en rueesti

Olulised teated ja tulevased sündmused

KATEHHEES „ KUIDAS ARU SAADA PIIBLIST"

Katehhees Piibli teemal esmaspäeviti alates 4. oktoobrist kell 18.45 pastoraalkeskuses.


Loe lähemalt: Katehhees

PIIBLIRING

Piibliring on mõeldud kõigile, kes tahavad süvendada oma teadmisi Piiblist ning avastada selle sõnades Issand Jumala kohalolekut. 


Kohtumised teisipäeviti alates 5. oktoobrist kell 18.45 pastoraalkeskuses.


Loe lähemalt: Piibliring

KATEHHEES TÄISKASVANUTELE

Katehees 2021/2022 algab 29. septembril 2021.

Loe lähemalt: katehhees täiskasvanutele

Soovijad võivad ennast kirja panna koguduse kantseleis Vene tn 18 või helistades telefonil 6446367 või registreeruda kodulehel oleva kontaktvormi kaudu (vorm). 

ADVENDIAJA REKOLLEKTSIOON 2021

Advendiaja rekollektsioon 2021. Loe lähemalt: Info

PÜHAPÄEVAKOOL, ETTEVALMISTUS KINNITAMISEKS

Pühapäevakool lastele - 19.09.  Info
Ettevamistus noortele Kinnitamise sakramendi vastuvõtmiseks 10.10. Info

IGA PÄEV - ONLINE ROOSIPÄRG

Esmaspäev, teisipäev, neljapäev - eesti keeles, kl. 22.00; Reede - vene keeles, kl. 22.00. Info

Viimased uudised: Eesti

1.-5. septembrini toimusid Tallinnas Dominiiklaste kultuuripäevad.  Ordu üldmeister andis lahkesti oma Eestis viibimise ajal lühikese intervjuu Rooma-Katoliku Kirikule. 1. Milline on Teie esmane mulje Tallinnast? Esmane mulje on muidugi imetlusväärne. Esiteks olla kohas, kus meie vennad alustasid tegevust kohe pärast seda, kui Püha Dominicus alustas oma missiooni maailmas.

1.-4. detsembril 2021 toimub Pirita kloostris advendiaja rekollektsioon "Ma tõstan oma silmad mägede poole...".Advent on aeg, mis valmistab meid ette üheks kirikuaasta tähtsaimaks suurpühaks - Jeesuse sündimiseks. Rekollektsioonil osalemine annab võimaluse selleks valmistuda vaikuses ja palves ning Jumala sõna üle mõtiskledes.Osalustasu: 105 eurot (hinna sees on neli päeva koos ööbimise ja...

Valminud on "Katoliku kiriku katekismuse kompendiumi" videoraamat: Videoraamatut saab vaadata ja kuuluata siit: KOMPENDIUM Teksti loeb Lembit Peterson. Videoraamatu tegemist toetas Eesti Kirikute Nõukogu.

„Ja seepärast me tänamegi alatasa Jumalat, et kui te meie käest saite kuulda Jumala sõna, siis te ei võtnud seda vastu mitte inimeste sõnana, vaid sellena, mida see tõepoolest on – Jumala sõnana, mis on tegev ka teis, kes te usute.“ (1Ts 2:13)  Praeguseks on kogu Piibel või selle üksikud osad tõlgitud 3384 keelde (oktoober, 2019. a.). Tõepoolest, Pühakirja vastu tunnevad huvi paljud...

Viimased uudised: Välismaa

Alaealiste kaitse paavstlik komisjon korraldab konverentsi Poola pealinnas Varssavis 19.-22. septembrini 2021. Konverentsist võtavad osa 20 Kesk- ja Ida-Euroopa vastavat spetsialisti, vaimulikud ja teised tugistruktuurid. Konverentsi teemaks on „Meie ühine missioon kaitsta Jumala lapsi”. 

"Nad olid saanud Issandalt Püha Kiriku ja selle rahva kaudu hindamatu usu hüve ja sajanditepikkuse armastuse elava Jumala vastu. See on kardinal Stefan Wyszyński ja ema Elisabetta Róza Czacka ühine pärand Poola kirikule," ütles prefekti, kardinal Marcello Semeraro õndsaks kuulutamise Missal Varssavis.

