en rueesti

Olulised teated ja tulevased sündmused

SIENA KATARIINA KIRIKUPÜHA

29. aprill on kirikudoktor, püha Siena Katariina kirikupüha. Kell 19.00 Püha Missa Dominikaani Vendade Ordu kabelis, Müürivahe 33, Tallinnas. Kõik on kutsutud!


PREESTRIKS PÜHITSEMINE

4. mail pühitsetakse preestriks diakon Emmanuel Parra Moya. Püha Missa Tallinna Peeter-Pauli katedraalis kell 16.00. Kõik on kutsutud!


LASTE - JA NOORTELAAGRID 2024

11.07-14.07: „Usk ja suhted“ noortele vanuses 14-19
4.08-11.08: „Jumala laps tegudes“ lastele vanuses 8-13
Lisainfo: SIIT


ISA PEDRO LOENGUD KIRIKU MÜSTEERIUMIST

Isa Pedro loengud toimuvad pühapäevati pärast eestikeelset Missat (kl 13.00) Püha Miikaeli koolis, 2. korrusel. 

IGA PÄEV - ONLINE ROOSIPÄRG

Esmaspäev, teisipäev, neljapäev - eesti keeles, kl. 22.00; Reede - vene keeles, kl. 22.00. Info

KATEHHEES „KUIDAS SAADA ARU PIIBLIST IV"

Kohtumised toimuvad esmaspäeviti (alates 9.10) kell 18.45 Peeter-Pauli koguduse kantseleis. Loe lisa KATEHHEES.

PIIBLIRING

Piibliring alustab alates 10.10 teisipäeviti kell 18.45 Peeter-Pauli koguduse kantseleis. Loe lisa PIIBLIRING.

TAIZE TALLINN

Taize kohtumine Tallinnas 28.12.2024-01.01.2025.

Loe lisaks: Taizé 

PEAPIISKOP EDUARD PROFITTLICHI KODULEHT

Jumala sulase Eduard Profittlichi koduleht asub aadressil: www.profittlich.eu

Viimased uudised: Eesti

Tallinna Piiskopkondlik Misjoniseminar “Redemptoris Mater” annab teada. Piiskop Philippe Jourdan viib läbi seminaristide: Manuel Leal Almeida, Giosuè Schirru, Marco Librasi ja Pablo Fernandez Velasco Akolüüdi vastuvõtmise riituse pühapäeval 12. mail, kell 11:30 Missa ajal Pühade Apostlite Peetruse ja Pauluse Katedraalis Tallinnas Kõik on...

"Juhi meid palun me teekonnal ülestõusmise paikadesse, rahuasemetele, haavade paranemisele ning avastamise rõõmudesse.” (Ray Simpson) Esimesel pühapäeval, nädal pärast Jeesuse Ülestõusmispüha, tähistab Kirik Jumala Halastuse püha, mille tähistamist palus meie Issand Jeesus pühalt Faustina Kowalskalt 1930. aastatel. 30. aprillil 2000 kuulutas paavst...

Kaks aastat tagasi, ülestõusmispühade ajal, korraldasime esmakordselt Ekstreemse Valguse teed, mis on justkui täiendus Ekstreemsele Ristiteele (mis peetakse paastuajal). Sel aastal, nagu ka eelmisel, on ettepanek organiseerida Valguse Tee jalgratastel. Laupäeval, 18. mail hommikul pühitseme Püha Missat Tallinna pühade Peetruse-Pauluse Katedraalis ning alustame palverännakut - umbes 50-60 km...

Ülemaailmne noortekohtumine Lissabonis 2023. aastal sütitas soovi jätkata eri maade noorte omavahelist suhtlemist, kuni selleni, et rajada püsivam koostöö. On teada tõde, et noored innustavad üksteist ja õpivad vastastikku kohalikku kirikuelu. Nii kasvab ja saab tugevaks maailmakirik. Tallinna Peeter-Pauli koguduse noortele tuli kutse Augsburgi piiskopkonna Murnau koguduselt tutvumisreisiks...

Viimased uudised: Välismaa

4. oktoobril 175 aastat tagasi asutasid pühendunud ilmikud ja preestrid Regensburgis ühingu Bonifatiuswerki, millest hiljem kujunes välja tänapäeva Saksa katoliiklaste heategevusorganisatsioon Bonifatiuswerk, mis on aastaid toetanud Saksamaa ja Ida-Euroopa kirikuid, sealhulgas ka katoliku kirikut Eestis.

