EELK peapiiskop Urmas Viilma kõne Maarjamaa konverentsi 6. septembril 2015

Austatud ektsellentsid,
head sõbrad,

armsad õed ja vennad Kristuses

Tähistades Maarjamaa juubeliaastat „8. sajandit Maarjamaad", me vaatame tagasi.

Tegelikult meeldib mulle mõelda, et me käime esimest Maarjamaa aastatuhandet siin Eestimaal. See on esimene millennium, just nimelt see on esimene aastatuhat Maarjamaal ja ma tahan, et me püsiksime Maarjamaana.

Eesti Evangeelse Luteri Kiriku kirikupäev ja vaimulik laulupidu kandis nimetust „Maarjamaa Isa maa" – maa, mis on pühendatud ka Isale, Taevasele Isale. Oma sealses kõnes ma juhtisin tähelepanu, valutasin südant, et me ei püsi Maarjamaana, kui me ei ole Isa maa, kui me oma sekulaarsusega kipume vahel lausa edvistma, seda esile tooma, siis see on pigem häbiasi.

Mis tegi Maarja suureks? Mis teeb Maarja suureks? Neitsi Maarja on armu leidnud. Jumal ei valinud teda Poja emaks mitte sellepärast, et Maarja oleks olnud kõige edukam ja vägevam. Maarja oli alandlik, ta oli madal ja meiegi peame vaatama Maarja madaluse poole. See on eeskuju, mida me peame järgima. Olema alandlikud, et võiksime samuti pärida Jumala armu. Mõeldes selle peale, mis on praegu toimumas ja millest eelpool ka minister Hanno Pevkur rääkis – see teeb südame murelikuks, see paneb südame valutama, sest tegelikult valitseb nõutus, sest ei oskagi öelda, mis on õige. Selles nõutuses saame vaadata üles Taeva poole, vaadata sinnapoole, kuhu viitas Maarja: „tehke nii, nagu Tema käsib, tehke nii ja seda, nagu Tema teile ütleb, nagu Jeesus käsib"

Sellistel ärevatel aegadel saame alanduda Jumala ette Maarjat eeskujuks võttes ja palvetada, et Jumal oleks meile armuline. Et me püsiksime Maarjamaana ja Isa maana.

Aga mul on suur rõõm tänase sündmuse üle, mul on suur rõõm kõige selle üle, mis on aasta jooksul aset leidnud, ja et Maarjamaa juubeliaasta ei ole jäänud kirikute müüride vahele, vaid on kaikunud vastu kogu ühiskonnas ja võetud seal ka omaks.

Ma loodan, et see võetakse ka südamesse ja seda järgitakse, mida Maarja on eeskujuna teinud ja mida ta on palunud, „et me hoiaksime silme ees Teda, Issand Kristus, kes ütleb meile, mida me tegema peame. Ma soovin Jumala õnnistust, alandlikku meelt, Maarja eeskujul madalust ja et me võiksime pärida Issanda armu.

Õnnistust teile kõigile.

 

 

Kontakt

Apostellik Administratuur Eestis
Vene 18
10123 Tallinn
Kantselei tel 6446367
kantselei.ppk@gmail.com

TOETA KIRIKUT!
Toeta kirikut vastavalt oma võimalustele ja südametunnistusele.
Ülekanded võib teha:
Rooma-katoliku kiriku Peeter-Pauli kogudus
a/k EE022200001120059545

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search