en rueesti

Olulised teated ja tulevased sündmused

OLULINE

Teisipäevast 24. novembrist on maski kandmise või nina ja suu katmise kohustus avalikes siseruumides, sh. kirikus.

Lisaks, alates 28. novembrist hakkab kehtima siseruumides statsionaarsete istekohtadega saalides ja kirikutes 50 protsendi täituvuse piirang.

RORATE MISSAD

Rorate Missad toimuvad advendiajal teisipäeviti kell 7.00 Peeter-Pauli katedraalis. Kõik on kutsutud!

KATEHHEES TÄISKASVANUTELE

Järgmine katehheesi tund täiskasvanutele on jälgitav Youtubest
2. detsembril 2020 kell 18.30: https://youtu.be/qqx5LnioU7Y

ADORATSIOON KATEDRAALIS

Neljapäeval, 3. detsembril toimub Peeter-Pauli katedraalis adoratsioon Pühima Altarisakramendi ees alates kella 9 kuni kella 18.00. Kõik on kutsutud palvetama ja veetma veidi aega Jumalaga!

PÜHAPÄEVAKOOL 2020/2021

Pühapäevakooli tunnid toimuvad pastoraalkeskuses pühapäeviti kell 13.00. Lastemissa - kuu 1. ja 3. pühapäeval kell 11.30 pastoraalkeskuses, III. korrusel. Info

ADVENDIAJA REKOLLEKTSIOON 2020

Advendiaja rekollektsioon toimub Pirita kloostris 2.-5. detsember. Registreerimiseks võtta ühendust isa Wodekiga, xwodek@gmail.com. 

Info rekollektsiooni kohta: SIIT

Viimased uudised

Ilmunud on Eesti Apostelliku Administratuuri kalender ja aadressiraamat A.D. 2021. Kalender maksab 3 eurot ja on saadav Peeter-Pauli koguduse kantseleist, Vene tn. 18.   

“Valvas olemine tähendab aga, et nüüd on öö. Me ei ela päevavalguses, vaid ootame koitu pimeduse ja väsimuse keskel. Tuleb päevavalgus, kui oleme Issandaga. Ärgem kaotagem südant: päevavalgus tuleb, öö varjud hajuvad ja meie kohtunikuks saab Issand, kes suri meie eest ristil. Tema tuleku ootuses valvsus tähendab seda, et me ei lase end heidutada. Elagem lootuses,“ ütles Paavst Franciscus uute...

Advendiaja õhtuse pidustuse esimest antifooni esitatakse kui advendiaja avalööki ja see kõlab läbi kogu liturgilise aasta: "Teatage kõigile inimestele ja öelge neile: ennäe, Jumal, meie Päästja, tuleb!". Peatume hetkeks ja mõtiskleme: siin ei kasutata minevikku - Jumal tuli - ega tulevikku - Jumal on tulemas -, vaid olevikku: "Jumal tuleb." Nagu näeme, on see kestev olevik, tegevus, mis alati...

Missa Rorate, teisipäeviti kell 7.00 hommikul advendiajal! Seda Missat me peame pimeduses, ainult küünalde valguses (teisipäeviti, kl. 7.00). See annab meile mitte ainult suurepärase palvet soodustava õhkkonna, aga ka võimaluse sügavamini mõista, mida tähendab advendi „valvake". Siis, kui paljud veel magavad, me palvetame, valvame, et mitte maha magada Issanda tulekut. Jeesus Kristus, keda...

Mis on Katoliku Kirik?

Roomakatoliku Kirik on suurim kristlik kirik maailmas. Katoliiklasi maailmas on umbes 1,3 miljarit inimest. Tegemist on maailma vanima ja apostellikul järgnevusel toimiva kirikuga. Kirikut juhib apostel püha Peetruse ametijärglasena Rooma Paavst. Täna on ametijärglaseks Paavst Franciscus. Kõik katoliiklikud kogudused üle maailma on kogu Kirikuga osaduses, kuuludes piiskopkonda ja alludes Rooma Paavstile.
Katoliku usus inimesed soovivad järgida Kristust, elada koos Jumalaga ning pühenduda sakramentide vastuvõtmisele. Katoliiklased usuvad, et Jumal ilmutab end Pühakirjas, traditsiooni ja pärimuse kaudu. Katoliku kirikus on seitse sakramenti ja katoliiklased usuvad, et Armulauasakramendis muutuvad leib ja vein tegelikult Kristuse Ihuks ja Vereks. 
Kirik aitab tunda Tõde, toetab meid keerulstel hetkedel ning aitab meid raskete otsuste ja valikute tegemisel. Kirik esindab Jeesust Kristust ja katoliiklase suhe Kirikuga on väga lähedane, sest nad soovivad olla lähedase Ülestõusnud Jeesus Kristusega. 
Kui inimene kedagi tõeliselt armastab, siis on ta valmis end talle täielikult andma. Nii ka paljud katoliiklased elavad oma usku elavalt, hoides aus oma katoliikliku pärimust ja traditsiooni ning on pühendunud palveellu ja sakramentide vastuvõtmisele.

Kuidas saada katoliiklaseks?

Kõigepealt peab olema inimesel usku Kolmainu Jumalasse, mis on kõige alus ja allikas. Inimene, kes soovib katoliiklaseks saada, peab tunnistama katoliikliku usku ja peab tunnistama kõike seda, mida roomakatoliku Kirk õpetab ja tunnistab Tõeks. 
Kui inimene on leidnud oma südames, et tema soov on saada katoliiklaseks, peab ta vastu võtma ristimise, kui ta pole varem juba ristitud, sest kristlik Kirik tunnistab ühtainsat ristimist. Kui on varem ristitud inimene, siis usu äratundmise läbi siseneb ta Kirikusse andes tunnistust oma usust ning võtab vastu Armulauasakramenti, kus leib ja vein on pühitsemise kaudu muutunud Kristuse Ihuks ja Vereks. 
Nii laste ristimise kui ka täiskasvanute soovist saada katoliiklaseks tuleb võtta ühendust katoliku vaimulikuga, kes aitab inimesi saada Jumala rahvaks, sest Kirikusse sisenemine vajab teatavat ettevalmistust ja kirikuõpetuse tundmist. Väikelaste puhul paluvad vanemad lapse ristimist Kirikult.

Kontakt

Apostellik Administratuur Eestis
Vene 18
10123 Tallinn
Kantselei tel 6446367
kantselei.ppk@gmail.com

Toeta kirikut!

Toeta kirikut vastavalt oma võimalustele ja südametunnistusele.
Ülekanded võib teha:
Rooma-katoliku kiriku Peeter-Pauli kogudus
a/k EE022200001120059545 

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search