Abimaterjal kinnitamise sakramendiks ettevalmistamiseks

Spirito Santo 3 1068x601Katehhees ehk usuõpetus on tarvilik kõigile, niihästi neile, kes alustavad usuteed koos Kristusega ja Tema kirikuga, kui ka neile, kes valmistuvad sakramentide vastuvõtmiseks ja tahavad usus kasvada.

Usu õppimine kestab terve elu. Ei õpita ainult iseenese jaoks – teadmisi tuleb jagada ka teistega. Abimaterjal kinnitamise sakramendi kohta, mida käesolev kirjutis esitab, on koostatud katoliku kiriku katekismuse põhjal ning pühendub teemadele, mida tavapäraselt käsitletakse konfirmatsiooni katehheesis. Kinnitamine ehk konfirmatsioon on sakramentaalne talitus, kus piiskopi vahendusel antakse edasi Püha Vaimu annid. Need kolm sakramenti koos – ristimine, piiskoplik kinnitamine ja armulaud – on uskliku sisenemiseks täielikku osadusse Kristuse kirikuga. Nii nagu Jumal on end ilmutanud kolmel isikulisel viisil – Isana ja Pojana ja Püha Vaimuna – nii on ka uskliku kolmekordne sakramentaalne ühendus Issandaga lahutamatu osaduse tunnusmärgiks. Püha Vaimu and on eelkõige Jumal ise, kes asub elama uskliku inimese südamesse, kes kingib igavese elu ja toob uskliku elus esile pühaduse voorused.

 

Elatud aastate jooksul olen õppinud üha enam ja enam usaldama Jumala Püha Vaimu. See on imeline! Püha Vaim juhib ja hoiab, Püha Vaim annab vabaduse ennast arendada ja annab märku meeleparanduseks, Püha Vaim aitab alati uuesti alustada. Püha Vaim on jõud ja vägi.

Tahan olla usuõppija koos teiega, armsad õed ja vennad, et ühiselt käia usuteed siin maisuses, kuni jõuame igavikku – puhastatud ja tervendatud patukoormaist –, kus Kristus võtab meid vastu igaveses õndsuses koos kõigi pühadega.

Isa Alfonso di Giovanni

Kinnitamise sakramendi ettevalmistamiseks materjal : Traktaat kinnitamise sakramendiks.

 

Kontakt

Apostellik Administratuur Eestis
Vene 18
10123 Tallinn
Kantselei tel 6446367
kantselei.ppk@gmail.com

TOETA KIRIKUT!
Toeta kirikut vastavalt oma võimalustele ja südametunnistusele.
Ülekanded võib teha:
Rooma-katoliku kiriku Peeter-Pauli kogudus
a/k EE022200001120059545

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search