en rueesti

Olulised teated ja tulevased sündmused

MISSAD SUVISE GRAAFIKU JÄRGI

Missad Tallinna Peeter-Pauli katedraalis alates reedest, 24. juunist - AJAKAVA.

VIRU-NIGULA PALVERÄNNAK 27. AUGUSTIL

Viru-Nigula palverännak toimub laupäeval, 27. augustil 2022. Lähema info ajakava ja transpordi kohta avaldame kodulehel juulikuu jooksul.

LASTE - JA NOORTELAAGRID

Kodasema - suvi 2022. Info

KATOLIKU KATEHHEES TÄISKASVANUTELE 2022/2023

Loe lähemalt ja registreeri katehheesi SIIT.

IGA PÄEV - ONLINE ROOSIPÄRG

Esmaspäev, teisipäev, neljapäev - eesti keeles, kl. 22.00; Reede - vene keeles, kl. 22.00. Info

KATOLIKU TASKUHÄÄLING

Katoliku taskuhäälingut on võimalik kuulata kanalilt: TASKUHÄÄLING

Viimased uudised: Eesti

Viru-Nigula palverännak toimub sel aastal laupäeval, 27. augustil.  Palverännaku intentsioon on palvetada rahu eest maailmas, eriti Ukrainas. Täpsustame palverännaku logistikat, kes soovivad bussiga tulla Tallinnast ja palume jälgida katoliku kodulehekülge täpsema info osas augustikuu alguses. Kuid juba täna on hea aeg see kuupäev kirja panna oma kalendrisse! Ajakava: "Rahu ma...

Paavst Franciscus avaldas apostelliku kirja „Desiderio desideravi” liturgia kohta, et tuletada meelde Jumala rahvale Armulaua sügavat tähendust ja ilu. Soovitame seda väga lugeda.   Meenutades Vatikani II Kirikukogu dokumenti „Sacrosanctum Concilium” tähtsust, mis viis liturgia teoloogilise arusaama taasavastamiseni, on paavst andnud välja uue kirja liturgia pühaduse ja selle...

Meister küsis ühelt jüngrilt: „Ütle mulle, kes on Jumal?“ Õpilane vaikis. Õpetaja küsis teist korda ja siis tahtis ka kolmandat korda teada saada, miks vastus oli vaikus. „Sest ma ei tea“- pomises poiss. „Kas sa arvad, et ma tean“? küsis meister. - Kuid ma tean üht: Ta on kindlasti siin ja peale Tema pole siin midagi kindlat; ja see on Tema.

Ilmunud on kaotliku klassiku G.K. Chestertoni raamat Aquino Thomasest.  Püha Aquino Thomase eluloos kirjeldab Chesterton elavalt kaasaegseid ajaloolisi suurkujusid ning loob neist inglise huumoriga vürtsitatud tervikpildi. Ajalooliste isikute kaudu saab nähtavaks elav ja omapärane pilt keskajast ning selgub, et keskaeg pole sugugi pime ja skolastika kuiv ning emotsioonitu. Kirjanik...

Viimased uudised: Välismaa

Kuna kirik valmistub 24. juulil tähistama teist ülemaailmset vanavanemate ja eakate päeva, kutsub paavst Franciscus katoliiklasi palvetama terve juulikuu eakate inimeste eest. "Me ei saa rääkida perekonnast, rääkimata eakate tähtsusest meie seas," ütles paavst. Ta märkis, et kunagi varem pole inimkonna ajaloos olnud nii palju eakaid inimesi, öeldes: "Me ei tea täpselt, kuidas seda uut...

Reedene, 24.06.2022 USA ülemkohus lõpetas põhiseadusliku õiguse abordile. See on teema, mille kohta paavst Franciscus on oma pontifikaadi algusest peale tugevalt ja ühemõtteliselt sõna võtnud.  Vastuseks Ameerika Ühendriikide ülemkohtu otsusele, tegi USA Piiskoppide Konvernets järgmise avalduse (lühendatult): „See on meie riigi elus ajalooline päev. Ameerika on peaaegu...

