hommik keskhommik keskpäev pärastlõuna õhtu päevalõpp

20. JUUNI
Aastaringi 11. neljapäev
KESKHOMMIK

SISSEJUHATUS
Jumal, tõtta mind päästma.
  Issand, rutta mulle appi.
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen. Halleluuja.

Hümn
Nüüd, Püha Vaim, meid ärata
ning Isaga ja Pojaga
me süda ava suhtlema,
et tunneksime Jumalat.
Me mõistust,keelt,tõetunnetust
ja katsumusis kannatust
Sa pühitse ja õnnista
me kurvameelsus hajuta.
Sa meile Isast lähtusid
ja Pojas lihas ilmusid
Sind, Püha Vaimu, usume
ja igavesti kiidame.
Aamen.

Psalm 119: 113-120

Ant. Kinnita mind oma ütluse järgi, Issand, et ma elaksin.
Ma vihkan kahepaikseid mõtteid, *
  aga Sinu Seadust ma armastan.
Sina oled mu kaitse ja kilp; *
  Sinu sõna peale ma loodan.
Taganege minust, te kurjategijad, *
  ja ma pean oma Jumala käske!
Kinnita mind oma ütluse järgi, et ma elaksin, *
  ja ära lase mind sattuda häbisse mu lootuses!
Toeta mind, et ma pääseksin, *
  siis ma vaatlen alati Su määrusi!
Sa ei pane mikski neid, kes eksivad eemale Sinu määrustest, *
  sest nende kavalus on asjatu.
Sa koristad ära kõik õelad maa pealt kui räbu, *
  sellepärast ma armastan Sinu tunnistusi.
Hirmust Sinu ees tuleb värin mu lihasse *
  ja ma kardan Su seadusi.
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Kinnita mind oma ütluse järgi, Issand, et ma elaksin.

Psalm 79
Kaebelaul Jeruusalemma hävitamise pärast

Kui ka sina sel päeval ära tunneksid, mis sinu rahuks on vaja! (Lk 19:42)

Ant. Aita meid, meie pääste Jumal ning tee lepitus meie pattude eest.
Jumal, paganad on tulnud Su pärisossa; † nad on rüvetanud Su püha templi, *
  on teinud Jeruusalemma kivivaremeks.
Nad on Su sulaste laibad † andnud söögiks taeva lindudele *
  ja Su vagade liha metsloomadele.
Nad on valanud nende verd nagu vett Jeruusalemma ümber *
  ja ei ole olnud matjat.
Me oleme saanud teotuseks oma naabritele, *
  irvituseks ja pilkeks oma ümbruskonnale.
Kui kaua Sa, Issand, oled lõpmata vihane *
  ja Su püha viha leegitseb nagu tuli?
Ära tuleta meelde meie vastu esivanemate pahategusid; † tõtaku meid kohtama Sinu halastus, *
  sest me oleme väga kurnatud!
Aita meid, meie pääste Jumal, *
  oma nime auhiilguse pärast,
ja tõmba meid välja ning tee lepitus meie pattude eest *
  oma nime pärast!
Mispärast peavad paganad ütlema: *
  “Kus on nende Jumal?”
Saagu teatavaks paganate seas meie silma all, *
  et kätte makstakse Su sulaste veri, mis on valatud!
Lase tulla oma palge ette vangide ägamine; *
  oma käsivarre suurusega jäta ellu surmalapsed.
Aga meie, Sinu rahvas ja Su karjamaa lambad, † täname Sind igavesti; *
  me jutustame Sinu kiitust põlvest põlve.
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Aita meid, meie pääste Jumal ning tee lepitus meie pattude eest.

Psalm 80
Issanda viinapuu

Tule, Issand Jeesus! (Ilm 22:20)

Ant. Vägede Jumal, vaata taevast ning tule katsuma seda viinapuud.
Kuule, Iisraeli karjane, *
  Sina ju juhtisid Joosepi sugu kui lambaid –
Sina istud keerubite peal- *
  hakka paistma Efraimile, Benjaminile ja Manassele!
Virguta oma vägevus, *
  tule, aita meid!
Tule tagasi meie juurde, Jumal, *
  lase oma palgel paista – siis on meil avitust!
Issand, taevavägede Jumal *
  kui kaua hõõgub Su viha oma rahva palve vastu?
Sa söödad meid pisarate leivaga, *
  joodad suure silmaveega,
oled meid pannud tüliõunaks *
  naabrite vahele, jätnud vaenlastele irvitada.
Tule tagasi meie juurde, Jumal, *
  lase oma palgel paista – siis on meil avitust!
Sina tõid Egiptusest viinapuu, *
  kihutasid rahvad minema ja istutasid puu nende asemele.
Sa tegid talle ruumi – *
  ta ajas juuri ja täitis maa,
tema vari kattis mäed, *
  oksad olid kui Jumala seedrid –
väädid vohasid mereni, *
  võsud Suure jõeni.
Miks kiskusid Sa aia maha – *
  nüüd iga teeline nopib tast,
metssiga tuhnib segi, *
  kõrbeloom sööb lagedaks.
Pööra ümber, taevavägede Jumal, *
  vaata ülevalt ja näe!
Tule harima seda viinapuud, *
  kinnitama, mida Su oma käsi on istutanud, oma poega, kellele Sina oled andnud väe!
Hävitagu hirm Su palge eest need, *
  kes viinamäele tule otsa pannud!
Aga hoidku Su käsi meest Su paremal käel, *
  inimese poega, kellele Sina oled andnud väe!
Ei me tagane Sinust – *
  hoia meid elus, siis hüüame Sinu Nime!
Tule tagasi meie juurde, Jumal, *
  lase oma palgel paista – siis on meil avitust!
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Vägede Jumal, vaata taevast ning tule katsuma seda viinapuud.

Pühakirja lugemine Trk 19:22
Sina, Issand, oled teinud oma rahva kõikepidi suureks ja auväärseks, ega ole teda põlanud, vaid oled igal ajal ja igas paigas seisnud tema kõrval.

℣. Sina oled Jumal, kes teeb imet.
℟. Sa oled oma vägevuse teinud avalikuks rahvaste seas.

Palvetagem.
  Issand ja Jumal, kui apostlid kolmandal tunnil palvele olid kogunenud, kinkisid Sa neile Püha Vaimu. Tee ka meid oma Vaimu eluasemeiks. Kristuse, meie Issanda läbi.

Ülistagem Issandat.
Tänu olgu Jumalale