en rueesti

Olulised teated ja tulevased sündmused

RISTITEE

Paastuajal reedeti kell 17 toimub Tallinna Peeter-Pauli katedraalis ristitee palvus. 

ISA PEDRO LOENGUD KIRIKU MÜSTEERIUMIST

Isa Pedro loengud toimuvad pühapäevati pärast eestikeelset Missat (kl 13.00) Püha Miikaeli koolis, 2. korrusel. 

IGA PÄEV - ONLINE ROOSIPÄRG

Esmaspäev, teisipäev, neljapäev - eesti keeles, kl. 22.00; Reede - vene keeles, kl. 22.00. Info

KATEHHEES „KUIDAS SAADA ARU PIIBLIST IV"

Kohtumised toimuvad esmaspäeviti (alates 9.10) kell 18.45 Peeter-Pauli koguduse kantseleis. Loe lisa KATEHHEES.

PIIBLIRING

Piibliring alustab alates 10.10 teisipäeviti kell 18.45 Peeter-Pauli koguduse kantseleis. Loe lisa PIIBLIRING.

PEAPIISKOP EDUARD PROFITTLICHI KODULEHT

Jumala sulase Eduard Profittlichi koduleht asub aadressil: www.profittlich.eu

KATOLIKU TASKUHÄÄLING

Katoliku kiriku taskuhäälingut on võimalik kuulata: katolikupodcast

Viimased uudised: Eesti

Paastuajal, nagu viimastel aastatel, toimub Eestis Ekstreemne Ristitee. See on eriline Jumalateenistuse vorm, mis on väga populaarne Poolas ja ka teistes riikides.Ristitee on plaanis läbi viia öösel, 22.03 - 23.03 reedest - laupäevani. 22.märtsil kl. 18.30 alustame Missaga Keila Baptistide koguduses, seejärel algab u 43 km pikkune teekond, mille käime läbi vaikuses. Ristitee lõpeb Püha Missaga...

22. veebruaril, püha apostel Peetruse piiskopiaujärje pühal meenutame Jumala sulast peapiiskop Eduard Profittlichi, kes 82 aastat tagasi suri Kirovi vanglas. Täna meenutame peapiiskopi ja tema tegevust katoliku kirikule tänupalves.  Peapiiskop Eduard Profittlich S.J. sündis 11. septembril 1890. aastal Birresdorfis Saksamaal. Ta oli saksa rahvusest katoliku vaimulik, jesuiit,...

Peeter-Pauli kogudus kutsub lapsi ja noori laagritesse, mis toimuvad juulis ja augustis Kodasema katoliku keskuses Järvamaal. Laagrid pakuvad mõnusat puhkust, kuid annavad ka võimaluse süvendada usuelu ja suhet Jumalaga, äratada huvi Missa ja palve vastu ning saada põnevaid uusi teadmisi katoliku usust ja kirikuelust.   Laagrite ajad ja teemad:

Kõik kes räägivad hispaania keelt on oodatud kiriku pastoraalkeskusesse 29. veebruaril 2024 kell 18. Diakon Emmanuel Parra viib läbi paastuaja kohtumist. Lisainfo emmanuelparra1996@gmail.com.  Olete väga oodatud, kes räägivad või saavad aru hispaania keelest.

Viimased uudised: Välismaa

Neli paavstlikku basiilikat saavad ühise veebilehe, mis oleks parem ja vaimsem teejuht Rooma külastamiseks kõigile inimestele. Lehe pealkiri on Turistist palveränduriks."Turistist palveränduriks" püüab tutvustada Püha Peetruse, Püha Lateraani, Püha Pauluse (väljaspool müüre) ja Püha Maarja basiilikat turistidele ning anda sügavamat vaimset tähendust, et Rooma külastus ei jääks vaid...

2025. aasta on katoliku kirikus juubeliaasta. Püha Isa on seadnud sisse, et juubeliaastale eelnev, 2024. aasta, aga oleks palveaastaks kõigile katoliiklastele. Ta on kirjutanud. "Nüüdsest alates on mul hea meel mõelda, et juubeliaastale eelnev aasta, 2024, on pühendatud suurele palvele. Eelkõige selleks, et taastada soov olla Issanda lähedal, kuulata Teda ja kummardada Teda."  Seega...

