sinu kohta käib mu kiituslaul suures koguduses, *
  ma tasun oma tõotused nende ees, kes Teda kardavad.
Vaesed saavad süüa ning saavad kõhud täis; † Issandat kiidavad, kes Teda otsivad. *
  Teie südamed elagu igavesti!
Kõik maailma ääred tuletavad Teda meelde ja pöörduvad tagasi Issanda juurde; † ja Sinu ette kummardavad kõik rahvaste suguvõsad. *
  Sest Issanda päralt on kuninglik võim ja Ta valitseb rahvaid.
Kõik ilmamaa võimsad kummardagu Tema ette; † Tema ette vajugu põlvili kõik, *
  kes lähevad alla põrmu ja kelle hinge Ta ei jäta ellu.
Tulevane sugu teenib Teda, *
  Issandast jutustatakse tulevasele põlvele.
Nad tulevad ja kuulutavad Tema õigust, † vastsündivale rahvale jutustades, *
  et Tema on seda teinud.
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Kõik rahvaste suguvõsad kummardavad Issanda ette.

Pühakirja lugemine Ef 2:8-9
Teie olete armu läbi päästetud usu kaudu – ja see ei ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt –, mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda.

℣. Issand, olgu maa peal tuntud Sinu teed.
℟. Olgu tuntud kõigi rahvaste seas Sinu pääste.

Palvetagem.
  Issand Jeesus Kristus, üheksandal tunnil tõotasid Sa kahetsevale röövlile risti märtrikannatustes oma riiki. Me tunnistame Sulle, et oleme patused, ja palume Sind täis usaldust: luba ka meil pärast surma Sinu juures paradiisis olla, kes Sa elad ja valitsed igavesti. Aamen.

Ülistagem Issandat.
Tänu olgu Jumalale