Paavsti palveintentsioon septembrikuuks

Paavst ütleb, et maailmas suureneb kiiresti “ökoloogiline võlg”, kus paljud riigid rikastuvad teiste riikide ressurside ärakasutamise arvel. Paljud rahvusvahelised ettevõtted tegutsevad mitte koduriigis, vaid teistes riikides ja laastavad nende loodusressursse. Paavst küsib, et me peame täna tegutsema ühise hüve nimel, mite laastama, vaid hoolitsema kogu loodu eest. “Maa ressursse tuleb kasutada ja jagada õiguspäraselt,” lisab paavst. “Ei riisumisele; jah, jagamisele!”

1. septembrist kuni 4. oktoobrini, Püha Franciscuse päevani, kestab Kirikus palveperiood, kus palvetada kogu loodu eest ja tänada Jumalat kõige selle eest, mida Ta on meile loodusressursside näol andnud.

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search