ÜLEMAAILMSE NOORTEPÄEVA AJALUGU

Noortepäeva algus

Ülemaailmse Noortepäeva algatamine näitab, kui olulised olid paavst Johannes Paulus II jaoks noored. Juba oma ametisseseadmisel ütles ta noortele: „Te olete maailma tulevik, te olete Kiriku lootus, te olete minu lootus.“ 13. märtsil 1983 avas Johannes Paulus II Vatikanis San Lorenzo nimelise noortekeskuse. Kaks nädalat hiljem, erakorralise lunastuse juubeliaasta avamisel, võttis ta keskuse noortelt vastu puidust risti, millest on nüüdseks saanud püha aasta sümbol. Palmipuudepüha tähistamise lõpul, 22. aprillil 1984. aastal palus ta, et noored kannaksid seda risti lunastuse märgina ja oma usu tunnistusena üle kogu maailma. Noored vastasid paavsti palvele. Ühtlasi vastasid nad ka tema kutsele tulla 1985. aastal Rooma, ÜRO välja kuulutatud rahvusvahelise noorteaasta kohtumisele. See andis paavst Johannes Paulus II-le inspiratsiooni korrapäraste noortekohtumiste korraldamiseks. 

Jõuluõhtul selgitas paavst Johannes Paulus II Rooma kuuria töötajatele noortekohtumiste vajalikkust: „Kõik noored peavad tundma, kuidas Kirik neist hoolib. Sellepärast peab kogu Kirik ühes Peetruse järeltulijaga ka maailma tasandil noorte eest rohkem hoolt kandma, reageerides nende rahutusele, muredele, äratundmistele ja lootusele. Me peame püüdma nende ootustele vastata ja vahendama seda veendumust, tõde ja armastust, kes on Kristus. Ja selles erilises hooles, mida Kirik nende vastu üles näitab, peavad noored leidma tõestuse sellest, et nad on väga olulised, sest nad on väärt väga palju. Nende elu on Kiriku jaoks oluline.“

1/ 1986 / Rooma, Itaalia / Johannes Paulus II

Olgu te alati valmis aru andma lootuse kohta, mis teis on“ (1 Pt 3:15, Johannes Paulus II soov noortele Ülemaailmseks Noorte Aastaks)

Ehkki esimene noortekohtumine toimus piiskopkondlikul tasandil, oli see siiski esimene nummerdatud Ülemaailmne Noortepäev. Johannes Paulus II selgitas noortele, mis on Ülemaailmne Noortepäev tema idee kohaselt: „Täna olete te taas siin, mu sõbrad, et panna Roomas, püha Peetruse väljakul alus Ülemaailmsele Noortepäevale – sündmusele, millest on kutsutud osa saama kogu Kirik. (…) Ülemaailmne Noortepäev tähendab just seda – kohtumist Jumalaga, kes sisenes inimkonna ajalukku läbi Jeesus Kristuse paasamüsteeriumi. Ta sisenes viisil, mida pole võimalik olematuks teha. Ja üle kõige soovib Ta teiega kohtuda.“

Kas teadsid, et: see oli aasta, mil Ülemaailne Noortepäev ametlikult alguse sai.

2/ 1987/ Buenos Aires, Argentiina, Johannes Paulus II

Me oleme tunnetanud ja uskunud armastust, mis Jumalal on meie vastu“ (1Jh 4: 16)

Teine Ülemaailmne Noortepäev oli ühtlasi esimene, mis peeti väljaspool Euroopat. Paavst Johannes Paulus II valis toimumiskohaks Argentiina. Selles kohtumises oli palju Ülemaailmsele Noortepäevale iseloomulikku. Esiteks, kohtumise aeg – kohtumine toimus palmipuudepühal, mistõttu oli see meeldetuletus, et paavst tahab kutsuda noored avastama lunastuse müsteeriumi. Teiseks, nooruse definitsioon – kohtumise teemat selgitades ütles paavst: „Nendes sõnades kõlab täpne tunnistus sellest, mida me nimetame kristlikuks vaimunooruseks, mis on püsivalt kestev truudus Jumala armastusele. Ühendus Jumalaga lubab meil iga päev selles nooruses kasvada.“ Ja kolmandaks – kohtumise vorm. Buenos Airese kohtumine põhines täielikult paavsti ja noorte dialoogil.

