en rueesti

Olulised teated ja tulevased sündmused

LOURDESI MAARJAPÄEV

11. veebruar on Lourdesi Maarjapäev. Loe edasi: Info

NOORTEPÄEVA KODULEHT

Valminud on uus Ülemaailmse Noortepäeva 2023 koduleht https://noortepaev.ee/

IGA PÄEV - ONLINE ROOSIPÄRG

Esmaspäev, teisipäev, neljapäev - eesti keeles, kl. 22.00; Reede - vene keeles, kl. 22.00. Info

KATEHHEES „KUIDAS SAADA ARU PIIBLIST III"

Sel aastal jätkame Uue Testamendiga. Oodatud on kõik - nii eelmistel aastatel osalenud kui uued huvilised! Kohtume esmaspäeviti alates 3.10 kell 18.45 pastoraalkeskuses. Loe lisa KATEHHEES.

PIIBLIRING

Piibliring alustab alates 4.10 kell 18.45 pastoraalkeskuses. Loe lisa PIIBLIRING.

PEAPIISKOP EDUARD PROFITTLICHI KODULEHT

Jumala sulase Eduard Profittlichi koduleht asub aadressil: www.profittlich.eu

KATOLIKU TASKUHÄÄLING

Katoliku kiriku taskuhäälingut on võimalik kuulata: katolikupodcast

Viimased uudised: Eesti

Laupäeval, 11. veebruaril on Lourdes’i Maarjapäev ja ülemaailmne palvepäev haigete eest. Sel päeval palvetame eriliselt kõikide haigete eest. Pärast hommikust Missat on adoratsioon Pühima Sakramendi ees ja roosipärg intentsiooniga haigete eest. Seejärel on võimalus haigete salvimise sakramenti vastu võtta. Seda sakramenti võib vastu võtta iga usklik kohe, kui teda haiguse või...

22. veebruaril, tuhkapäeva õhtuse Missa järel algab katehhees kinnitamise sakramendi vastuvõtmiseks. Kinnitamine ehk konfirmatsioon on roomakatoliku kirikus ristimisele järgnev sakrament, mis kinnitab ja tugevdab ristimisel saadud armu. Ristimine ja Püha Vaimuga kinnitamine kuuluvad kokku: kes on ristitud Jeesuse Kristuse surmasse ja ülestõusmisse, saab Kristuse Vaimu. Katoliku kiriku...

Pühapäeval, 12. veebruaril kell 13.00 toimub Tallinna koguduse pastoraalkeskuse saalis järgmine Ülemaailmse Noortepäeva ettevalmistuskohtumine. Palvetame, harjutame Noortepäeva hümni, räägime Noortepäeva põhisündmustest ja arutame, millises piiskopkonnas võiksime veeta eelnädala. Kohtumisele on oodatud nii need noored, kes kindlasti Ülemaailmsel Noortepäeval osaleda tahavad, kui ka need,...

Halastuse Misjonäride Ordu ülemõde Nelena MC lahkub Armeeniasse pärast 6 aastast misjonitööd ja ülemõe ametit Eestis. Ta hakkab teenima väikelinnas Spitakis, Armeenia pealinnast Jerevanist ca 90 km kaugusel. Eestis saab Halastuse Misjonäride Odu vastutavaks õde Maubant MC. Palvetame Halastuse Misjonäride ordu tegevuse eest Eestis. Ja tänupalvetega saadame õde Nelena edasi teenima Armeeniasse....

Viimased uudised: Välismaa

Paavst Franciscus alustas 31.jaanuaril visiiti Kongo Demokraatlikku Vabariiki. Seejärel sõidab ta reedel, 3. veebruaril Lõuna-Sudaani, mille eesmärk on aidata taastada lootust selles kannatanud riigis. "Ta külastab Kongot ja Lõuna - Sudaani kui rahu palverändur," vahendas Vatikan enne reisi algust. Paavst Franciscus märkis enne oma lahkumist mõlema riigi elanikele adresseeritud kirjas, et Kongo...

Paavst Franciscus avaldas oma veebruarikuu palvesoovi, milles ta palub kogudustel olla helded ja avatud kogukonnad, mis on kõigile inimestele lähedal. Nende sõnadega tahab paavst Franciscus meile kõigile meelde tuletada, et kirikusse sissepääsuks ei ole erilisi nõudeid, sest "kogudused ei ole klubi vähestele, mis annab teatud sotsiaalse kuuluvuse". Tõepoolest, paavst Franciscuse...