Euroopa Liidu piiskoppide konverentside komisjon (COMECE) tegi avalduse 8. juunil lähtuvalt abordi legaliseerimist puudutavates küsimustes Euroopa Parlamendile. Õiguslikust vaatenurgast ei ole Euroopa ega rahvusvahelises õiguses tunnustatud õigust abordile. Seetõttu ei saa ühtki riiki kohustada aborti legaliseerima, seda hõlbustama või selle teostamisel kaasa aitama. 

Paavst Franciscus avaldas oma palveintentsiooni 2022. aasta juuniks ja kutsub katoliiklasi üles palvetama seekord perekondade eest. Juunikuus toimub Roomas 10. ülemaailmne perekondade kohtumine, millest on ka ajendatud paavsti juunikuu palveintentsioon. Ühtlasi palub Püha Isa selle rahvusvahelise kohtumise eest meil kõigil palvetada.

Mis on Katoliku Kirik?

Roomakatoliku Kirik on suurim kristlik kirik maailmas. Katoliiklasi maailmas on umbes 1,3 miljarit inimest. Tegemist on maailma vanima ja apostellikul järgnevusel toimiva kirikuga. Kirikut juhib apostel püha Peetruse ametijärglasena Rooma Paavst. Täna on ametijärglaseks Paavst Franciscus. Kõik katoliiklikud kogudused üle maailma on kogu Kirikuga osaduses, kuuludes piiskopkonda ja alludes Rooma Paavstile.
Katoliku usus inimesed soovivad järgida Kristust, elada koos Jumalaga ning pühenduda sakramentide vastuvõtmisele. Katoliiklased usuvad, et Jumal ilmutab end Pühakirjas, traditsiooni ja pärimuse kaudu. Katoliku kirikus on seitse sakramenti ja katoliiklased usuvad, et Armulauasakramendis muutuvad leib ja vein tegelikult Kristuse Ihuks ja Vereks. 
Kirik aitab tunda Tõde, toetab meid keerulstel hetkedel ning aitab meid raskete otsuste ja valikute tegemisel. Kirik esindab Jeesust Kristust ja katoliiklase suhe Kirikuga on väga lähedane, sest nad soovivad olla lähedase Ülestõusnud Jeesus Kristusega. 
Kui inimene kedagi tõeliselt armastab, siis on ta valmis end talle täielikult andma. Nii ka paljud katoliiklased elavad oma usku elavalt, hoides aus oma katoliikliku pärimust ja traditsiooni ning on pühendunud palveellu ja sakramentide vastuvõtmisele.

Kuidas saada katoliiklaseks?

Kõigepealt peab olema inimesel usku Kolmainu Jumalasse, mis on kõige alus ja allikas. Inimene, kes soovib katoliiklaseks saada, peab tunnistama katoliikliku usku ja peab tunnistama kõike seda, mida roomakatoliku Kirk õpetab ja tunnistab Tõeks. 
Kui inimene on leidnud oma südames, et tema soov on saada katoliiklaseks, peab ta vastu võtma ristimise, kui ta pole varem juba ristitud, sest kristlik Kirik tunnistab ühtainsat ristimist. Kui on varem ristitud inimene, siis usu äratundmise läbi siseneb ta Kirikusse andes tunnistust oma usust ning võtab vastu Armulauasakramenti, kus leib ja vein on pühitsemise kaudu muutunud Kristuse Ihuks ja Vereks. 
Nii laste ristimise kui ka täiskasvanute soovist saada katoliiklaseks tuleb võtta ühendust katoliku vaimulikuga, kes aitab inimesi saada Jumala rahvaks, sest Kirikusse sisenemine vajab teatavat ettevalmistust ja kirikuõpetuse tundmist. Väikelaste puhul paluvad vanemad lapse ristimist Kirikult.

Kontakt

Apostellik Administratuur Eestis
Vene 18
10123 Tallinn
Kantselei tel 6446367
kantselei.ppk@gmail.com

TOETA KIRIKUT!
Toeta kirikut vastavalt oma võimalustele ja südametunnistusele.
Ülekanded võib teha:
Rooma-katoliku kiriku Peeter-Pauli kogudus
a/k EE022200001120059545

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search