Hümn: „Un nuevo sol“

Kas teadsid, et: paavsti kõne põhines kahekümne ühel noorte esitatud küsimusel ning Noortepäeval väljendasid noored mitmete etteastetega oma igapäevaelu raskusi, muresid ja lootusi.

4/ 1989/ Santiago de Compostela, Hispaania/ Johannes Paulus II

Mina olen tee ja tõde ja elu“ (Jh 14: 6)

Kui Euroopas toimusid suured poliitilised muutused ja inimesed seisid silmitsi küsimustega selle tuleviku ja identiteedi kohta, viis Johannes Paulus II maailma noored Euroopa vanimat palverännuteed vaatama. Ta ütles palveränduritele: „Püha Jaakobuse haual tahame me õppida, et meie usul on ajaloolised alused; see pole midagi ebamäärast ja mööduvat.“ Üks sümboolsemaid otsuseid oli noorte mõte koguda pühapäevasel Missal raha Boliivia, India ja Tansaania elanike abistamiseks.

Hümn: „Somos los jóvenes del 2000“

Kas teadsid, et: paavst, kaasas jalutuskepp ja keep, tegi jalgsi kaasa palverännaku viimase lõigu püha Jaakobuse teel.

6/ 1991/ Częstochowa, Poola/ Johannes Paulus II

Te olete saanud lapseõiguse Vaimu“ (Rm 8: 15)

See oli esimene Noortepäev kommunismi alt vabanenud Euroopa osas. Püha Isa jaoks oli see kohtumine osa tema neljandast palverännakust kodumaale. Paljudele noortele palveränduritele oli Noortepäeva kulminatsiooniks 17. sajandist pärinev Poola traditsioon – jalgsi palverännak Jasna Górasse. Et umbes 100 000 noort idaeurooplast said esimest korda nii-öelda läände minna ja osaleda Ülemaailmsel Noortepäeval, oli märk poliitilistest muutustest. Seepärast ütles Johannes Paulus II, vaadates Jumalaema – Poola Kuninganna – pühamu jalamile kogunenud palverändureid: „Viimaks ometi saab Kirik Euroopas vabalt kahe kopsuga hingata“. Selle kohtumise läkituses selgitas paavst, et ta valis toimumiskohaks Jasna Góra, sest Jeesuse Ema jalge ees on noortel võimalus kogeda, mida tähendab pojaseisus. Noortepäeva lõpus usaldas ta kogu maailma noored Jumalaema hoolde.

Hümn: „Abba Ojcze“ 

Kas teadsid et: selle noortepäeva hümn „Abba Ojcze“ kujunes populaarseks lauluks ka järgmiste põlvkondade noorte jaoks kõikjal maailmas.

8/ 1993/ Denver, USA / Johannes Paulus II

Mina olen tulnud, et neil oleks elu, ja oleks seda ülirohkesti“ (Jh 10: 10)

Ajal, mil paljud noored üle maailma unistasid nn American dream’ist ja jõukast elust, kutsus paavst nad linna, mis asub USA südames. Poliitiliselt ebastabiilse Euroopa noorte jaoks näis see ideaalriigina. Seal tuletas Johannes Paulus II noortele meelde, et õnneliku elu allikas on truudus Jeesusele, mitte materiaalsetele asjadele. Ta tõi välja probleemid tolleaegses maailmas, mis oli just läbi teinud suured poliitilised ja sotsiaalsed muutused. Tänu sellele Noortepäevale sai alguse Puhaste Südamete Liikumine, mis levitas mõtet: „Tõeline armastus ootab!“, samuti võeti sel aastal Noortepäeva kavasse Ristitee. Palverändurid naasid oma kodumaale inspireerituna paavsti sõnadest: „Ärge kartke minna tänavatele ja avalikesse kohtadesse, nagu ei kartnud ka apostlid, kes kuulutasid Kristuse ja lunastuse head sõnumit linnaväljakutel ning külades. Ei ole aeg evangeeliumi häbeneda. On aeg evangeeliumi katustelt kuulutada!“

Hümn: „One Body“

Kas teadsid, et: Denver oli Noortepäeva ajaloos esimene linn, mille tänavatel toimus suur ristitee.