Paavst Franciscus kehtestas 2019. aastal uue aasta 3. pühapäeva Jumala Sõna pühapäevaks, kutsudes pöörama enam tähelepanu Jumala Sõna pühitsemisele, õppimisele ja levitamisele usklike seas. Sel aastal tähistati seda pühapäeva 22. jaanuaril katoliku kirikus. Paavst valis 2023. aasta teema Johannes kirjast: "Me kuulutame teile seda, mida oleme näinud" (1Jh 1:3).   Oma jutluses...

Paavst palub kõigil jaanuaris palvetada haridustöötajate eest. Jaanuari palvemõtetes kutsub paavst Franciscus õpetajaid üles lisama oma õpetamise sisusse vendlust, märkides, et kõik õpetajad on tunnistajad, kes ei anna edasi mitte ainult teadmisi, vaid ka oma veendumusi, oma pühendumust elule. Ta lisas, et haridus ise on armastuse tegu, mis võib näidata meile teed vennalikkuse tunde...

Mis on Katoliku Kirik?

Roomakatoliku Kirik on suurim kristlik kirik maailmas. Katoliiklasi maailmas on umbes 1,3 miljarit inimest. Tegemist on maailma vanima ja apostellikul järgnevusel toimiva kirikuga. Kirikut juhib apostel püha Peetruse ametijärglasena Rooma Paavst. Täna on ametijärglaseks Paavst Franciscus. Kõik katoliiklikud kogudused üle maailma on kogu Kirikuga osaduses, kuuludes piiskopkonda ja alludes Rooma Paavstile.
Katoliku usus inimesed soovivad järgida Kristust, elada koos Jumalaga ning pühenduda sakramentide vastuvõtmisele. Katoliiklased usuvad, et Jumal ilmutab end Pühakirjas, traditsiooni ja pärimuse kaudu. Katoliku kirikus on seitse sakramenti ja katoliiklased usuvad, et Armulauasakramendis muutuvad leib ja vein tegelikult Kristuse Ihuks ja Vereks. 
Kirik aitab tunda Tõde, toetab meid keerulstel hetkedel ning aitab meid raskete otsuste ja valikute tegemisel. Kirik esindab Jeesust Kristust ja katoliiklase suhe Kirikuga on väga lähedane, sest nad soovivad olla lähedase Ülestõusnud Jeesus Kristusega. 
Kui inimene kedagi tõeliselt armastab, siis on ta valmis end talle täielikult andma. Nii ka paljud katoliiklased elavad oma usku elavalt, hoides aus oma katoliikliku pärimust ja traditsiooni ning on pühendunud palveellu ja sakramentide vastuvõtmisele.

Kuidas saada katoliiklaseks?

Kõigepealt peab olema inimesel usku Kolmainu Jumalasse, mis on kõige alus ja allikas. Inimene, kes soovib katoliiklaseks saada, peab tunnistama katoliikliku usku ja peab tunnistama kõike seda, mida roomakatoliku Kirk õpetab ja tunnistab Tõeks. 
Kui inimene on leidnud oma südames, et tema soov on saada katoliiklaseks, peab ta vastu võtma ristimise, kui ta pole varem juba ristitud, sest kristlik Kirik tunnistab ühtainsat ristimist. Kui on varem ristitud inimene, siis usu äratundmise läbi siseneb ta Kirikusse andes tunnistust oma usust ning võtab vastu Armulauasakramenti, kus leib ja vein on pühitsemise kaudu muutunud Kristuse Ihuks ja Vereks. 
Nii laste ristimise kui ka täiskasvanute soovist saada katoliiklaseks tuleb võtta ühendust katoliku vaimulikuga, kes aitab inimesi saada Jumala rahvaks, sest Kirikusse sisenemine vajab teatavat ettevalmistust ja kirikuõpetuse tundmist. Väikelaste puhul paluvad vanemad lapse ristimist Kirikult.

Kontakt

Apostellik Administratuur Eestis
Vene 18
10123 Tallinn
Kantselei tel 6446367
kantselei.ppk@gmail.com

TOETA KIRIKUT!
Toeta kirikut vastavalt oma võimalustele ja südametunnistusele.
Ülekanded võib teha:
Rooma-katoliku kiriku Peeter-Pauli kogudus
a/k EE022200001120059545

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search