en rueesti

Olulised teated ja tulevased sündmused

ADVENDIAJA ESIMENE PÜHAPÄEV

28. november on advendiaja esimene pühapäev. Ja Isa Tomasz Materna asub kogudusepreestri ametikohale. Sellel puhul toimub Pühade Apostlite Peetruse ja Pauluse katedraalis pidulik Missa 28. novembril kell 11.30. 


Missa ajad 28.11: kell 10.00 (poola k), kell 11.30 (eesti k), kell 14.00 (eesti k) ja kell 18.00 (vene k).

RORATE MISSAD

Missa Rorate, teisipäeviti kell 7.00 hommikul advendiaja Katedraalis. Info

PREESTRIKS PÜHITSEMISE PÜHA MISSA

Diakon Eliasz Wojciechowski preestriks pühitsemine toimub  8. detsembril kell 16.00 Tallinna Metodisti kirikus (Narva mnt. 51).  

Kõik on kutsutud!

SINOD

Alganud on Sinod. Loe lähemalt: https://sinod.katoliku.ee Kohtumised kogudustes algavad lähinädalatel.

KATEHHEES „ KUIDAS ARU SAADA PIIBLIST"

Katehhees Piibli teemal esmaspäeviti alates 4. oktoobrist kell 18.45 pastoraalkeskuses. Loe lähemalt: Katehhees

PIIBLIRING

Piibliring on mõeldud kõigile, kes tahavad süvendada oma teadmisi Piiblist ning avastada selle sõnades Issand Jumala kohalolekut. Kohtumised teisipäeviti alates 5. oktoobrist kell 18.45 pastoraalkeskuses. Loe lähemalt: Piibliring

KATEHHEES TÄISKASVANUTELE

Katehees 2021/2022 algas 29. septembril 2021.

Loe lähemalt: katehhees täiskasvanutele 

ADVENDIAJA REKOLLEKTSIOON 2021

Advendiaja rekollektsioon 2021. Loe lähemalt: Info

PÜHAPÄEVAKOOL, ETTEVALMISTUS KINNITAMISEKS

Pühapäevakool lastele - iga pühapäev kl.13.00.  Info
Lastemissa pastoraalkeskuses (III. korrus) - kuu 1. ja 3. pühapäev kl.11.30

IGA PÄEV - ONLINE ROOSIPÄRG

Esmaspäev, teisipäev, neljapäev - eesti keeles, kl. 22.00; Reede - vene keeles, kl. 22.00. Info

Viimased uudised: Eesti

Missa Rorate, teisipäeviti kell 7.00 hommikul advendiajal! Seda Missat me peame pimeduses, ainult küünalde valguses (teisipäeviti, kl. 7.00). See annab meile mitte ainult suurepärase palvet soodustava õhkkonna, aga ka võimaluse sügavamini mõista, mida tähendab advendi „valvake". Siis, kui paljud veel magavad, me palvetame, valvame, et mitte maha magada Issanda tulekut. Jeesus Kristus, keda...

Diakon Eliasz Wojciechowski preestriks ordineerimine toimub  8. detsembril 2021 kell 16.00 Metodisti kirikus (Narva mnt. 51).  Pühitsemist viib läbi piiskop Philippe Jourdan. Kõik on väga kutsutud sellele Missale! Preestriks ordineerimise Püha Missa toimub Metodisti kiriku ruumides, kuna saame seda viia läbi vastavalt vabariigi valitususe poolt kehtestatud piirangutele. Katedraal...

Alates 28. novembrist juhib Peeter - Pauli kogudust isa Tomasz Materna. Soovime talle palju jõudu ning palvetame tema eest.  Isa Tomasz Materna sündis 1986. aastal Rzeszówis. 2011. aastal lõpetas ta Rzeszówi seminari ja pühitseti Rzeszówi katedraalis preestriks. Pärast ordineerimist teenis ta kahes Rzeszówi piiskopkonna koguduses: Kupnos ja Ropczyces. Alates 2018. aasta augustist on isa...

Apostelliku Penitentsiariaat, olles kuulanud ära erinevad soovid ja palved, mis kiriku erinevatelt vaimulikelt hiljuti seoses käimasoleva pandeemiaga saadi, kinnitab ja pikendab 2020. aasta novembrikuuks kehtestatud täieliku indulgentsi dekreeti 2021.aasta novembrikuuks.  Dekreedi põhipunkt seisneb selles, et täieliku indulgentsi saavad need, kes külastavad...

Viimased uudised: Välismaa

14. november tähistatakse Kirikus 5. ülemaailmset puudustkannatavate palvepäeva. Paar päeva varem, tegi paavst Franciscus eravisiidi Assisi, et palvetada koos vaeste inimestega kogu Euroopast. Paavst kutsub kõiki kuulama ja märkama puudustkannatavaid inimesi ning palub tagada ühiskonnas nende inimväärikus. Paavst Franciscus ütles Assisis: "Igaüks meist vajab teist inimest ja isegi nõrkus võib...

