hommik keskhommik keskpäev pärastlõuna päevalõpp

10. AUGUST
p. Laurentius, diakon ja märter, kirikupüha
KESKHOMMIK

SISSEJUHATUS
Jumal, tõtta mind päästma.
  Issand, rutta mulle appi.
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen. Halleluuja.

Hümn
Suur ajaseemne külvaja
on vaimu pannud kasvama,
vaid tema teab, kuis päeval, ööl
saab Tema näo Ta kätetöö.
Meil lase Sinus kasvada
ja valus vaevas piinelda
ning kuigi aru me ei saa
Su tahtel siiski alluda.
Kui süda valust haigena
ei lase enam hingata
meid ära jäta üksinda
ja ennast meile ilmuta.
Nüüd, Püha Isa, näidata,
meil võta ainust Poega Sa
ja Püha Vaimu lohutust,
Su lõppematut valitsust.
Aamen.

Psalm 119: 105-112

Ant. Issand ütleb: Kes järgneb mulle, ei käi pimeduses, vaid tal on elu valgus.
Sinu sõna on mu jalale lambiks *
  ja valguseks mu teerajal.
Ma olen vandunud ja täidan seda, *
  et ma pean Sinu õiguse seadusi.
Ma olen väga vaevatud. *
  Issand, elusta mind oma sõna järgi!
Minu suu vabatahtlikud ohvrid olgu Su meelt mööda, *
  Issand, ja õpeta mulle oma seadusi!
Mu hing on alati mu pihus *
  ja sinu Seadust ma ei unusta.
Õelad on mulle pannud püüdepaela, *
  kuid mina ei eksi ära Sinu korraldustest.
Su tunnistused ma olen saanud pärandiks igavesti, *
  sest nad on mu südame rõõm.
Ma pöörasin oma südame tegema *
  Su määruste järgi alaliselt ja otsani.
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Issand ütleb: Kes järgneb mulle, ei käi pimeduses, vaid tal on elu valgus.

Psalm 70
Kannataja palve

“Issand, aita! Me hukkume! (Mt 8:25)

Ant. Mina olen vilets ja vaene, Jumal, aita mind.
Jumal, tõtta mind tõmbama välja hädast, *
  Issand, rutta mulle appi!
Häbenegu ja kohmetugu nad kõik, *
  kes püüavad mu hinge,
taganegu ja jäägu häbisse need, *
  kellele meeldib mu õnnetus!
Mingu tagasi oma häbi pärast, *
  kes ütlevad: “Paras, paras!”
Olgu rõõmsad ja rõõmutsegu Sinus kõik, *
  kes otsivad Sind;
ja kes armastavad Sinu päästet, *
  need öelgu alati: “Suur on Jumal!”
Aga mina olen vilets ja vaene: *
  oh Jumal, tõtta mu juurde!
Sina oled mu abi ja mu päästja; *
  Issand, ära viivita!
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Mina olen vilets ja vaene, Jumal, aita mind.

Psalm 75
Jumal valitseb kõige üle

Ta on tõuganud maha võimukad troonidelt ja ülendanud alandlikke. (Lk 1:52)

Ant. Jumal ei mõista kohut näo järgi, vaid valitseb õiglaselt.
Me ülistame Sind, Jumal, † me ülistame Sind, sest Su nimi on ligi;
  Sinu imeasju jutustatakse!
“Kui ma määran paraja aja, *
  siis ma mõistan kohut õiglaselt.
Ilmamaa vabiseb ja kõik selle elanikud, *
  aga mina olen selle sambad pannud paigale.”
Ma ütlen hooplejaile: Ärge hoobelge! *
  Ja õelatele: Ärge tõstke sarve üles!
Ärge tõstke oma sarve kõrgele, *
  ärge rääkige kangekaelselt, jultunult!
Sest ei idast ega läänest ega kõrbe poolt tule ülendamist, *
  vaid Jumal on, kes mõistab kohut;
Ta alandab ühte *
  ja ülendab teist.
Sest Issanda käes on karikas *
  ja see vahutab veinist; see on täis tembitud jooki.
Ja Tema kallab sealt seest; *
  isegi selle pära peavad kõik õelad maa peal ära jooma viimse tilgani.
Aga mina kuulutan igavesti, *
  ma mängin Jaakobi Jumalale.
Ja ma raiun maha kõik õelate sarved, *
  aga õigete sarved tõusevad kõrgele.
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Jumal ei mõista kohut näo järgi, vaid valitseb õiglaselt.

Pühakirja lugemine Trk 4:24-25
Õigete hinged on aga Jumala käes ja neid ei puuduta ükski piin. Rumalate silmis näivad nad olevat surnud, nemad aga on rahus.

℣. Alandlikud pärivad maa.
℟. Nad tunnevad rõõmu suurest rahust.

Palvetagem
  Kõigeväeline Jumal, Sinu tarkus on meid loonud ja Sinu hoolitsus suunab meid. Lase oma pühal valgusel meie südameisse paista, et me kõiges, mis täna mõtleme ja teeme, Sind ustavalt teeniksime. Meie Issanda Jeesuse Kristuse, Sinu Poja läbi, kes Sinuga elab ja valitseb Püha Vaimu ühtsuses, Jumal, igavesest ajast igavesti.