Apostelliku nuntsiuse Pedro Lopez Quintana jutlus 6. septembril 2015 Maarjamaa pühendamise Missal.

Auväärsed vennad,
Lugupeetud võimuesindajad,
Kallid vennad ja õed!

Mulle pakub suurt rõõmu pühitseda seda Armulauda selle maa Meie Emale Maarjale pühitsemise uuendamise pidulikul tähistamisel.

Ma tervitan soojalt ja tänuga tema ekstsellentsi mons. Philippe Jourdani, Eesti Apostellikku Administraatorit, tema ekstsellentsi mons. Zbigņevs Stankevičsit, Riia peapiiskoppi, tema ekstsellentsi mons. Viktors Stulpinsit, Liepaja piiskoppi, tema ekstsellentsi mons. Edvards Pavlovskist, Jelgava piiskoppi. Tervitan rõõmuga härra Hanno Pevkurit, Sise- ja Regionaalministrit. Vennalik tervitus samuti peapiiskop Andres Põderile, Eesti Kirikute Nõukogu esimehele, peapiiskop Urmas Viilmale, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskopile ning kõigile vendadele kirikutest ja konfessioonidest, kes tahtsid liituda meiega sellel tähistamisel.Kõiki teid, preestrid, pühendunud ja ustavad, kes te siia olete kogunenud, tervitan ma soojalt ja annan edasi meie Püha Isa Franciscuse armastuse, läheduse ja solidaarsuse. Tema läkitas mind teie juurde oma esindajana sellel maal.

Tema Pühadus tahab olla täna teiega erilisel moel – järgneva läkituse kaudu, mille ta on saatnud teie piiskopile.

Tema Ekstsellents
Piiskop Philippe Jourdan
Pertusa titulaarpiiskop
Eesti Apostellik Administraator

Eestimaa piduliku pühitsemise uuendamise puhul Pühimale Neitsi Maarjale, meenutamaks esimest, kaheksasada aastat tagasi aset leidnud pühitsemist Terra Mariana nime all, mille aastal 1215 kinnitas paavst Innocentius III, loodab Tema Pühadus Paavst Franciscus, vaimses ühenduses selle kalli rahvaga, kes tänulikult meenutades Jumalaema jätkuvat kaitset toetub uuenenud armastusega Tema taevasele eestkostele, et see tähendusrikas aastapäev kinnitab perekondades, uutes põlvkondades ja kõigis usklikes elavat usku, tugevat lootust ja tegusat armastust. Nende soovidega kutsub Püha Isa selle maa peale, mida on pühitsenud niivõrd eriline ja halastav ligiolek, erilised armud ja taevased soosingud viljakaks rännakuks rahu ja kristliku õitsengu teel ning paludes teie püsivat palvet oma ülemaailmse teenimistöö toetuseks, annab Ta Teie Ekstsellentsile, Riia Peapiiskopile, osalevatele piiskoppidele, vaimulikele, konsekreeritud vendadele ja õdedele ning kõikidele ustavatele, kes selles austavas pöördumises Maarja poole osalevad, oma apostelliku õnnistuse, laiendades seda rõõmuga kogu rahvale.

Kardinal Pietro Parolin
Tema Pühaduse Riigisekretär

See lõik Evangeeliumist, mida me äsja kuulsime (Jn 2,1-11), on esimene Johannese Evangeeliumis asetleidev ime-märk. Maarja murest sai palve Jeesusele: „Neil ei ole enam veini", ning teatud moel provotseeris ja sundis tegema imet ja ilmutama tema Poega.

Me võime nüüd koos Maarjaga – emaga, nagu ütleb evangelist – teha läbi Kaana teekonna. Maarja on hoolikas, ta on hoolikas juba alanud pulmapeol, ta paneb tähele abiellunute vajadusi, ta ei eralda ennast, ta ei ole keskendunud omaenda maailmale; vastupidi: armastus paneb teda olema suunatud teistele.

Ja kuna ta on hoolikas, oma diskreetsel moel, mõistab ta, et vein on otsas. Vein on rõõmu, armastuse, külluse märk.
Maarja on hoolikas ema! Ta on kohal, tähelepanelik ja hooliv.

