Üks võimalus toetada oma kogudust

mary2021. aasta tulude deklareerimine on alanud. E-Maksuameti kaudu deklaratsiooni esitajatel on võimalik tagasisaadavat tulumaksu lihtsustatult annetada tulumaksusoodustusega nimekirja kantud ühingule või usulisele ühendusele (kirikule, kogudusele, kloostrile). Seega on võimalik teha annetus ka Rooma-Katoliku Kiriku kogudustele ja kloostritele ning Kirikuga seotud ühingutele ja sihtasutustele, eeldusel, et need kogudused, kloostrid, ühingud ja sihtasutused olid teatanud Maksu- ja Tolliametile õigeaegselt sellesse nimekirja kandmiseks vajalikud andmed.

 

Nagu Maksu- ja Tolliamet on oma kodulehel teatanud, saab annetada kuni kolmele saajale ning ükski annetus ei tohi olla väiksem kui 1 euro. Annetada võib kogu tagasisaadava tulumaksu summa või osa sellest. Osalise annetuse korral saab inimene samaaegselt soovida ülejäänud osa kandmist kas pangakontole ja/või jätmist oma ettemaksukontole.

Toeta kirikut vastavalt oma võimalustele: 
Rooma-katoliku kiriku Peeter-Pauli kogudus
a/k EE022200001120059545

Kontakt

Apostellik Administratuur Eestis
Vene 18
10123 Tallinn
Kantselei tel 6446367
kantselei.ppk@gmail.com

TOETA KIRIKUT!
Toeta kirikut vastavalt oma võimalustele ja südametunnistusele.
Ülekanded võib teha:
Rooma-katoliku kiriku Peeter-Pauli kogudus
a/k EE022200001120059545

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search