Aeg Jumalale. Ühe rekollektsiooni mõtteid

väikerekollektsioonifotoKord aastas vaimulikud osalevad kohustuslikul rekollektsioonil. Sel paastuajal annab oma rekollektsioonikogemusest ülevaate isa Edgaras Versockis. Ta viibis märtsis Leedus, Kruonise linna lähedal maal, Opus Dei rekollektsioonikeskuses viiepäevasel rekollektsioonil.

Tema rekollektsiooni päevakava hõlmas adoratsiooni pühima Altarisakramendiga, meditatsiooni, roosipärja palvust, temaatilisi vestlusi vaimulike juhendajatega ja aega isiklikuks palveks vaikuses ning südametunnistuse uurimist. Loomulikult rekollektsiooni ajal minnakse pihile.

 

Kuid mis on rekollektsioon täpsemalt? See on oma suhte süvendamine Jeesusega. Oma aja pühendamine ainult vaimsetele asjadele. Ajaloost teame, et mungad ja eremiidid Jeesuse eeskujul tõmbusid vaikusesse, üksildasse kohta, et võtta aega Jumalaga olemiseks – pühendada ennast Jumalale. Niisamuti rekollektsioon on oma osaduse uuendamine Jumalaga, tema kuulamine, et edasi elada. Prohvet Jesaja ütleb: “Tulge minu juurde, kuulake hoolega, et teil oleks elu” (Jesaja 55:3). Selleks on inimene kutsutud pöörduma Jumala juurde, et teda kuulata. Loomulikult see tagasipöördumine nõuab pingutust, et jätta kõrvale igapäevased mured, keskenduda, vaikida ja avad oma süda. Rekollektsioonid on alati on erineva pikkuse ja iseloomuga. Mõned kestavad ainult ühe päeva, teised koguni kuu aega. Kõige populaarsemad on nädalavahetuse rekollektsioonid. Paasutajal vaimulikult võtavad koguni kuni nädala, et olla koos Jeesusega. Loomulikult on rekollektsioonid soovitatavad kõigile katoliiklastele, vaimulikele on need kohustuslikud.

Jumal on meie lähedal, kuid alati me ei tunne seda. Selleks on vaja igapäevasest elust võimalusel eemalduda, et mõista Jumala lähedust meie kõrval. Selleks koosolemiseks on vaja aega ja teistsugust keskkonda. Alati vaikus ja loodus on need atribuudid, mis aitavad kogeda paremini Tema kohalolu, miks sageli rekollektsioonid on ka vaikuses ja viiakse läbi looduskaunis kohas.

Isa Edgarase rekollektsiooni viis läbi Opus Dei kogenud vaimulik juhendaja, isa John Farrell Peternal. Rekollektsioonil osales 12 piiskopkonna preestrit Leedust.

Ta jätkab: “Meditatsioonil oli kaunis tähendamissõna sellest, kuidas preester, kes valib vaimulikku elu, peab olema armunud Issandasse. See tähendab samastumist Jeesusega Kristusega. Nii nagu noorpaarid armuvad teineteisesse, järgivad nad ka koos Jeesust Kristust ja püüavad üksteist üha paremini tundma õppida. See on see, milleks Kirik kutsub abikaasasid üles, et nad õnnistaksid oma abielu Jumala ees. Sest noorpaarist saab Jumala ees perekond.”

“Meditatsioonides räägiti ka pühadusest,” jätkab isa Edgaras, “sest Jumal on püha. Ja seda pühadust tahab Jumal jagada iga oma pojaga, Kristusega. Ja siis oli juttu raskustest, sest meil kõigil on oma elus raskusi, ka preestritel, kuid me peame meeles pidama, et Jumal on meid valinud, me oleme apostlid ja meie peamine ülesanne on olla palve inimesed. Isa Farrelli mõtisklustes oli tunda ja kuulda pidevat vestlust Jeesusega, mis oli tõesti hea näide preestritele, kuidas me peame iga päev Jeesusega suhtlema. Isa Farrell ütles: “Jumal sai inimeseks, miks? Kas ma olen Jeesusega ühenduses? Kas Jeesus on minu armastus, minu ideaal, minu sõber? Minu tegevuse jumalikkuse tähendus.””

“Teine meditatsiooniteema oli kõige õnnelikumast inimesest, see tähendab meie kõigi emast - Neitsi Maarjast. Isa Farrell julgustas meid uuendama oma pühendumist Neitsi Maarjale, sest Neitsi Maarja aitab meil minna Jeesuse juurde.”

Palverännakul mõtiskleti püha Joosepi, Neitsi Maarja kihlatu üle. Isa Edgaras selgitab: “Joosep on meie patroon, meie eeskuju, lihtne ja tagasihoidlik mees, kuid tal oli suur ülesanne olla perekonnapea. Ta on eeskujuks meile.”

“Ja isa Farell tuletas meile meelde paastuaja tähtsust, see ei tohi mööduda nagu vesi kivide vahelt. See peab olema nii, et - Duc in altum - mine sügavamale!. Oluline on elada usus, armastuses. Ja edasi, me oleme koos Kristusega, me oleme ülestõusnud koos Temaga, nii et järgime, hoolitseme selle eest, mis on üleval, ja seda pidevalt. Muutuge rikkaks koos Jumalaga. Surra iseendale ja elada Jumalale.”

Aitäh isa Edgarasele selle usutluse eest. Täpsemalt saab juba temalt endalt vahetult kuulda rekollektsiooni kohta. Loodame tuleval advendiajal, et veel keegi meie vaimulikest jagab oma läbielatud rekollektsiooni kogemusi.

 

 

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search