Loe edasi...Katehhees ehk usuõpetus on tarvilik kõigile, niihästi neile, kes alustavad usuteed koos Kristusega ja Tema kirikuga, kui ka neile, kes valmistuvad sakramentide vastuvõtmiseks ja tahavad usus kasvada.

Usu õppimine kestab terve elu. Ei õpita ainult iseenese jaoks – teadmisi tuleb jagada ka teistega. Abimaterjal kinnitamise sakramendi kohta, mida käesolev kirjutis esitab, on koostatud katoliku kiriku katekismuse põhjal ning pühendub teemadele, mida tavapäraselt käsitletakse konfirmatsiooni katehheesis. Kinnitamine ehk konfirmatsioon on sakramentaalne talitus, kus piiskopi vahendusel antakse edasi Püha Vaimu annid. Need kolm sakramenti koos – ristimine, piiskoplik kinnitamine ja armulaud – on uskliku sisenemiseks täielikku osadusse Kristuse kirikuga. Nii nagu Jumal on end ilmutanud kolmel isikulisel viisil – Isana ja Pojana ja Püha Vaimuna – nii on ka uskliku kolmekordne sakramentaalne ühendus Issandaga lahutamatu osaduse tunnusmärgiks. Püha Vaimu and on eelkõige Jumal ise, kes asub elama uskliku inimese südamesse, kes kingib igavese elu ja toob uskliku elus esile pühaduse voorused.

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search