Ent siis, kui ta taipab, et veini pole, pöördub Maarja usaldavalt Jeesuse poole. See tähendab, et Maarja palvetab, ta pöördub Jeesuse poole, kostab teiste eest. Vastus, mille ta saab, tundub ehmatav, „Mis on sul minuga asja, naine? Minu tund ei ole veel tulnud." Ent samal ajal on ta tõstnud selle probleemi Jumala kätesse. Tema mure teiste vajaduste eest aimab ette Jumala „tundi". Ta õpetab meid asetama oma elu Jumala kätesse; ta õpetab meid palvetama, toites lootust, mis näitab meile, et meie mured on Jumala mured.

Ja lõpuks – Maarja tegutseb. Sõnad „Mida iganes Tema teile ütleb, seda tehke", millega ta pöördus teenijate poole, on üleskutseks meile anda end Jeesuse käsutusse, kes tuli teenima ja mitte laskma end teenida. Teenimine on tõelise armastuse kriteerium. Kes armastab – teenib, asetab end teiste teenistusse.

Uus vein, see ülihea vein, mida maitseb pulmavanem Kaana pulmas, puhkeb [/hingab] puhastusanumates, see tähendab paigus, kuhu kõik olid jätnud omaenda patud; mis seetõttu on saanud halvimaks kohaks; ent kus patt rohkeneb, seal rohkeneb arm üliväga.

Kõik algas sellest, et „neil ei olnud enam veini", ja kõik sai teoks kuna naine – Neitsi – oli tähelepanelik, ta teadis kuidas anda oma mured Jumala kätesse ning ta toimis targalt ja julgelt. Kuid samavõrra väärib märkamist loo lõpp: nad maitsesid parimat veini. Ning see on hea sõnum: parim vein on see, mida alles hakatakse jooma – kõige armastusväärsem reaalsus, sügav ja kaunis, on alles tulemas.

Nagu ütles prohvet Jesaja (Js 66, 10-14), tulemas on inimestele tõotatud armude küllus: „Vaata, ma juhin tema juurde rahu otsekui jõe, ja rahvaste rikkused otsekui tulvava oja", ja lohutus: „Otsekui trööstiks teid ema, nõnda trööstin ma teid."

Me oleme näinud, kuidas see jumalik tõotus saab teoks eelkõige Maarja kaudu, kes tõeliselt lohutab. Lohutab haigeid, et isegi kui ei toimu imet, saavad nad palju vaimseid lohutusi; tundub nagu kaasneksid haigusega Meie Emanda armud. Patuste lohutus, kes tunnevad Maarja kaudu tõmmet pöördumisele ja leiavad kindluse, et neid ei tõugata ära, vaid armastatakse.

Parim vein on tulemas igaühe jaoks, kel on julgust armastada ja andestada.

Parim vein on tulemas. Me peame olema selles veendunud: Parim vein on tulemas. Me peame seda kuulutama neile, kes on meelt heitmas või kes on kaotanud kogu armastuse, me peame olema kannatlikud, peame lootma ja toimima nagu Maarja, avama oma südame, sest parim vein saab olema.
Jumal ligineb neile, kes on jäänud ilma veinita, neile, kes rüüpavad vaid heidutust; Jeesus eelistab valada parimat veini neile, kes ühel või teisel põhjusel tunnevad praegu, et nad on purustanud kõik anumad [/amforad]. Nagu Maarja kutsub meid tegema, nõnda tehkem „mida iganes Tema teile ütleb" (cf Jh 2,5) ja me oleme tänulikud, et meie ajal ja meie tunnil aitab uus, parem vein, nagu püha Paulus meelde tuletab (Rm 12,9-16) meil taasavastada vennaks-olemise rõõmu ja Jumala perekonna liikmetena elamise rõõmu.

Kallid vennad ja õed, ma usaldan teid Pühima Neitsi Maarja emalikule eestkostele, et me saaksime jätkata teekonda, ületades raskusi ning jätkaksime võitlemist kõige vastu, mis alandab ja hävitab inimlikku kooselu ja ühiskondlikku kooskõla.

Õnnistan teid südamest Püha Isa nimel apostelliku õnnistusega.

 

 

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search