en rueesti

Olulised teated ja tulevased sündmused

Alates 20. juunist ei ole enam teist eestikeelset Missat pühapäeval. Missad toimuvad: 10.00 (poola k.),11.30 (eesti k.) ja 18.00 (vene k.) 


Alates 23. juunist toimuvad Missad suvise ajakava järgi: argipäeviti   kell 18.00, kuid kolmapäeval hommikul kell 8.00!

DIAKONIKS PÜHITSEMINE

Eliasz Wojciechowski pühitseti laupäeval, 29. mail diakoniks. Missa on järelvaadatav:  DIAKONIKS PÜHITSEMINE

ROOSIPÄRG MAIKUUS

Maikuu on pühendatud Pühimale Neitsi Maarjale ja sel aastal kutsume kõiki palvetama roosipärga igapäevaselt pandeemia lõppemise eest maailmas.

ETTEVALMISTUS KINNITAMISEKS

Algab ettevalmistus kinnitamise sakramendi vastuvõtmiseks. Info ja registreerimine 

KATEHHEESI JA PIIBLIRINGI INFO

Katehhees "Kuidas saada aru Piiblist" toimub esmaspäeviti algusega kell 18.45 ja Piibliring toimub teisipäeviti algusega kell 18.45 Zoomis. Osalemiseks palume ühendust võtta isa Wodekiga: xwodek@gmail.com 

KATEHHEES TÄISKASVANUTELE

Katehees 2021/2022 algab 29. septembril 2021.

Suure Näadala online rekollektsioon vene keeles

Suure Nädala online rekollektsioon vene keeles 28.–31. märtsil 2021. Ülekanne

PÜHAPÄEVAKOOL 2020/2021

Pühapäevakooli tunnid toimuvad pastoraalkeskuses pühapäeviti kell 13.00. Lastemissa - kuu 1. ja 3. pühapäeval kell 11.30 pastoraalkeskuses, III. korrusel. Info

IGA PÄEV - ONLINE ROOSIPÄRG

Esmaspäev, teisipäev, neljapäev - eesti keeles, kl. 22.00; Reede - vene keeles, kl. 22.00. Info

PÜHA JOOSEPI AASTA

Püha Joosepile pühendatud aasta kestab kuni 8. detsembrini 2021. Selle aasta jooksul on võimalik saada täielikku indulgentsi:
Püha Tooli dekreet indulgentsi kohta. Loe lisaks Paavst Franciscuse apostelliku kirja PATRIS CORDE

Viimased uudised: Eesti

1.-8. augustil toimub Kodasemal Peeter-Pauli koguduse lastelaager „Koos Piibliga taeva poole!“. Laagris õpime, et Piibel on Jumala sõna, mis toidab meie hinge, õpetab meid elama armastuses Jumala ja teiste inimeste vastu ning valgustab meie teekonda taevasse. Laagri teemaga on seotud kõik päeva jooksul toimuvad sündmused: püha Missa, palved (hommiku- ja õhtupalvused, mõnel päeval ka roosipärg,...

Pirita kloostris viibivad rekollektsioonil kuus Soome piiskopkonna preestrit. Varem on Eestis viibinud rekollektsioonil ka teisi preestreid ja orduinimesi Soomest. Seekord viib aga nädalast rekollektsiooni läbi piiskop Philippe Jourdan.  Soomes on katoliiklasi umbes 15 000. Soomlasi nende hulgas on vähe. Katoliiklaste hulga moodustavad riigis viielt kontinendilt tulnud inimesed. Soome...

  Laupäeval, 11. septembril 2021 toimub oikumeeniline Püha Risti palverännak Vastseliinasse. Palverännu tee kulgeb Pärnust Vastseliinasse, et austada kunagiste Pühade Risti reliikviate Pärnu Musta Risti ja Vastseliina Valge Risti mälestust.

Kui sa soovid ristimist või esimest armulauda Katoliku Kirikus, või tahad lihtsalt põhjalikult teada saada mida Katoliku Kiriku usub ja õpetab Jumala, inimese ja maailma kohta, pakume sulle katehheesi kursust.  Katehhees  tutvustab kristlust ja Kristuse õpetust Pühakirja, roomakatoliku õpetuse ja Kiriku traditsiooni alusel. Katehhees puudutab usu põhiküsimusi, Kiriku liturgiat ja...

Viimased uudised: Välismaa

Seadusandlike tekstide paavstliku nõukogu sekretär esitleb apostelliku põhiseadust „Pascite gregem Dei“. Ta selgitab, et VI raamatu muutmine annab piiskoppidele piisavad vahendid Kirikus toimepandud kuritegude ennetamiseks ja karistamiseks. Piiskop Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru on seadusandlike tekstide paavstliku nõukogu sekretär.

