en rueesti

Olulised teated ja tulevased sündmused

MISSADE KORRALDUSEST

Missade korraldus alates 3. maist 2021 Tallinna  Peetruse ja Pauluse katedraalis - Missad, ülekanded ja registreerimine.

 

Palume registreerida 23. maiks  Missale kell 14.15,  kirjutades, katolikuinfo@gmail.com. Kella 11.30 vabu kohti ei ole!


ROOSIPÄRG MAIKUUS

Maikuu on pühendatud Pühimale Neitsi Maarjale ja sel aastal kutsume kõiki palvetama roosipärga igapäevaselt pandeemia lõppemise eest maailmas.

ETTEVALMISTUS KINNITAMISEKS

Algab ettevalmistus kinnitamise sakramendi vastuvõtmiseks. Info ja registreerimine 

KATEHHEESI JA PIIBLIRINGI INFO

Katehhees "Kuidas saada aru Piiblist" toimub esmaspäeviti algusega kell 18.45 ja Piibliring toimub teisipäeviti algusega kell 18.45 Zoomis. Osalemiseks palume ühendust võtta isa Wodekiga: xwodek@gmail.com 

KATEHHEES TÄISKASVANUTELE

Järgmine katehheesi loeng toimub kolmapäeval 19. mail kell 18.30. Ülekande link internetis: KATOLIKU KATEHHEES.  


Katehees 2021/2022 algab 29. septembril 2021.

Suure Näadala online rekollektsioon vene keeles

Suure Nädala online rekollektsioon vene keeles 28.–31. märtsil 2021. Ülekanne

PÜHAPÄEVAKOOL 2020/2021

Pühapäevakooli tunnid toimuvad pastoraalkeskuses pühapäeviti kell 13.00. Lastemissa - kuu 1. ja 3. pühapäeval kell 11.30 pastoraalkeskuses, III. korrusel. Info

IGA PÄEV - ONLINE ROOSIPÄRG

Esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev - eesti keeles, kl. 22.00
Reede - vene keeles, kl. 22.00

PÜHA JOOSEPI AASTA

Püha Joosepile pühendatud aasta kestab kuni 8. detsembrini 2021. Selle aasta jooksul on võimalik saada täielikku indulgentsi:
Püha Tooli dekreet indulgentsi kohta. Loe lisaks Paavst Franciscuse apostelliku kirja PATRIS CORDE

Viimased uudised: Eesti

Anname teada, et isa Alfonso on haiglas ja järelvalve all ning saab ravi. Tema seisund on stabiilne. Palvetame tema paranemise eest!

Seminarist Eliasz Wojciechowski diakoniks pühitsemine toimub Pühal Missal laupäeval, 29. mail 2021 kell 17.00 Pirita kloostri varemetes. Pühitsemist viib läbi piiskop Philippe Jourdan. Kõik, kes soovivad sellel Missal osaleda, palume eelnevalt registreerida epostil: katolikuinfo@gmail.com. Info seminari Redemptoris Mater’i kohta: https://redemptorismater-tallinn.com  

Neljapäev, 13. mai on  Fátima Maarja kirikupüha. Missad Peeter-Pauli kirikus toimuvad kell 8.00 eesti keeles ja kell 18.00 poola keeles. Pirita kloostris kell 7.30. Jumalaema ilmus Portugalis Cova da Irial, mis asub Fátimast 2,5 km kaugusel. Ta ilmutas end kuuel korral, ilmudes tammepuu kohale. Ainuke, kes Neitsi Maarjaga rääkis, oli Lucia ning seega sai Lucia kogu maailmale Jumalaema...

  Laupäeval, 11. septembril 2021 toimub oikumeeniline Püha Risti palverännak Vastseliinasse. Palverännu tee kulgeb Pärnust Vastseliinasse, et austada kunagiste Pühade Risti reliikviate Pärnu Musta Risti ja Vastseliina Valge Risti mälestust.

Viimased uudised: Välismaa

13. mail 1981 rünnakust püha paavst Johannes Paulus II on möödunud 40 aastat. Paljud katoliiklased üle maailma meenutavad kurbusega seda päeva, millele järgnes kuid kestev palveaeg paavsti tervenemise eest. Täna, Fatima Maarja kirikupühal on hea peatuda ja mõtiskleda selle sündmuse üle, mis toimus 40. aastat tagasi Roomas.