Paavst Franciscus on 34ndal apostellikul visiidil Ungarisse ja Slovakkiasse. Ungaris, 52. rahvusvahelise Armulaua Kongressi lõppumissal ütles ta, et Jeesuse küsimus Evangeeliumis - "Kelle teie ütlete minu olevat" - on adresseeritud igaühele meist isiklikult. See on küsimus, mis „nõuab rohkem kui kiiret vastust katekismusest”. See "nõuab olulist...

Algamas on uus Sinod 2021-2023 Kirikus. Sinodi pidulik avamine toimub Roomas 9. – 10. oktoobril. Sinod lõpetatakse Vatikanis 2023. aastal piiskoppide kogunemisega kogu maailmast. Sinodi peasekretariaat on avaldanud ettevalmistava dokumendi koos vademecumiga (ehk käsiraamatuga), et näidata järgmise Sinodi  juhtpõhimõtted.  Sinodi dokument on kättesaadav SIIT.

Mis on Katoliku Kirik?

Roomakatoliku Kirik on suurim kristlik kirik maailmas. Katoliiklasi maailmas on umbes 1,3 miljarit inimest. Tegemist on maailma vanima ja apostellikul järgnevusel toimiva kirikuga. Kirikut juhib apostel püha Peetruse ametijärglasena Rooma Paavst. Täna on ametijärglaseks Paavst Franciscus. Kõik katoliiklikud kogudused üle maailma on kogu Kirikuga osaduses, kuuludes piiskopkonda ja alludes Rooma Paavstile.
Katoliku usus inimesed soovivad järgida Kristust, elada koos Jumalaga ning pühenduda sakramentide vastuvõtmisele. Katoliiklased usuvad, et Jumal ilmutab end Pühakirjas, traditsiooni ja pärimuse kaudu. Katoliku kirikus on seitse sakramenti ja katoliiklased usuvad, et Armulauasakramendis muutuvad leib ja vein tegelikult Kristuse Ihuks ja Vereks. 
Kirik aitab tunda Tõde, toetab meid keerulstel hetkedel ning aitab meid raskete otsuste ja valikute tegemisel. Kirik esindab Jeesust Kristust ja katoliiklase suhe Kirikuga on väga lähedane, sest nad soovivad olla lähedase Ülestõusnud Jeesus Kristusega. 
Kui inimene kedagi tõeliselt armastab, siis on ta valmis end talle täielikult andma. Nii ka paljud katoliiklased elavad oma usku elavalt, hoides aus oma katoliikliku pärimust ja traditsiooni ning on pühendunud palveellu ja sakramentide vastuvõtmisele.

Kuidas saada katoliiklaseks?

Kõigepealt peab olema inimesel usku Kolmainu Jumalasse, mis on kõige alus ja allikas. Inimene, kes soovib katoliiklaseks saada, peab tunnistama katoliikliku usku ja peab tunnistama kõike seda, mida roomakatoliku Kirk õpetab ja tunnistab Tõeks. 
Kui inimene on leidnud oma südames, et tema soov on saada katoliiklaseks, peab ta vastu võtma ristimise, kui ta pole varem juba ristitud, sest kristlik Kirik tunnistab ühtainsat ristimist. Kui on varem ristitud inimene, siis usu äratundmise läbi siseneb ta Kirikusse andes tunnistust oma usust ning võtab vastu Armulauasakramenti, kus leib ja vein on pühitsemise kaudu muutunud Kristuse Ihuks ja Vereks. 
Nii laste ristimise kui ka täiskasvanute soovist saada katoliiklaseks tuleb võtta ühendust katoliku vaimulikuga, kes aitab inimesi saada Jumala rahvaks, sest Kirikusse sisenemine vajab teatavat ettevalmistust ja kirikuõpetuse tundmist. Väikelaste puhul paluvad vanemad lapse ristimist Kirikult.

Kontakt

Apostellik Administratuur Eestis
Vene 18
10123 Tallinn
Kantselei tel 6446367
kantselei.ppk@gmail.com

TOETA KIRIKUT!
Toeta kirikut vastavalt oma võimalustele ja südametunnistusele.
Ülekanded võib teha:
Rooma-katoliku kiriku Peeter-Pauli kogudus
a/k EE022200001120059545

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search