Eesti Kirikute Nõukogu pöördumine

lippArmas Eestimaa rahvas!

24. veebruaril tähistame üheskoos Eesti Vabariigi sünnipäeva. 104 aastat on pikk aeg, kuhu on mahtunud nii mõndagi: uue riigi loomise rõõm, valusad sõja-aastad, pikk okupatsiooniaeg, imeline taasiseseisvumine ning kasv ja areng kaasaegses Eestis. On olnud nii rõõmu kui muret. Täna võime olla tänulikud kõigile põlvedele, tublidele meestele ja naistele, kes nii kergematel kui ka raskematel aegadel on seisnud oma kodumaa hea käekäigu eest. Samuti täname Kõigeväelist Jumalat Tema armu ja abi eest, sest Tema õnnistuseta jääks inimlikest pingutustest väheks. Öeldakse ka Pühakirjas: „Kui Issand ei ehita koda, tühja vaeva näevad siis ehitajad temaga“ (Psalm 127:1).

 

Täna leiame endid ärevas olukorras. Uudised võimalikust sõjalisest konfliktist Euroopas teevad rahutuks ja murelikuks paljusid – nii riigijuhte kui ka tavakodanikke. Seepärast kutsub Eesti Kirikute Nõukogu üles kõiki inimesi palvetama rahu pärast nii Euroopas kui kogu maailmas. Palvetagem, et riikide juhtidel oleks valmidust lahendada konflikte diplomaatilisel teel. Palvetagem, et seal, kus toimuvad relvastatud kokkupõrked, lõppeks sõjategevus ja tuleks rahu. Palvetagem nende eest, kes konfliktipiirkondades on kannatada saanud. Palvetagem, et inimesed õpiksid elama üksmeeles ja rahus.

Tähistades vabariigi aastapäeva, olgem Jumalale tänulikud rahu eest oma kodumaal. 
Ühineme meie hümni kätketud palvega:

„Su üle Jumal valvaku, mu armas isamaa!“

Soovime kõigile ilusat Eesti Vabariigi sünnipäeva, rõõmu ja rahu igasse südamesse ja peresse!

Eesti Kirikute Nõukogu

Kontakt

Apostellik Administratuur Eestis
Vene 18
10123 Tallinn
Kantselei tel 6446367
kantselei.ppk@gmail.com

TOETA KIRIKUT!
Toeta kirikut vastavalt oma võimalustele ja südametunnistusele.
Ülekanded võib teha:
Rooma-katoliku kiriku Peeter-Pauli kogudus
a/k EE022200001120059545

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search