Paavst Franciscus palub kõigil katoliiklastel palvetada maikuus igapäevaselt roosipärga pandeemia lõppemise eest. Kuid paavst läkitas ka oma igakuise palveintentsiooni maailmale, mis keskendub tänavu mais rahamaailmale. Püha Isa tunneb muret selle pärast, et kui rahastamine on reguleerimata, muutub see sageli spekulatsioonimehhanismiks, mis välistab inimesi selle asemel, et neid kaitsta....

6. maid võib pidada Šveitsi kaardiväe nn. pühaks. See on päev kui kaardiväelased uuendavad oma tõotust ustavalt kaitsta paavsti ja samuti võetakse vastu uusi kaardiväelasi teenistusse. Tänavu, 34 uut šveitsi noort meest vandus neljapäeva, 6. mai õhtul pühalikult ustavust paavsti kaardiväele Vatikani San Damasio sisehoovis. Just selles kohas, 6. mail 1527, andsid 147 Šveitsi kaardiväelast oma elu...

1. Vajadus perekondadele suunatud teema-aasta järele. Püha Joosepi suurpühal, 19. märtsil 2021, apostelliku ekshortatsiooni Amoris laetitia ilmumise viiendal aastapäeval, avas Paavst Franciscus teema-aasta „Amoris Laetitia perekond“, mis lõpeb 26. juunil 2022 ülemaailmse X perede kohtumisega Roomas. Selle aasta puhul avaldab Rooma-Katoliku Kirik Eestis erinevaid tekste, mis...

Mis on Katoliku Kirik?

Roomakatoliku Kirik on suurim kristlik kirik maailmas. Katoliiklasi maailmas on umbes 1,3 miljarit inimest. Tegemist on maailma vanima ja apostellikul järgnevusel toimiva kirikuga. Kirikut juhib apostel püha Peetruse ametijärglasena Rooma Paavst. Täna on ametijärglaseks Paavst Franciscus. Kõik katoliiklikud kogudused üle maailma on kogu Kirikuga osaduses, kuuludes piiskopkonda ja alludes Rooma Paavstile.
Katoliku usus inimesed soovivad järgida Kristust, elada koos Jumalaga ning pühenduda sakramentide vastuvõtmisele. Katoliiklased usuvad, et Jumal ilmutab end Pühakirjas, traditsiooni ja pärimuse kaudu. Katoliku kirikus on seitse sakramenti ja katoliiklased usuvad, et Armulauasakramendis muutuvad leib ja vein tegelikult Kristuse Ihuks ja Vereks. 
Kirik aitab tunda Tõde, toetab meid keerulstel hetkedel ning aitab meid raskete otsuste ja valikute tegemisel. Kirik esindab Jeesust Kristust ja katoliiklase suhe Kirikuga on väga lähedane, sest nad soovivad olla lähedase Ülestõusnud Jeesus Kristusega. 
Kui inimene kedagi tõeliselt armastab, siis on ta valmis end talle täielikult andma. Nii ka paljud katoliiklased elavad oma usku elavalt, hoides aus oma katoliikliku pärimust ja traditsiooni ning on pühendunud palveellu ja sakramentide vastuvõtmisele.

Kuidas saada katoliiklaseks?

Kõigepealt peab olema inimesel usku Kolmainu Jumalasse, mis on kõige alus ja allikas. Inimene, kes soovib katoliiklaseks saada, peab tunnistama katoliikliku usku ja peab tunnistama kõike seda, mida roomakatoliku Kirk õpetab ja tunnistab Tõeks. 
Kui inimene on leidnud oma südames, et tema soov on saada katoliiklaseks, peab ta vastu võtma ristimise, kui ta pole varem juba ristitud, sest kristlik Kirik tunnistab ühtainsat ristimist. Kui on varem ristitud inimene, siis usu äratundmise läbi siseneb ta Kirikusse andes tunnistust oma usust ning võtab vastu Armulauasakramenti, kus leib ja vein on pühitsemise kaudu muutunud Kristuse Ihuks ja Vereks. 
Nii laste ristimise kui ka täiskasvanute soovist saada katoliiklaseks tuleb võtta ühendust katoliku vaimulikuga, kes aitab inimesi saada Jumala rahvaks, sest Kirikusse sisenemine vajab teatavat ettevalmistust ja kirikuõpetuse tundmist. Väikelaste puhul paluvad vanemad lapse ristimist Kirikult.

Kontakt

Apostellik Administratuur Eestis
Vene 18
10123 Tallinn
Kantselei tel 6446367
kantselei.ppk@gmail.com

TOETA KIRIKUT!
Toeta kirikut vastavalt oma võimalustele ja südametunnistusele.
Ülekanded võib teha:
Rooma-katoliku kiriku Peeter-Pauli kogudus
a/k EE022200001120059545

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search