Loe edasi...Kümme aastat on möödunud päevast mil Jorge Mario Bergoglio valiti Peetruse troonile 13. märtsil 2013. Paavst Franciscuse pontifikaati on iseloomustanud kirglik evangeliseerimise vajadus, sellest annab tunnistust käimasolev sinod katoliku kirikus, ja pidev tegevus kiriku reformimiseks, et muuta kirik misjonärlikumaks ja avatumaks ning empaatilisemaks.  

Loe edasi...Ema Teresa Percicante O.SS.S. (18.10.1934 -10.03.2023) suri reedel, 10. märtsil Jerusalemma Pühima Päästja Püha Birgitta kloostris. Teisipäeval, 14. märtsil kell 17.30 Pirita kloostris toimub Reekviem Missa ema Teresa  Percicante O.SS.S.  hinge eest. Pühitseb piiskop Philippe Jourdan. Kõik on kutsutud! 

Ema Teresa  teenis ustavalt orduõena Jumalat 68 aastat. Ta on töötanud kloostri ülememana Itaalias, Rootsis, Soomes, Eestis, Petlemmas ja Jerusalemmas. Eestis teenis ta aastatel 1994-2001. Palvetame tema hinge eest.

Igavene valgus paistku talle.
Ta puhaku rahus.

 

Loe edasi...Katehhees ehk usuõpetus on tarvilik kõigile, niihästi neile, kes alustavad usuteed koos Kristusega ja Tema kirikuga, kui ka neile, kes valmistuvad sakramentide vastuvõtmiseks ja tahavad usus kasvada.

Usu õppimine kestab terve elu. Ei õpita ainult iseenese jaoks – teadmisi tuleb jagada ka teistega. Abimaterjal kinnitamise sakramendi kohta, mida käesolev kirjutis esitab, on koostatud katoliku kiriku katekismuse põhjal ning pühendub teemadele, mida tavapäraselt käsitletakse konfirmatsiooni katehheesis. Kinnitamine ehk konfirmatsioon on sakramentaalne talitus, kus piiskopi vahendusel antakse edasi Püha Vaimu annid. Need kolm sakramenti koos – ristimine, piiskoplik kinnitamine ja armulaud – on uskliku sisenemiseks täielikku osadusse Kristuse kirikuga. Nii nagu Jumal on end ilmutanud kolmel isikulisel viisil – Isana ja Pojana ja Püha Vaimuna – nii on ka uskliku kolmekordne sakramentaalne ühendus Issandaga lahutamatu osaduse tunnusmärgiks. Püha Vaimu and on eelkõige Jumal ise, kes asub elama uskliku inimese südamesse, kes kingib igavese elu ja toob uskliku elus esile pühaduse voorused.

Kontakt

Apostellik Administratuur Eestis
Vene 18
10123 Tallinn
Kantselei tel 6446367
kantselei.ppk@gmail.com

TOETA KIRIKUT!
Toeta kirikut vastavalt oma võimalustele ja südametunnistusele.
Ülekanded võib teha:
Rooma-katoliku kiriku Peeter-Pauli kogudus
a/k EE022200001120059545

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search