en rueesti

Olulised teated ja tulevased sündmused

PIIRANGUD JUMALATEENISTUSTELE ALATES 3. MÄRTSIST

Siseruumides ei ole lubatud korraldada avalikke jumalateenistusi ja teisi usulisi talitusi. 


Peeter-Pauli katedraalist Missade ülekanded toimuvad internetis ning kirik on avatud isiklikuks palveks.


Loe lähemalt: Missade korraldus katoliku kirikus.


NB! Anname teada täpsemalt esimesel võimalusel võimalikest muudatustest Missade korralduses!

ETTEVALMISTUS KINNITAMISEKS

Algab ettevalmistus kinnitamise sakramendi vastuvõtmiseks. Info ja registreerimine 

KATEHHEESI JA PIIBLIRINGI INFO

Katehhees "Kuidas saada aru Piiblist" toimub esmaspäeviti algusega kell 18.45 ja Piibliring toimub teisipäeviti algusega kell 18.45 Zoomis. Osalemiseks palume ühendust võtta isa Wodekiga: xwodek@gmail.com 

KATEHHEES TÄISKASVANUTELE

Järgmine katehheesi loeng toimub kolmapäeval 21. aprillil kell 18.30. Ülekande link internetis: KATOLIKU KATEHHEES.  

EKSTREEMNE RISTITEE 2021

7.05. Ekstreemne Ristitee Keila-Tallinn. Öösel, vaikuses, 42 km. Info ja registreerimine 

Suure Näadala online rekollektsioon vene keeles

Suure Näadala online rekollektsioon vene keeles 28.–31. märtsil 2021. Ülekanne

PÜHAPÄEVAKOOL 2020/2021

Pühapäevakooli tunnid toimuvad pastoraalkeskuses pühapäeviti kell 13.00. Lastemissa - kuu 1. ja 3. pühapäeval kell 11.30 pastoraalkeskuses, III. korrusel. Info

IGA PÄEV - ONLINE ROOSIPÄRG

Esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev, laupäev - eesti keeles, kl. 22.00
Reede - vene keeles, kl. 22.00, pühapäev - vene keeles, kl. 17.00

PÜHA JOOSEPI AASTA

Püha Joosepile pühendatud aasta kestab kuni 8. detsembrini 2021. Selle aasta jooksul on võimalik saada täielikku indulgentsi:
Püha Tooli dekreet indulgentsi kohta. Loe lisaks Paavst Franciscuse apostelliku kirja PATRIS CORDE

Viimased uudised: Eesti

Kaks aastat tagasi, Ülestõusmispühal, 21. aprillil lahkus oma taevase isa koju isa Vello Salo. Täna mälestame teda palves ning kindlasti võtab kauaaegne roomakatoliku kiriku vaimulik kuulda ka meie palveid.  Igavene rahu anna talle, Issand ja igavene valgus paistku talle. Ta puhaku rahus! Foto: 21. aprilli hommikul Pirita õed isa Vello haua juures Metsakalmistul. Isa...

Laupäeval, 17. aprillil tähistab Lagle Parek oma 80 sünnipäeva. Südamlikud õnnitlused! Lagle Parek on heategevusühingu Caritas Eesti MTÜ asutaja ning pikaajaliselt aidanud paljusid puudustuskannatavaid perekondi Eestis. Ta aitas kaasa Pirita uue kloostri ehitamisele ning on toetanud aastakümneid Pühima Päästja Püha Birgitta Ordu tegevust Eestis. Lagle Parek on rajanud ka Eesti palverännutee...

Algab ettevalmistus kinnitamise sakramendi vastuvõtmiseks. „Kinnitamise sakramendi kaudu seotakse ristitud veelgi täiuslikumalt Kirikuga ning nad saavad Pühalt Vaimult erilist väge; nõnda on nad veelgi rangemalt kohustatud tõeliste Kristuse tunnistajatena usku nii sõna kui teoga levitama ning kaitsma" (KKK 1285). Iga ristitu, kes pole veel kinnitatud, võib ja peab kinnitamise sakramendi vastu...

Kui sa soovid ristimist või esimest armulauda Katoliku Kirikus, või tahad lihtsalt põhjalikult teada saada mida Katoliku Kiriku usub ja õpetab Jumala, inimese ja maailma kohta, pakume sulle katehheesi kursust.  Katehhees  tutvustab kristlust ja Kristuse õpetust Pühakirja, roomakatoliku õpetuse ja Kiriku traditsiooni alusel. Katehhees puudutab usu põhiküsimusi, Kiriku liturgiat ja...

Viimased uudised: Välismaa

19. märtsil 2021 ilmus katoliiklikus ajakirjas La Civiltà Cattolica (Roomas) artikkel vaktsiinide vastutustundlikust kasutamisest. Carlo Casalone (SJ) artiklit publitseeriti ja viidati paljudes katoliiklikes väljaannetes üle maailma. Kuna tegemist on väga sisuka ning mahuka artikliga, toome siinkohal lugejale välja mõned märkimisväärsed olulised osad artiklist ning alljärgnevalt...

