Suure nädala mõtisklus. Vaikne esmaspäev

Kuus päeva enne paasapühi külastas Jeesus - Laatsaruse, Maarja ja Marta peret. Jeesus ei läinud sinna seekord selleks, et õpetada, vaid et süüa õhtusööki nende inimeste seltsis, puhata koos nendega ja tunda nende kohalolekut. Enne oma kannatusteed ja surma tahtis Ta olla koos südamesõpradega. Ta tundis vajadust läheduse järele - armastab, aga tahabki tunda, et on armastatud.

Hiljem, juba Ketsemani aias, ütles Jeesus oma jüngritele: "Mu hing on väga kurb surmani.” Jüngrid, kes olid ju ka Jeesuse lähimad inimesed, ei suutnud sel hetkel olla koos temaga. Nad magasid. Laatsarus, Marta ja Maarja suutsid...


Kui me suudame olla koos Kristusega, hakkavad meie teod, alati, mingil imelisel viisil, kokku kõlama Püha Vaimu ajenditega – nii nagu see oli Maarja puhul.

Maarja teadis, mida oli vaja parajasti teha. Ta osutus jumaliku ettehoolduse teenijannaks.

Mõnikord kutsutakse selliseid inimesi Jumala tööriistadeks, ... instrumentideks Jumala käes. Aga see ei ole päris kohane võrdlus, sest igaüks, kes teenib Jumalat, teeb seda ju kogu oma helde südamega. Just see heldus ei luba niisuguseid inimesi kutsuda instrumentideks. Sest sel puhul ei ole tegemist mingi mehhanismi või seadeldisega – siin on süda.

Hoopis teistmoodi toimub Juudaga. Ta juhindub iseenese ahnusest. Tema süda on kitsas – pigem on Juuda süda mingi mehhanismi sarnane. ... Tema ongi ehk oma ahnuse instrument? Või veelgi hullem – ta tegutseb oma võltsi identiteedi tööriistana – vargana. Ta ahnitseb. Juudas tegutseb identiteedi tõukel, mida tema enda kitsas ja haige süda on genereerinud.

Mõelgem, kui oluline on, et meie süda sarnaneks Jumala heldele Pühimale Südamele. Palvetagem, et me tajuksime, mida parajasti on vaja teha ja millised olla!

Kas tunneme täna Jeesuse kurba Südant omaendi südameis? Kas tajume, et Jeesus ihaldab sellel inimlikult raskel hetkel meie lähedust? ... Kingime seda Talle - meie kohalolu! Siis kaasnevad sellega ka meie õiged teod ja otsused. Siis teeme me, ise sellest teadlikud olemata, just seda, milleks Püha Vaim meid ajendab. ... Eks see ole just see, mida me endile soovime?

Isa Artur OP

 

 

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search