hommik keskhommik keskpäev pärastlõuna päevalõpp

28. NOVEMBER
1. advendiesmaspäev
PÄRASTLÕUNA

SISSEJUHATUS
Jumal, tõtta mind päästma.
  Issand, rutta mulle appi.
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen. Halleluuja.

Hümn
Suur ajaseemne külvaja
on vaimu pannud kasvama,
vaid tema teab, kuis päeval, ööl
saab Tema näo Ta kätetöö.
Meil lase Sinus kasvada
ja valus vaevas piinelda
ning kuigi aru me ei saa
Su tahtel siiski alluda.
Kui süda valust haigena
ei lase enam hingata
meid ära jäta üksinda
ja ennast meile ilmuta.
Nüüd, Püha Isa, näidata,
meil võta ainust Poega Sa
ja Püha Vaimu lohutust,
Su lõppematut valitsust.
Aamen.

Psalm 19:8-15
Ülistus käskude Issandale

Teie olge siis täiuslikud, nõnda nagu teie taevane Isa on täiuslik! (Mt 5:48)

Ant. Issanda korraldused rõõmustavad südant ja valgustavad silmi.
Issanda Seadus on laitmatu, *
  see kosutab hinge;
Issanda tunnistus on ustav, *
  see teeb kohtlase targaks.
Issanda korraldused on õiglased, *
  need rõõmustavad südant;
Issanda käsk on selge, *
  see valgustab silmi.
Issanda kartus on puhas, *
  see püsib igavesti;
Issanda seadused on tõde, *
  need on kõik õiged;
need on ihaldatavamad kui kuld *
  ja kui palju selget kulda,
ja need on magusamad kui mesi *
  ja kui kärjemesi.
Ka Sinu sulasele on need hoiatuseks, *
  nende pidamine toob suure palga.
Eksimused – kes neid märkab? *
  Salajastest pattudest mõista mind vabaks!
Ka ülbete pattude eest hoia oma sulast; *
  ärgu need valitsegu mind!
Siis ma olen laitmatu *
  ja olen vaba paljudest üleastumistest.
Olgu Sulle meelepärased mu suu kõned *
  ja mu südame mõtlemised
Sinu ees, Issand, *
  mu kalju ja mu lunastaja!
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Issanda korraldused rõõmustavad südant ja valgustavad silmi.

Psalm 7:2-10

Ant. Issand istub kõrgele kohale ja mõistab rahvastele õiglast kohut.
Issand, mu Jumal! Sinu juures ma otsin pelgupaika, *
  päästa mind kõigist mu tagakiusajaist ja kisu mind ära nende käest,
et vaenlane ei rebiks mu hinge nagu lõvi *
  ega murraks, ilma et oleks päästjat!
Issand, mu Jumal! Kui ma olen seda teinud, kui mu käte küljes on ülekohus, †
  kui ma olen tasunud kurjaga sellele, kes minuga pidas rahu – *
  ma olen ju tahtnud vabastada sedagi,
kes põhjuseta mind taga kiusas –, †
  siis ajagu vaenlane taga mu hinge ja saagu see kätte, tallaku maha mu elu *
  ja vajutagu mu au põrmu!
Tõuse, Issand, oma vihas, † astu üles mu rõhujate raevu vastu *
  ja ärka mulle abiks, kes oled kohtu seadnud!
Rahvahõimude hulk ümbritsegu Sind, †
  pöördu nende üle tagasi kõrgele! *
  Issand mõistab kohut rahvastele.
Mõista minule kohut, Issand, mu õigluse järgi †
  ja mu veatust mööda! *
  Lõppegu ometi õelate kurjus
ja kinnita õiget; †
  sest Sina oled südamete ja neerude läbikatsuja, *
Sina, õiglane Jumal!
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Issand istub kõrgele kohale ja mõistab rahvastele õiglast kohut.

Psalm 7:11-18

Ant. Jumal on õiglane kohtumõistja, Ta päästab need, kes on õiglased südamelt.
Mu kilp on Jumala käes; Ta päästab need, *
  kes on õiglased südamelt.
Jumal on õiglane kohtumõistja *
  ja Jumal, kes iga päev ähvardab.
Kui keegi ei pöördu, *
  siis Ta ihub oma mõõga,
tõmbab vinna oma ammu *
  ja sihib sellega.
Siis Ta seab enesele valmis oma surmarelva *
  ja oma nooled teeb Ta leekivaiks.
Vaata, see on lapsevaevas nurjatusega *
  ja rase vaevaga ning toob vale ilmale.
Ta on kaevanud augu, on selle õõnestanud, *
  ja ta kukub iseenese tehtud kaevandisse.
Tema sünnitatud vaev tuleb tagasi ta oma pea peale, *
  ja ta vägivald langeb ta pealaele.
Ma tänan Issandat Ta õigluse eest *
  ja laulan kiitust Issanda, Kõigekõrgema nimele.
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Jumal on õiglane kohtumõistja, Ta päästab need, kes on õiglased südamelt.

Pühakirja lugemine(Js 13:22-14:1)
Tema aeg on liginemas ja tema päevi ei pikendata. Issand halastab Jaakobi peale, valib taas Iisraeli.

℣. Lunasta mind, Issand, ja ole mulle armuline.
℟. Keset kogudust tahan Sind ülistada.

Palvetagem
  Issand, meie Jumal, aita meil valmistuda Kristuse, Sinu Poja, tulekuks. Anna, et Ta leiaks meid ootamas innukalt ja rõõmsas palves. Meie Issanda Jeesuse Kristuse, Sinu Poja läbi, kes Sinuga elab ja valitseb Püha Vaimu ühtsuses, Jumal, igavesest ajast igavesti. Aamen.