Et anda hiljuti alanud sinodiprotsessi käigus Jumala rahvale suurem võimalus saada autentset kuulamise ja dialoogi kogemust, otsustas Piiskoppide Sinodi peasekretariaat pikendada esimese etapi tähtaega.Piiskoppide Sinodi peasekretariaat teatas reedeses (29.10.2021) avalduses, et on pikendanud piiskopikonverentsi, ida-katoliku kirikute sui iuris ja teiste kiriklike organite konsultatsioonide...

31. oktoobrist 12. novembrini 2021 Šotimaal Glasgow's koguneva ÜRO tippkohtumise eel allkirjastasid sajad usujuhid viielt kontinendilt ühisavalduse "Püha rahvas, püha süda", milles kutsutakse üles reageerima kliimamuutustele ja pandeemiakriisile maailmas. Allakirjutanute hulgas on katoliiklikke ja teisi kristlikke juhte. Väljendades muret kiireneva kliimahäda ja COVID-19 tekitatud kahju pärast,...

Paavsti ülemaailmse palvevõrgustiku käivitatud rakendus pakub kasutajatele mitmesuguseid konkreetseid ettepanekuid iga päev koos paavst Franciscusega palvetada ja mis ühtlasi toetab sinodaalset protsessi Kirikus. Paavsti ülemaailmse palvevõrgustiku juht, isa Frederic Fornos, SJ, märkis, et nagu ütleb paavst Franciscus, „on Kiriku missiooni südameks palve”; ja sel põhjusel kavatseb Click To Pray...

Mis on Katoliku Kirik?

Roomakatoliku Kirik on suurim kristlik kirik maailmas. Katoliiklasi maailmas on umbes 1,3 miljarit inimest. Tegemist on maailma vanima ja apostellikul järgnevusel toimiva kirikuga. Kirikut juhib apostel püha Peetruse ametijärglasena Rooma Paavst. Täna on ametijärglaseks Paavst Franciscus. Kõik katoliiklikud kogudused üle maailma on kogu Kirikuga osaduses, kuuludes piiskopkonda ja alludes Rooma Paavstile.
Katoliku usus inimesed soovivad järgida Kristust, elada koos Jumalaga ning pühenduda sakramentide vastuvõtmisele. Katoliiklased usuvad, et Jumal ilmutab end Pühakirjas, traditsiooni ja pärimuse kaudu. Katoliku kirikus on seitse sakramenti ja katoliiklased usuvad, et Armulauasakramendis muutuvad leib ja vein tegelikult Kristuse Ihuks ja Vereks. 
Kirik aitab tunda Tõde, toetab meid keerulstel hetkedel ning aitab meid raskete otsuste ja valikute tegemisel. Kirik esindab Jeesust Kristust ja katoliiklase suhe Kirikuga on väga lähedane, sest nad soovivad olla lähedase Ülestõusnud Jeesus Kristusega. 
Kui inimene kedagi tõeliselt armastab, siis on ta valmis end talle täielikult andma. Nii ka paljud katoliiklased elavad oma usku elavalt, hoides aus oma katoliikliku pärimust ja traditsiooni ning on pühendunud palveellu ja sakramentide vastuvõtmisele.

Kuidas saada katoliiklaseks?

Kõigepealt peab olema inimesel usku Kolmainu Jumalasse, mis on kõige alus ja allikas. Inimene, kes soovib katoliiklaseks saada, peab tunnistama katoliikliku usku ja peab tunnistama kõike seda, mida roomakatoliku Kirk õpetab ja tunnistab Tõeks. 
Kui inimene on leidnud oma südames, et tema soov on saada katoliiklaseks, peab ta vastu võtma ristimise, kui ta pole varem juba ristitud, sest kristlik Kirik tunnistab ühtainsat ristimist. Kui on varem ristitud inimene, siis usu äratundmise läbi siseneb ta Kirikusse andes tunnistust oma usust ning võtab vastu Armulauasakramenti, kus leib ja vein on pühitsemise kaudu muutunud Kristuse Ihuks ja Vereks. 
Nii laste ristimise kui ka täiskasvanute soovist saada katoliiklaseks tuleb võtta ühendust katoliku vaimulikuga, kes aitab inimesi saada Jumala rahvaks, sest Kirikusse sisenemine vajab teatavat ettevalmistust ja kirikuõpetuse tundmist. Väikelaste puhul paluvad vanemad lapse ristimist Kirikult.

Kontakt

Apostellik Administratuur Eestis
Vene 18
10123 Tallinn
Kantselei tel 6446367
kantselei.ppk@gmail.com

TOETA KIRIKUT!
Toeta kirikut vastavalt oma võimalustele ja südametunnistusele.
Ülekanded võib teha:
Rooma-katoliku kiriku Peeter-Pauli kogudus
a/k EE022200001120059545

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search