Kiriku õpetuse lühivorme

Kaks armastuskäsku (Mt 22:37.39)


1. Armasta Issandat, oma Jumalat, kõigest südamest, kõigest hingest ja kõigest meelest!
2. Armasta oma ligimest nagu iseennast!„Kuldne reegel” (Mt 7:12)
Kõik, mida te tahate, et inimesed teile teeksid, tehke ka neile.Õndsakskiitmised (Mt 5:3-12)


Õndsad on vaimus vaesed, sest nende päralt on Taevariik.
Õndsad on leinajad, sest nemad saavad lohutatud.
Õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa.
Õndsad on need, kel on nälg ja janu õiguse järele, sest nemad saavad küllaga.
Õndsad on halastajad, sest nende peale halastatakse.
Õndsad on puhtad südamelt, sest nemad saavad näha Jumalat.
Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks.
Õndsad on need, keda taga kiusatakse õiguse pärast, sest nende päralt on Taevariik.
Õndsad olete teie, kui teid minu pärast laimatakse ja taga kiusatakse ja teist kõike kurja valetatakse.
Olge rõõmsad ja hõisake, sest teie palk Taevas on suur.Kolm jumalikku voorust


1. usk
2. lootus
3. armastusNeli inimlikku voorust


1. tarkus
2. õiglus
3. kindlameelsus
4. mõõdukusSeitse Püha Vaimu andi


1. tarkus
2. mõistmine
3. hea nõu
4. meelekindlus
5. tõe tundmine
6. vagadus
7. jumalakartlikkusKaksteist Püha Vaimu vilja


1. armastus
2. rõõm
3. rahu
4. kannatlikkus
5. lahkus
6. headus
7. püsivus
8. tasadus
9. ustavus
10. vähenõudlikkus
11. enesevalitsus
12. karskusViis Kiriku käsku


1. Osaleda pühal Missal pühapäeval ja suurematel kirikupühadel ning jätta kõik tööd-tegemised, mis häiriksid nende päevade pühadust.
2. Vähemalt kord aastas – meeleparanduse sakramenti vastu võttes – pihtida oma patud.
3. Käia Armulaual vähemalt ülestõusmisajal.
4. Pidada seatud paastu- ja lihast loobumise päevi.
5. Toetada jõukohaselt Kiriku tegevusi.Seitse ihulikku halastustegu


1. Näljaseid toita.
2. Janustele juua anda.
3. Paljaid riietada.
4. Võõrastele öömaja anda.
5. Vange lohutada.
6. Haigeid külastada.
7. Surnuid matta.Seitse vaimset halastustegu


1. Harimatut õpetada.
2. Kahtlejale head nõu anda.
3. Rusutut lohutada.
4. Patust manitseda.
5. Kartlikku julgustada.
6. Solvajale andeks anda.
7. Tüütut taluda.Seitse põhipattu


1. Uhkus.
2. Ihnsus.
3. Kadedus.
4. Viha.
5. Himurus.
6. Aplus.
7. Laiskus.Neli viimset asja


1. Surm.
2. Viimsepäeva Kohus.
3. Põrgu.
4. Taevariik.

Kontakt

Apostellik Administratuur Eestis
Vene 18
10123 Tallinn
Kantselei tel 6446367
kantselei.ppk@gmail.com

TOETA KIRIKUT!
Toeta kirikut vastavalt oma võimalustele ja südametunnistusele.
Ülekanded võib teha:
Rooma-katoliku kiriku Peeter-Pauli kogudus
a/k EE022200001120059545

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search