Pühaduse määratlemiseks on palju võimalusi. Üks neist on käsitleda pühadust kui inimese ilu ühte eeskuju, õigemini, ülimat eeskuju ja ilu. Seda on Pühakukskuulutamise Kongregatsioon teinud alates 1969. aastast, selle asutamise aastast, pühakute kandidaatide elu läbi uurides, nende elust evangeeliumi otsides, et iga kristlane näeks neid usaldusväärsete...

Paavsti juuni palveintentsioon lähtub "abielu ilust!". Paavst Franciscus avaldas oma palveintentsiooni juunikuuks ja kutsub kõiki palvetama nende eest, kes valmistuvad abieluks, mis peab olema "südamest sündinud kutse". Kolmapäeval, 1. juunil avaldati vastav paavsti videotervitus. Vaata videot SIIT (ing k).

Euroopa mälu ja teadlikuse platvorm (PEMC) koos oma partneritega käivitas uue veebinäituse - 20. sajand märtrid.  20. sajandi ajalugu iseloomustas totalitaarsete ideoloogiate ja režiimide esilekerkimine ning sellele järgnenud inimõiguste ja inimväärtuste mahasurumine. Nende režiimide, samuti ideoloogiliselt liikumiste, miljonite ohvrite hulgas on suur hulk eri konfessioonide kristlasi....

Mis on Katoliku Kirik?

Roomakatoliku Kirik on suurim kristlik kirik maailmas. Katoliiklasi maailmas on umbes 1,3 miljarit inimest. Tegemist on maailma vanima ja apostellikul järgnevusel toimiva kirikuga. Kirikut juhib apostel püha Peetruse ametijärglasena Rooma Paavst. Täna on ametijärglaseks Paavst Franciscus. Kõik katoliiklikud kogudused üle maailma on kogu Kirikuga osaduses, kuuludes piiskopkonda ja alludes Rooma Paavstile.
Katoliku usus inimesed soovivad järgida Kristust, elada koos Jumalaga ning pühenduda sakramentide vastuvõtmisele. Katoliiklased usuvad, et Jumal ilmutab end Pühakirjas, traditsiooni ja pärimuse kaudu. Katoliku kirikus on seitse sakramenti ja katoliiklased usuvad, et Armulauasakramendis muutuvad leib ja vein tegelikult Kristuse Ihuks ja Vereks. 
Kirik aitab tunda Tõde, toetab meid keerulstel hetkedel ning aitab meid raskete otsuste ja valikute tegemisel. Kirik esindab Jeesust Kristust ja katoliiklase suhe Kirikuga on väga lähedane, sest nad soovivad olla lähedase Ülestõusnud Jeesus Kristusega. 
Kui inimene kedagi tõeliselt armastab, siis on ta valmis end talle täielikult andma. Nii ka paljud katoliiklased elavad oma usku elavalt, hoides aus oma katoliikliku pärimust ja traditsiooni ning on pühendunud palveellu ja sakramentide vastuvõtmisele.

Kuidas saada katoliiklaseks?

Kõigepealt peab olema inimesel usku Kolmainu Jumalasse, mis on kõige alus ja allikas. Inimene, kes soovib katoliiklaseks saada, peab tunnistama katoliikliku usku ja peab tunnistama kõike seda, mida roomakatoliku Kirk õpetab ja tunnistab Tõeks. 
Kui inimene on leidnud oma südames, et tema soov on saada katoliiklaseks, peab ta vastu võtma ristimise, kui ta pole varem juba ristitud, sest kristlik Kirik tunnistab ühtainsat ristimist. Kui on varem ristitud inimene, siis usu äratundmise läbi siseneb ta Kirikusse andes tunnistust oma usust ning võtab vastu Armulauasakramenti, kus leib ja vein on pühitsemise kaudu muutunud Kristuse Ihuks ja Vereks. 
Nii laste ristimise kui ka täiskasvanute soovist saada katoliiklaseks tuleb võtta ühendust katoliku vaimulikuga, kes aitab inimesi saada Jumala rahvaks, sest Kirikusse sisenemine vajab teatavat ettevalmistust ja kirikuõpetuse tundmist. Väikelaste puhul paluvad vanemad lapse ristimist Kirikult.

Kontakt

Apostellik Administratuur Eestis
Vene 18
10123 Tallinn
Kantselei tel 6446367
kantselei.ppk@gmail.com

TOETA KIRIKUT!
Toeta kirikut vastavalt oma võimalustele ja südametunnistusele.
Ülekanded võib teha:
Rooma-katoliku kiriku Peeter-Pauli kogudus
a/k EE022200001120059545

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search