3.2.2. Armasta oma ligimest ...

Teine peatükk. „ARMASTA OMA LIGIMEST NAGU ISEENNAST“

                                               

Jeesus ütles oma jüngritele: „Armastage üksteist. Nõnda nagu mina teid olen armastanud, armastage teiegi üksteist“ (Jh 13:34).

2196. Küsimusele, milline on esimene käsk, vastas Jeesus: „Esimene on: Kuule, Iisrael, Issand, meie Jumal, on ainus Issand, ja armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega ja kogu oma jõuga! Teine on see: Armasta oma ligimest nagu iseennast! Mingit muud neist suuremat käsku ei ole“ (Mk 12:29-31).

Püha apostel Paulus meenutab seda: „Ärgu olgu teil ühtki muud võlga kellegi vastu kui ainult võlg üksteist armastada; sest kes armastab teist, on Seaduse täitnud. Sest käsk: „Sa ei tohi rikkuda abielu, sa ei tohi tappa, sa ei tohi varastada, sa ei tohi himustada, ja mis tahes muu käsk on kokku võetud selles sõnas: „Armasta oma ligimest nagu iseennast! Armastus ei tee ligimesele kurja. Nii on armastus Seaduse täitmine“ (Rm 13:8-10). /2822/

 

2197 - 2257 NELJAS KÄSK

2258 - 2330 VIIES KÄSK

2331 - 2400 KUUES KÄSK

2401 - 2463 SEITSMES KÄSK

2464 - 2513 KAHEKSAS KÄSK

2514 - 2533 ÜHEKSAS KÄSK

2534 - 2257 KÜMNES KÄSK 

 

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search