Loe edasi...17. oktoobril 2022 möödus 20 aastat Eesti Kirikute Nõukogu (mille liige on Rooma-Katoliku Kirik Eestis) ja Vabariigi Valitsuse vahel sõlmitud ühishuvide protokolli allkirjastamisest. Tänaseks juba kakskümmend aastat muutmata kujul kehtinud ühishuvide protokoll koostati tulenevalt vajadusest ühiselt määratleda põhimõtted ning tegevusvaldkonnad, milles Eesti riik ja EKN omavad ühiseid huvisid ning tunnetavad ühist vastutust. Osapooled konstateerivad protokollis, et senine koostöö on olnud hea ning ollakse teineteisega arvestavad partnerid. Protokollis markeeritud mitmetes valdkondades on riigi ja EKNi koostöös tehtud Eesti rahva hüvanguks palju ära, kuid palju on veel teha. Arvestades, et EKN kümne liikmeskiriku kogudustesse on koondunud umbes kolmandik Eesti elanikkonnast, peame äärmiselt oluliseks, et Eesti riigi tuleviku kujundamisel arvestataks ka edaspidi Eesti kirikute ja kristlaskonna seisukohtadega.

Loe edasi...Advendiaja esimese pühapäeva Jumalik liturgia salvestatakse ERRi poolt sel aastal Ukraina Kreeka-Katoliku Kiriku Kolmekäelise Jumalaema kirikus. Teenistuse viib Ukraina Kreeka-Katoliku kirikus läbi preester Roman Kikh. Advendiajal mõtleme enam rahule ja Rahuvürsti sündimisele ning seda rahu hindame nüüd rohkem kui kunagi varem. Kutsume kõiki vaatama advendiaja teenistust ETVs sel pühapäeval, 27. novembril kell 17.00 ja palvetama rahu eest maailmas, eriti Ukrainas.

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search