10/ 1995/ Manila, Filipiinid/ Johannes Paulus II

Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid“ (Jh 20: 21)

Sel korral oli Ülemaailmne Noortepäev osa paavsti visiidist suurimasse ja kõige vähem evangeliseeritud maailmajakku. Paavst valis noortega kohtumiseks Aasia ainsa katoliikliku riigi – Filipiinid. Ühtlasi on see riik, mis võitleb suure vaesuse ja paljude sotsiaalsete probleemidega. Osalenutele jäi eriliselt meelde paavsti vastuvõtutseremoonia, mille käigus küsisid noorelt temalt neli küsimust: „Mida Te meilt ootasite, kui kuulutasite välja Ülemaailmse Noortepäeva?“, „Miks olete Te andnud meile korralduse kogu maailm paigast loksutada?“, „Kas me oleme Teie ootustele vastanud?“, „Mida me veel tegema peaksime?“. Paavst Johannes Paulus II mitte üksnes ei vastanud, vaid astus noortega vahetusse vestlusse, mis jätkus veel järgmisel õhtul. Missal kinnitas ta neile: „Kuidas Jeesus teid saadab? (…) Ta annab teile üksnes armu ja tõe. Ta saadab teid välja oma paasamüsteeriumi võimsa sõnumiga, oma risti ja ülestõusmise tõega. See on kõik, mis Ta teile annab, ja kõik, mida teil vaja on.

Hümn: „Tell the World of His Love“

Kas teadsid, et: see on seni suurima osalejate arvuga Noortepäev – osales üle 4 miljoni palveränduri.

12/ 1997/ Pariis, Prantsusmaa/ Johannes Paulus II

„„Õpetaja – kus sa oled öömajal?“ Ta ütles neile: „Tulge javaadake!““ (Jh 1: 38-39)

Ehkki Ülemaailmne Noortepäev toimus aasta enne seda, kui Prantsusmaa tähistas oma ristimise 1500. aastapäeva, sai sellest Noortepäevast Euroopa usukriisi sümbol. Noortekohtumise ettevalmistusi saatis dramaatiline küsimus, mille paavst esitas 1985. aastal Pariisis: „Prantsusmaa, Kiriku vanim tütar, mida oled sa teinud oma ristimisega?“ Korraldajad kartsid, et vaid vähesed noored vastavad paavsti kutsele. Ometi osales põhisündmustel oodatust peaaegu kolm korda rohkem palverändureid. Noortest pungil Hippodrome Longschamp ja 36 kilomeetri pikkune noorte kett, mille palverändurid moodustasid ümber terve Pariisi, said ajaloolisteks usutunnistusteks. Lisaks toodi sel korral sisse mõned uuendused, mis on siiani Ülemaailmse Noortepäeva osa: päevad piiskopkondades – et palverändurid saaksid oma usku jagada kõigi riigis elavate inimestega; võimalus vabatahtlikuna kaasa aidata – et hoida ära kohtumise liigset professionaliseerumist; ja pastoraal-kultuuriline programm, mida praegu Noortefestivaliks nimetatakse.

Hümn: „Maître et Seigneur, venu chez nous“

Kas teadsid, et: sel Noortepäeval moodusasid rohkem kui pool miljonit noort kätest kinni hoides Pariisi ümber vendluse keti.

15/ 2000/ Rooma, Itaalia/ Johannes Paulus II

Ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel“ (Jh 1:14)

Kui kogu Kirik tähistas 2000. aastal juubeliaastat, kutsus paavst noored Rooma ning valis teema, mille kohta ta ise ütles: „See lühike sisutihe lause, millega püha apostel Johannes kirjeldab Jumala inimeseks saamise sügavat müsteeriumi: „Ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel.““ Ta ütles: „Armsad sõbrad, kolmanda aastatuhande koidikul näen ma teis neid hommikusi valvureid“ ning tuletas neile meelde, et on võimatu anda tunnistust usust olemata selles juurdunud. Seetõttu käisid Noortepäeval osalejad kolmanda aastatuhande lävel läbi Rooma esimeste kristlaste jälgedes: nad tegid palverännakuid püha Peetruse haua juurde, pihtisid Circo Massimos, kus kristlased esimestel sajanditel oma usu pärast surid, ning kogunesid Laterani basiilika, esimese kristliku templi ette, et kuulata paavsti enda isiklikku tunnistust oma usust.

Hümn: „Emmanuel“

Kas teadsid et: selle Noortepäeva ajal saatis palverändureid esimest korda Jumalaema ikoon Salus Populi Romani, mida oli Roomas austatud juba üle viieteistkümne sajandi. Samuti toimus sel Noortepäeval esimest korda katehhees teel püha Peetruse basiilikasse.