"Armastus vajab konkreetsust, kohalolekut, kohtumist, aega ja ruumi, mida pakutakse tasuta," ütles paavst Franciscus pühapäeval, 11. veebruari Angelusel. "Seda ei saa taandada ilusatele sõnadele, piltidele ekraanil, hetke selfie'dele või kiirustavatele sõnumitele." Kuna kirik tähistab 11. veebruaril 32. ülemaailmset haigete päeva , tuletas Püha Isa meelde, et pühapäevane evangeelium pidalitõbise...

Läbi kõrbe juhatab Jumal meid vabadusse   Kallid vennad ja õed!   Kui meie Jumal end ilmutab, on tema sõnum alati vabadusest: „Mina olen Issand, sinu Jumal, kes sind tõi välja Egiptusemaalt, orjusekojast“ (2Ms 20:2). Need on esimesed sõnad Moosesele Siinai mäel antud dekaloogist. Need, kes neid kuulsid, olid üsna tuttavad väljarändega, millest Jumal rääkis: nende orjuse kogemus...

Mis on Katoliku Kirik?

Roomakatoliku Kirik on suurim kristlik kirik maailmas. Katoliiklasi maailmas on umbes 1,3 miljardit inimest. Tegemist on maailma vanima ja apostellikul järgnevusel toimiva kirikuga. Kirikut juhib apostel püha Peetruse ametijärglasena Rooma Paavst. Täna on ametijärglaseks Paavst Franciscus. Kõik katoliiklikud kogudused üle maailma on kogu Kirikuga osaduses, kuuludes piiskopkonda ja alludes Rooma Paavstile.
Katoliku usus inimesed soovivad järgida Kristust, elada koos Jumalaga ning pühenduda sakramentide vastuvõtmisele. Katoliiklased usuvad, et Jumal ilmutab end Pühakirjas, traditsiooni ja pärimuse kaudu. Katoliku kirikus on seitse sakramenti ja katoliiklased usuvad, et Armulauasakramendis muutuvad leib ja vein tegelikult Kristuse Ihuks ja Vereks. 
Kirik aitab tunda Tõde, toetab meid keerulistel hetkedel ning aitab meid raskete otsuste ja valikute tegemisel. Kirik esindab Jeesust Kristust ja katoliiklase suhe Kirikuga on väga lähedane, sest nad soovivad olla lähedased Ülestõusnud Jeesus Kristusega. 
Kui inimene kedagi tõeliselt armastab, siis on ta valmis end talle täielikult andma. Nii ka paljud katoliiklased elavad oma usku elavalt, hoides aus oma katoliiklikku pärimust ja traditsiooni ning on pühendunud palveellu ja sakramentide vastuvõtmisele.

Kuidas saada katoliiklaseks?

Kõigepealt peab olema inimesel usku Kolmainu Jumalasse, mis on kõige alus ja allikas. Inimene, kes soovib katoliiklaseks saada, peab tunnistama katoliiklikku usku ja peab tunnistama kõike seda, mida roomakatoliku Kirik õpetab ja tunnistab Tõeks. 
Kui inimene on leidnud oma südames, et tema soov on saada katoliiklaseks, peab ta vastu võtma ristimise, kui ta pole varem juba ristitud, sest kristlik Kirik tunnistab ühtainsat ristimist. Kui on varem ristitud inimene, siis usu äratundmise läbi siseneb ta Kirikusse andes tunnistust oma usust ning võtab vastu Armulauasakramenti, kus leib ja vein on pühitsemise kaudu muutunud Kristuse Ihuks ja Vereks. 
Nii laste ristimise kui ka täiskasvanute soovist saada katoliiklaseks tuleb võtta ühendust katoliku vaimulikuga, kes aitab inimesi saada Jumala rahvaks, sest Kirikusse sisenemine vajab teatavat ettevalmistust ja kirikuõpetuse tundmist. Väikelaste puhul paluvad vanemad lapse ristimist Kirikult.

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search