Pühapäeval tähistame Jumala halastuse püha. Avaldame siinkohal uuesti paavsti kirja „Misericordia vultus“ , mis on heaks taaslugemiseks nüüd just vahetult enne halastuse suurpüha. „Misericordia vultus“ avaldati 11. aprillil 2015 Halastuse Juubeliaasta puhuks.   1. Jeesus Kristus on Isa halastuse pale. Nende sõnadega saab hästi kokku võtta ristiusu müsteeriumi. Naatsareti...

Pühakud tõmbavad meid Jeesusele lähemale …, ütles paavsti Franciscus üldaudientsil kolmapäeval, 7. aprillil, mida voogesitati taaskord paavsti apostlikust raamatukogust Vatikanist. Alljärgnevalt kogu üldaudientsi tekst.

Isa ülendas Teda ja nüüd elab Jeesus Kristus igavesti; Ta on meie Issand.  Ülestõusmispühade lootusesõnum ütleb meile lühidalt, et „ainult risti löödud Jeesus, mitte keegi teine, pole surnuist üles tõusnud“, ütles paavst Franciscus oma Urbi et Orbi sõnumis Ülestõusmispühadel. Ta lisas, et Jumal äratas Jeesuse üles, kes täitis oma päästva tahte, võttes enda peale...

Mis on Katoliku Kirik?

Roomakatoliku Kirik on suurim kristlik kirik maailmas. Katoliiklasi maailmas on umbes 1,3 miljarit inimest. Tegemist on maailma vanima ja apostellikul järgnevusel toimiva kirikuga. Kirikut juhib apostel püha Peetruse ametijärglasena Rooma Paavst. Täna on ametijärglaseks Paavst Franciscus. Kõik katoliiklikud kogudused üle maailma on kogu Kirikuga osaduses, kuuludes piiskopkonda ja alludes Rooma Paavstile.
Katoliku usus inimesed soovivad järgida Kristust, elada koos Jumalaga ning pühenduda sakramentide vastuvõtmisele. Katoliiklased usuvad, et Jumal ilmutab end Pühakirjas, traditsiooni ja pärimuse kaudu. Katoliku kirikus on seitse sakramenti ja katoliiklased usuvad, et Armulauasakramendis muutuvad leib ja vein tegelikult Kristuse Ihuks ja Vereks. 
Kirik aitab tunda Tõde, toetab meid keerulstel hetkedel ning aitab meid raskete otsuste ja valikute tegemisel. Kirik esindab Jeesust Kristust ja katoliiklase suhe Kirikuga on väga lähedane, sest nad soovivad olla lähedase Ülestõusnud Jeesus Kristusega. 
Kui inimene kedagi tõeliselt armastab, siis on ta valmis end talle täielikult andma. Nii ka paljud katoliiklased elavad oma usku elavalt, hoides aus oma katoliikliku pärimust ja traditsiooni ning on pühendunud palveellu ja sakramentide vastuvõtmisele.

Kuidas saada katoliiklaseks?

Kõigepealt peab olema inimesel usku Kolmainu Jumalasse, mis on kõige alus ja allikas. Inimene, kes soovib katoliiklaseks saada, peab tunnistama katoliikliku usku ja peab tunnistama kõike seda, mida roomakatoliku Kirk õpetab ja tunnistab Tõeks. 
Kui inimene on leidnud oma südames, et tema soov on saada katoliiklaseks, peab ta vastu võtma ristimise, kui ta pole varem juba ristitud, sest kristlik Kirik tunnistab ühtainsat ristimist. Kui on varem ristitud inimene, siis usu äratundmise läbi siseneb ta Kirikusse andes tunnistust oma usust ning võtab vastu Armulauasakramenti, kus leib ja vein on pühitsemise kaudu muutunud Kristuse Ihuks ja Vereks. 
Nii laste ristimise kui ka täiskasvanute soovist saada katoliiklaseks tuleb võtta ühendust katoliku vaimulikuga, kes aitab inimesi saada Jumala rahvaks, sest Kirikusse sisenemine vajab teatavat ettevalmistust ja kirikuõpetuse tundmist. Väikelaste puhul paluvad vanemad lapse ristimist Kirikult.

Kontakt

Apostellik Administratuur Eestis
Vene 18
10123 Tallinn
Kantselei tel 6446367
kantselei.ppk@gmail.com

TOETA KIRIKUT!
Toeta kirikut vastavalt oma võimalustele ja südametunnistusele.
Ülekanded võib teha:
Rooma-katoliku kiriku Peeter-Pauli kogudus
a/k EE022200001120059545

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search