en rueesti

Olulised teated ja tulevased sündmused

PIIRANGUD JUMALATEENISTUSTELE ALATES 3. MÄRTSIST

Siseruumides ei ole 3.–28. märtsini lubatud korraldada avalikke jumalateenistusi ja teisi usulisi talitusi. 


Peeter-Pauli katedraalist Missade ülekanded toimuvad internetis ning kirik on avatud isiklikuks palveks.


Loe lähemalt: Missade korraldus katoliku kirikus.

KATEHHEESI JA PIIBLIRINGI INFO

Katehhees "Kuidas saada aru Piiblist" toimub esmaspäeviti algusega kell 18.45 Zoomis. Osalemiseks palume ühendust võtta isa Wodekiga: xwodek@gmail.com

Piibliring toimub teisipäeviti algusega kell 18.45 Zoomis. Osalemiseks palume ühendust võtta isa Wodekiga: xwodek@gmail.com

KATEHHEES TÄISKASVANUTELE

Järgmine katehheesi loeng toimub kolmapäeval 10. märtsil kell 18.30.  

EKSTREEMNE RISTITEE 2021

26.03. Ekstreemne Ristitee Keila-Tallinn. Öösel, vaikuses, 42 km. Info ja registreerimine  Tähelepanu! Seoses piirangutega võib ERT toimuda hiljem

PÜHAPÄEVAKOOL 2020/2021

Pühapäevakooli tunnid toimuvad pastoraalkeskuses pühapäeviti kell 13.00. Lastemissa - kuu 1. ja 3. pühapäeval kell 11.30 pastoraalkeskuses, III. korrusel. Info

IGA PÄEV - ONLINE ROOSIPÄRG

Esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev, laupäev - eesti keeles, kl. 22.00
Reede - vene keeles, kl. 22.00, pühapäev - vene keeles, kl. 17.00

PÜHA JOOSEPI AASTA

Püha Joosepile pühendatud aasta kestab kuni 8. detsembrini 2021. Selle aasta jooksul on võimalik saada täielikku indulgentsi:
Loe lisaks Paavst Franciscuse apostelliku kirja PATRIS CORDE

Viimased uudised

Paavst Franciscus pühitses Bagdadis Püha Joosepi katedraalis jumalikku liturgiat koos kaldea katoliiklastega. See oli esimene kord Püha Isal pühitseda Missat kaldea riituse järgi.  Vaata toimunud jumalikku liturgiat 6. märtsil Bagdadis - SIIT (inglise keelsete kommentaaridega) Püha Isa tugines oma jutluses Püha Matteuse evangeeliumi õndsakskiitmise sõnadel ning selgitas õndsuse tarkust ja...

6. märtsil kohtus Najafis Püha Isa suur ajatollah Sayyid Ali al-Husayni al-Sistaniga. Umbes nelikümmend viis minutit kestnud viisakusvisiidi ajal rõhutas Püha Isa, kui tähtis on religioossete kogukondade koostöö ja sõprus, et aidata kaasa - vastastikuse austuse ja dialoogi kasvatamise kaudu - Iraagi, selle piirkonna ja kogu inimkonna hüvanguks. Kohtumine oli paavsti jaoks võimalus tänada suur...

5. märtsil alustab paavst Franciscus oma 4-päevast visiiti Iraaki, et toetada Iraagi kristlasi, mis tähistab tema esimest välisreisi pärast 15-kuulist vahet COVID-19 pandeemia tõttu ning see on ka kõigi aegade esimene paavsti visiiti Iraaki. Enne reisi läkitas paavst apostelliku sõnumi Iraagi kristlastele: "Kallid vennad ja õed Iraagis, olgu rahu teiega! Mõne päeva pärast olen lõpuks teie...

Me kohtume püha Joosepiga alati paastuajal. See ei ole kindlasti juhuslik! Püha Joosep pole lihtsalt üks paljudest pühakutest, vaid tema hoolde on usaldatud kogu Kirik. Ta oli Issanda ja Neitsi Maarja kaitsja, valvaja! Vaatame lähemalt tema elu ja missiooni jumalikus ettehoolduses.

Mis on Katoliku Kirik?

Roomakatoliku Kirik on suurim kristlik kirik maailmas. Katoliiklasi maailmas on umbes 1,3 miljarit inimest. Tegemist on maailma vanima ja apostellikul järgnevusel toimiva kirikuga. Kirikut juhib apostel püha Peetruse ametijärglasena Rooma Paavst. Täna on ametijärglaseks Paavst Franciscus. Kõik katoliiklikud kogudused üle maailma on kogu Kirikuga osaduses, kuuludes piiskopkonda ja alludes Rooma Paavstile.
Katoliku usus inimesed soovivad järgida Kristust, elada koos Jumalaga ning pühenduda sakramentide vastuvõtmisele. Katoliiklased usuvad, et Jumal ilmutab end Pühakirjas, traditsiooni ja pärimuse kaudu. Katoliku kirikus on seitse sakramenti ja katoliiklased usuvad, et Armulauasakramendis muutuvad leib ja vein tegelikult Kristuse Ihuks ja Vereks. 
Kirik aitab tunda Tõde, toetab meid keerulstel hetkedel ning aitab meid raskete otsuste ja valikute tegemisel. Kirik esindab Jeesust Kristust ja katoliiklase suhe Kirikuga on väga lähedane, sest nad soovivad olla lähedase Ülestõusnud Jeesus Kristusega. 
Kui inimene kedagi tõeliselt armastab, siis on ta valmis end talle täielikult andma. Nii ka paljud katoliiklased elavad oma usku elavalt, hoides aus oma katoliikliku pärimust ja traditsiooni ning on pühendunud palveellu ja sakramentide vastuvõtmisele.

Kuidas saada katoliiklaseks?

Kõigepealt peab olema inimesel usku Kolmainu Jumalasse, mis on kõige alus ja allikas. Inimene, kes soovib katoliiklaseks saada, peab tunnistama katoliikliku usku ja peab tunnistama kõike seda, mida roomakatoliku Kirk õpetab ja tunnistab Tõeks. 
Kui inimene on leidnud oma südames, et tema soov on saada katoliiklaseks, peab ta vastu võtma ristimise, kui ta pole varem juba ristitud, sest kristlik Kirik tunnistab ühtainsat ristimist. Kui on varem ristitud inimene, siis usu äratundmise läbi siseneb ta Kirikusse andes tunnistust oma usust ning võtab vastu Armulauasakramenti, kus leib ja vein on pühitsemise kaudu muutunud Kristuse Ihuks ja Vereks. 
Nii laste ristimise kui ka täiskasvanute soovist saada katoliiklaseks tuleb võtta ühendust katoliku vaimulikuga, kes aitab inimesi saada Jumala rahvaks, sest Kirikusse sisenemine vajab teatavat ettevalmistust ja kirikuõpetuse tundmist. Väikelaste puhul paluvad vanemad lapse ristimist Kirikult.

Kontakt

Apostellik Administratuur Eestis
Vene 18
10123 Tallinn
Kantselei tel 6446367
kantselei.ppk@gmail.com

TOETA KIRIKUT!
Toeta kirikut vastavalt oma võimalustele ja südametunnistusele.
Ülekanded võib teha:
Rooma-katoliku kiriku Peeter-Pauli kogudus
a/k EE022200001120059545

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search