KATOLIKU KIRIKU KATEKISMUSE KOMPENDIUM

KATOLIKU KIRIKU KATEKISMUSE KOMPENDIUM

 

Esimene osa. USUTUNNISTUS
Esimene jagu „MINA USUN” – „MEIE USUME”

Teine jagu KRISTLIK USUTUNNISTUS

 

Teine osa. RISTIUSU SALADUSE PÜHITSEMINE
Esimene jagu SAKRAMENDIPÕHISUS

Teine jagu KIRIKU SEITSE SAKRAMENTI

 

Kolmas osa. ELU KRISTUSES
Esimene jagu INIMESE KUTSUMUS - ELU PÜHAS VAIMUS

Teine jagu KÜMME KÄSKU

 

Neljas osa. KRISTLIK PALVE
Esimene jagu PALVE KRISTLASE ELUS

Teine jagu ISSANDA PALVE – MEIE ISA

Lisa
Palveid

Kiriku õpetuse lühivorme

Kontakt

Apostellik Administratuur Eestis
Vene 18
10123 Tallinn
Kantselei tel 6446367
kantselei.ppk@gmail.com

TOETA KIRIKUT!
Toeta kirikut vastavalt oma võimalustele ja südametunnistusele.
Ülekanded võib teha:
Rooma-katoliku kiriku Peeter-Pauli kogudus
a/k EE022200001120059545

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search