17/ 2002/ Toronto, Kanada/ Johannes Paulus II

Teie olete maa sool...Teie olete maailma valgus“ (Mt 5:13-14)

Kanada kohtumine toimus Maailma Kaubanduskeskuse rünnakute varjus, mis leidsid aset kõigest 550 kilomeetrit eemal, New Yorkis. Pool aastat pärast juhtunut tõid noored õnnetuspaika Ülemaailmse Noortepäeva risti, mis rändas läbi kõigi Kanada piiskopkondade, valmistamaks riiki ette Noortepäevaks. Ka võeti selle Noortepäeva raames esimest korda kasutusele nimetus Noortefestival. Palverändurid ja Toronto elanikud said unustamatu kogemuse ristiteest, mis toimus ühe ärikvartali tänavatel. Püha Isa selgitas palveränduritele evangeelsete õnnistuste sügavust ja andis neile kohtumise lõpul ülesande: „Teie olete lootus, noored on meie lootus. Ärge laske sel lootusel surra! Me ei koosne oma nõrkustest ja läbikukkumistest; me koosneme Isa armastusest meie vastu ja väest saada tema Poja kujutiseks.“

Hümn: „Light of the World“ 

Kas teadsid, et: see Noortepäev on jäänud noorte südamesse kui viimane, mille viis läbi paavst Johannes Paulus II.

20/ 2005/ Köln, Saksamaa/ Benedictus XVI

Me oleme tulnud teda kummardama“ (Mt 2:2)

Selle Noortepäeva kutsus kokku Johannes Paulus II ja viis läbi paavst Benedictus XVI – kardinal Joachim Mesner nimetas selle esimeseks kahe paavstiga Noortepäevaks. Pärast Johannes Paulus II surma mõtlesid paljud, kas noored kuulavad järgmist püha Peetruse järeltulijat sama hoolikalt, ja kuidas paavst nendega dialoogi astub. Sellegipoolest tuli Kölni kokku palju noori 197 erinevast riigist. Seal tegid nad lisaks tavapärastele Noortepäeva kohtumistele ka palverännaku katedraali, kus hoitakse kolme kuninga säilmeid. Paavste Benedictus XVI esitles Noortepäeva teemast inspireeritud kingitust, mis on sellest ajast peale noortepäevadel alati olemas: Pühima Sakramendi austamine laupäevasel vigiilial.

Hümn: „Venimus adorare eum“

Kas teadsid et: kuigi tegemist oli esimese Ülemaailmse Noortepäevaga, mida paavst Johannes Paulus II otseselt läbi ei viinud, oli ta kohal nii palverändurite südames kui ka suure portree kujul Kölni katedraali ees. Portree oli kokku pandud tuhandete noorte fotodest kõikjalt maailmast.

23/ 2008/ Sydney, Austraalia/ Benedictus XVI

Te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad“ (Ap 1:8)

Austraalias toimunud Ülemaailmne Noortepäev oli korraldajate jaoks mitmel põhjusel väljakutse. Mitte ainult suure vahemaa pärast, mis tuli palveränduritel sinna jõudmiseks läbida, vaid ka sellepärast, et see toimus riigis, kus üksnes 26 protsenti elanikkonnast end katoliiklasteks peab. Üle veerandi neist on aborigeenid – Austraalia põliselanikud, kes elavad Austraalia ühiskonna piirialal. Nad tervitasid palverändureid ja paavsti traditsioonilise protsessiooniga rannajoonel. Paavst mainis neid ka oma kõnedes. Kuigi see oli ühe väikseima osalejate arvuga Noortepäev, äratas see ellu kohaliku kiriku. Nõnda sai teoks paavst Benedictus XVI üleskutse, et noored saaksid uue ajastu prohvetiteks ja püüdleksid pühaduse poole: „Olgu neil noortel, kes on kogunenud sellele Ülemaailmsele Noortepäevale, Püha Vaimu tegutsemise läbi julgust saada pühakuteks! Maailm vajab seda rohkem kui midagi muud.“

Hümn: „Recieve the Power“

Kas teadsid, et: kaasaegne Noortepäev – sotsiaal-ja multimeedia kasutamine, Youtube’i kanal ja Facebooki’i kasutamine – on saanud alguse Sydney Noortepäevalt.

