Marianata: Tule Issand, Jeesus!

Advendiaja õhtuse pidustuse esimest antifooni esitatakse kui advendiaja avalööki ja see kõlab läbi kogu liturgilise aasta: "Teatage kõigile inimestele ja öelge neile: ennäe, Jumal, meie Päästja, tuleb!". Peatume hetkeks ja mõtiskleme: siin ei kasutata minevikku - Jumal tuli - ega tulevikku - Jumal on tulemas -, vaid olevikku: "Jumal tuleb." Nagu näeme, on see kestev olevik, tegevus, mis alati läbi viiakse: see toimub, juhtub praegu ja juhtub ka tulevikus. Igal ajal. "Jumal tuleb!"

Advent kutsub usklikke saama sellest tõest teadlikuks ja järjepidevalt tegutsema. See kõlab nagu tähtis kutse, mida korratakse päevade, nädalate, kuude kaupa: Ärka üles! Pidage meeles, et Jumal tuleb. Mitte eile, mitte homme, vaid täna, praegu. Ainus tõeline Jumal, "Aabrahami, Iisaku ja Jaakobi Jumal", ei ole taevas olev Jumal, keda ei huvita ei meie ega meie ajalugu. See on Jumal, kes tuleb.

Ta on Isa, kes ei lakka meie peale mõtlemast ja soovib – meie vabadust täielikult austades – meiega kohtuda ja meid külastada. Ta tahab tulla, elada meie keskel, jääda meisse. Ta tuleb, sest tahab meid vabastada kurjast ja surmast, kõigest, mis takistab meie tõelist õnne, Jumal tuleb meid päästma! Kristlik kogudus saab kiirendada Kristuse taastulekut, aidates inimkonnal olla valmis, et kohtuda Issandaga. Ja ta teeb seda ennekõike palvega: Tule, Issand Jeesus, me loodame Sinu peale!

Meie ootamine on täis lootust. Minu lootusele, meie lootusele eelneb ootus, mida Jumal meis kasvatab. Jah, Jumal armastab meid ja just seetõttu ootab Ta, et me pöörduksime Tema juurde tagasi, avaksime oma südamed Tema armastusele, võtaksime Tema käe ja mäletaksime, et oleme Tema lapsed. See Jumala ootamine on alati täidetud meie lootusest, nii nagu Tema armastus võtab alati kõigepealt meid omaks. Iga inimene on kutsutud ootama vastavalt sellele, mida Jumal temalt ootab. Kogemused näitavad, et see on täpselt nii. Mis võiks veel juhtida maailma, kui mitte usaldus, mida Jumal tunneb inimese vastu? See on enesekindlus, mis peegeldub lihtsate, alandlike inimeste südames, kui nad püüavad läbi raskuste ja katsumuste iga päev tegutseda parimal võimalikul viisil. Teha head, mis võib tunduda ehk väike, kuid on Jumala silmis väga suur: perekonnas, tööl, koolis ja ühiskonna erinevates valdkondades.

Kuid me pole selles ootuses üksi! Kui ilus on märgata, kuidas Jumal on korraldanud taevatähtede liikumise, et valgustada meie elu öösel. Nii tõuseb öö lõppedes tõeline hommikutäht, kogu maailma lunastaja: Jeesus Kristus. Ilmuvate ja kaduvate tähtedega raamitud öö möödumine valmistab ette uue päeva ilu. Üksteise järel ilmuvate tähtede valgus tuleb nähtavale igaüks omal ajal, et hajutada meie ööpimedust; nõnda nagu õiglane Abelilmutas süütust; nõnda nagu Eenok õpetas meile tavade puhtust; nõnda näitas Noa meile lootuse ja teo suurust, Aabraham aga sõnakuulekust; Iisak tuli kui näide kasinusest; Jaakobsoovis meile näidata, kuidas väsimust talutakse; Joosep tuli õpetama, kuidas vastata kurjale heaga; Mooses näitas meile eeskuju tasadusega; Joosua innustas raskustes meie enesekindlust; Iiob näitas meile katsumuste keskel kannatlikkust (Hb 11,1-40).

Need eeskujud moodustavad tähtkuju, mis vilgub taevas. Selleks, et meid aidata ja öösel koos meiega turvaliselt kõndida. Jumal on oma ettehoolduses kinkinud meile seesuguse õiglaste tähtkuju, et viia meid hommikutähe, Kristuse juurde! Maranata! Tule, Issand Jeesus!


Isa MiguelCopyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search