Usudoktriini dikaster Vatikanis on avaldanud dokumendi "Dignitas infinita". See dokument sisaldab paavsti viimase kümnendi õpetust inimväärikusest: sõjast vaesuseni, sisserändajate vastu suunatud vägivallast naistevastase vägivallani, abordist asendusemaduseni, eutanaasiast, sooteooriast digitaalvägivallani. Tegemist on olulise dokumendiga, mis väärib veidi lähemat lugemist. Dokumendi...

Paavst Franciscuse palveintentsioon aprilliks on palvetada naiste rolli eest ühiskonnas. "Teoreetiliselt oleme kõik nõus, et meestel ja naistel on võrdne inimväärikus. Kuid praktikas see nii ei ole," märkis paavst oma videoläkituses. "Valitsused peavad pühenduma selle diskrimineerimise kaotamisele ja töötama naiste inimõiguste tagamise nimel." Kuigi mõnes riigis on naistel hea juurdepääs...

Euroopa ja Euroopa Liit elavad praegu läbi keerulisi ja ebakindlaid aegu, kus viimastel aastatel on olnud mitmeid kriise ja lähitulevikus tuleb lahendada keerulisi küsimusi, nagu sõjad Euroopas ja naaberriikides, ränne ja varjupaigaõigus, kliimamuutused, kasvav digitaliseerimine ja tehisintellekti kasutamine, Euroopa uus roll maailmas, Euroopa Liidu laienemine ja aluslepingute muutmine jne....

Mis on Katoliku Kirik?

Roomakatoliku Kirik on suurim kristlik kirik maailmas. Katoliiklasi maailmas on umbes 1,3 miljardit inimest. Tegemist on maailma vanima ja apostellikul järgnevusel toimiva kirikuga. Kirikut juhib apostel püha Peetruse ametijärglasena Rooma Paavst. Täna on ametijärglaseks Paavst Franciscus. Kõik katoliiklikud kogudused üle maailma on kogu Kirikuga osaduses, kuuludes piiskopkonda ja alludes Rooma Paavstile.
Katoliku usus inimesed soovivad järgida Kristust, elada koos Jumalaga ning pühenduda sakramentide vastuvõtmisele. Katoliiklased usuvad, et Jumal ilmutab end Pühakirjas, traditsiooni ja pärimuse kaudu. Katoliku kirikus on seitse sakramenti ja katoliiklased usuvad, et Armulauasakramendis muutuvad leib ja vein tegelikult Kristuse Ihuks ja Vereks. 
Kirik aitab tunda Tõde, toetab meid keerulistel hetkedel ning aitab meid raskete otsuste ja valikute tegemisel. Kirik esindab Jeesust Kristust ja katoliiklase suhe Kirikuga on väga lähedane, sest nad soovivad olla lähedased Ülestõusnud Jeesus Kristusega. 
Kui inimene kedagi tõeliselt armastab, siis on ta valmis end talle täielikult andma. Nii ka paljud katoliiklased elavad oma usku elavalt, hoides aus oma katoliiklikku pärimust ja traditsiooni ning on pühendunud palveellu ja sakramentide vastuvõtmisele.

Kuidas saada katoliiklaseks?

Kõigepealt peab olema inimesel usku Kolmainu Jumalasse, mis on kõige alus ja allikas. Inimene, kes soovib katoliiklaseks saada, peab tunnistama katoliiklikku usku ja peab tunnistama kõike seda, mida roomakatoliku Kirik õpetab ja tunnistab Tõeks. 
Kui inimene on leidnud oma südames, et tema soov on saada katoliiklaseks, peab ta vastu võtma ristimise, kui ta pole varem juba ristitud, sest kristlik Kirik tunnistab ühtainsat ristimist. Kui on varem ristitud inimene, siis usu äratundmise läbi siseneb ta Kirikusse andes tunnistust oma usust ning võtab vastu Armulauasakramenti, kus leib ja vein on pühitsemise kaudu muutunud Kristuse Ihuks ja Vereks. 
Nii laste ristimise kui ka täiskasvanute soovist saada katoliiklaseks tuleb võtta ühendust katoliku vaimulikuga, kes aitab inimesi saada Jumala rahvaks, sest Kirikusse sisenemine vajab teatavat ettevalmistust ja kirikuõpetuse tundmist. Väikelaste puhul paluvad vanemad lapse ristimist Kirikult.

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search