26/ 2011/ Madriid, Hispaania/ Benedictus XVI

Juurdunud ja ülesehitatud Jeesuses Kristuses, kinnitatud usus“ (kohand. Kl 2:7)

Ülemaailmse Noortepäeva ajal tõusis Hispaania pealinnas protestilaine, illustreerides nii sotsiaalseid ja majanduslikke raskusi, kui ka vana kontinendi usulist kriisi. Vastuseks sellele rõhutas kardinal Stanisław Ryłko Noortepäeva avamissal, et noored palverändurid on kutsutud andma vanale Euroopale tunnistust usust. Ka paavst Benedictus julgustas noori moodsa maailma ähvardustele vastu seisma ja oma usule kindlaks jääma. „Nii et ärge hoidke Kristust vaid endale! Jagage teistega rõõmu oma usust!“ ütles ta Cuatro Vientose lennuväljal peetud Missal. Sellelt lennuväljalt käis laupäevase Vigiilia ajal üle tugev torm, suutmata peatada palverändurite, kes palvetasid innukalt kuni vihm ja tuul vahetult enne Pühima Sakramendiga õnnistamist lõppesid.

Hümn: „Firmes en la Fe“

Kas teadsid, et: Madridi Noortepäeva lõpus toimus neokatehumenaalne kutsumuste kohtumine, kus osales 200 000 inimest. Kohtumisel ütles Kiko Argüello noortele: „Kui keegi teie seast, vennad ja õed, tunneb, et Jumal kutsub teda andma oma elu Kristuse eest – tõusku ta püsti!“ Seejärel tõusid umbes 5000 noormeest ja 3000 neidu ning läksid piiskoppide juurde, et saada õnnistus oma kutsumuse teekonnale.

28/ 2013/ Rio de Janeiro, Brasiilia/ Franciscus

Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad“ (Mt 28:19)

Paavst Franciscus tõi noored oma maailmajakku. Nad tulid riiki, mis on tulvil vastuolusid. Riiki, kus kesk viletsust toimuvad pöörased karnevalid ning kus maailma suurim katoliiklik rahvas peab vaenuliku seadusega igapäevast võitlust elu pühaduse nimel. Päevad piiskopkonnas nimetati kohtumise teemast lähtuvalt misjoninädalaks. Paavst tuletas noortele meelde, et pole võimalik saada misjonäriks saamata esmalt Kristuse järgijaks. See kohtumine läheb ajalukku Favela elanike külalislahkuse ning noori täis Copacana ranna tõttu. Sealsamas rannas innustas Franciscus noori: „Minge teenima ilma hirmuta!“.

Hümn: „Esperança do Amanhecer“

Kas teadsid, et: Rios toimunud Ülemaailmne Noortepäev oli esimene, millel osales paavst Franciscus ning see oli ka tema esimene välisreis paavstina.

31/ 2016/ Krakov, Poola/ Franciscus

Õndsad on halastajad, sest nende peale halastatakse“ (Mt 5:7)

Poola, Johannes Paulus II sünnimaa, oli taas Noortepäeva võõrustajaks 25 aastat pärast Częstochowa kohtumist. Üle pooleteise miljon noore rändas Krakovisse Noortepäevale, mille kaitsepühakuteks olid püha Johannes Paulus II ja püha Faustina. Palvevigiilial Campus Misericordiae’l ütles paavst noortele: „Armsad noored, me ei tulnud siia maailma vegeteerima, kõike kergelt võtma, tegema oma elu mugavaks diivaniks, millele magama viskuda. Ei, me oleme tulnud teisel põhjusel: jätma märki.“.

Hümn: „Błogosławieni miłosierni“ 

Kas teadsid, et: selle Noortepäeva ajal külastas paavst Franciscus ka Auschwitzi ja Birkenau kontsentratsioonilaagreid.

34/ 2019/ Panama, Panama/ Franciscus

Vaata, siin on Issanda teenija, sündigu mulle sinu sõna järgi!“ (Lk 1:38)

See oli esimene Noortepäev Kesk-Ameerikas. Noortepäeva teema – Maarja vastus ingel Gabrielile – andis sellele Noortepäevale sügavalt Maarjaliku olemuse. Palvevigiilial viitas paavst Maarjale kui ajaloo suurimale influencerile. „Maarja, Jumala influencer. Vaid mõne sõnaga oli ta võimeline vastama jah ning usaldama Jumala armastust ja tõotusi.“

Hümn: Hágase en Mí Según Tu Palabra

Kas teadsid, et: sel Noortepäeval oli esimest korda välja pandud Fatima Maarja pilt.

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search