hommik keskhommik keskpäev pärastlõuna õhtu päevalõpp

6. DETSEMBER
1. advendikolmapäev
KESKHOMMIK

SISSEJUHATUS
Jumal, tõtta mind päästma.
  Issand, rutta mulle appi.
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen. Halleluuja.

Hümn
Nüüd, Püha Vaim, meid ärata
ning Isaga ja Pojaga
me süda ava suhtlema,
et tunneksime Jumalat.
Me mõistust,keelt,tõetunnetust
ja katsumusis kannatust
Sa pühitse ja õnnista
me kurvameelsus hajuta.
Sa meile Isast lähtusid
ja Pojas lihas ilmusid
Sind, Püha Vaimu, usume
ja igavesti kiidame.
Aamen.

Psalm 119: 9-16

Ant. Prohvetid kuulutasid ette, et Päästja sünnib Neitsi Maarjast.
Kuidas hoiab noor inimene oma teeraja selge? *
  Kui ta seda peab Sinu sõna järgi.
Ma nõuan Sind kõigest oma südamest, *
  ära saada mind kõrvale oma käskudest!
Ma panen Su sõna tallele oma südamesse, *
  et ma ei teeks pattu Sinu vastu.
Tänu olgu Sulle, Issand! *
  Õpeta mulle oma määrusi!
Oma huultega ma loen üles *
  kõik Sinu suu seadused.
Sinu tunnistuste teedel *
  ma rõõmutsen enam kui kogu rikkusest.
Ma mõlgutan mõtteid Sinu korralduste üle *
  ja vaatlen Sinu teeradu.
Sinu määrustest ma tunnen head meelt, *
  ma ei unusta Sinu sõna.
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.

Psalm 17:1-7

Kuule, Issand, mu õiget asja, *
  pane tähele mu härrast hüüdmist,
võta kuulda mu palvet, *
  mis pole petiste huulte oma!
Sinu palge eest tulgu mulle õiglane otsus, *
  Sinu silmad näevad, mis on õige!
Kui Sa katsud läbi mu südame, †
  tuled öösel mind vaatama ja uurid mind – *
  siis Sa ei leia midagi.
Kui ma mõtlesin kurja, *
  siis ei pääsenud see üle mu huulte.
Inimlikes tegudes †
  olen ma Sinu huulte sõnade tõttu *
  hoidunud üleannetuist teeradadest.
Mu sammud hoidsid kinni Su jälgedest, *
  mu jalad ei kõikunud.
Ma hüüan Sinu poole, sest Sina, Jumal, vastad mulle; *
  pööra oma kõrv mu poole, kuule mu kõnet!
Osuta imeliselt oma heldust, Sa nende päästja, *
  kes otsivad Su juures pelgupaika Su paremale käele vastupanijate eest!
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.

Psalm 17:9-15

Hoia mind nagu silmatera; † oma tiibade varju alla peida mind *
  õelate eest, kes mind rõhuvad, mu verivaenlaste eest, kes mind piiravad!
Nad on sulgenud oma rasvunud südame, oma suuga nad räägivad ülbesti. *
  Nad on meie kannul; nüüd nad ümbritsevad mind.
Oma silmad nad sihivad sellele, kuidas mind maha panna. *
  Nad on nagu lõvi, kellel on himu murda, ja nagu noor lõvi, kes peidus varitseb.
Tõuse, Issand, astu tema vastu, suru ta maha; *
  päästa mu hing õela käest oma mõõgaga,
meeste käest oma käega, oh Issand, *
  meeste käest, kes on maailmast, kelle osa on siin elus,
kelle kõhu Sa täidad oma varaga, † kelle pojad saavad rohkesti
  ja kes panevad ülejäägi hoiule oma lastele!
Mina saan näha Su palet õiguses, *
  saan täis Su palge paistusest, kui ma ärkan.
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Prohvetid kuulutasid ette, et Päästja sünnib Neitsi Maarjast.

Pühakirja lugemine Js 2:11
Inimeste suurelised silmad alandatakse ja meeste kõrkus painutatakse. Jah, sel päeval on Issand üksinda kõrge.

℣. Paganad hakkavad kartma sinu nime, Issand.
℟. Ja kõik ilmamaa kuningad sinu au.

Palvetagem.
  Issand, meie Jumal, anna, et me hinged oleksid valmis vastu võtma Kristust, kui Ta tuleb auhiilguses, saama osa Tema pidulauast taevas ja sööma igavese elu leiba, mille Tema annab. Meie Issanda Jeesuse Kristuse, Sinu Poja läbi, kes Sinuga elab ja valitseb Püha Vaimu ühtsuses, Jumal, igavesest ajast igavesti. Aamen.

Ülistagem Issandat.
Tänu olgu Jumalale