Ikoonimaalija on tööriist Jumala käes. Intervjuu ikoonimaalija Sirje Säärega

b_180_180_16777215_00_images_maarjatartu.jpgKäesoleval Maarjamaa juubeliaastal valmis Maarjamaa Kuninganna ikoon, mis paigutati Tartu Katoliku Kooli. Selle ikooni maalis eestlanna proua Sirje Säär. Siinjuures intervjuu Sirje Säärega ikoonimaalimisest ning kuidas suhelda ikoonidega.

Millal alustasite selle püha tööga - „akna avamisega nähtamatusse maailma"? Kes on olnud teie juhendajad?

Alustasin ikoonimaali õpingutega 1988. aastal. Esimene õpetaja oli preester Robert de Caluwe, kes tuli Eestisse Soomest ja andis väiksele grupile huvilistele esimesed õpetused ikoonimaalist. Edasi tuli juba võimalus osaleda Soomes Petros Sasaki kursusel. Hiljem õppisin Kreekas Ristija Johannese Kloostris õde Maksimi käe all bütsantsi ikoonimaali tehnikat ja aasta tagasi osalesin Konstantinos Ksenopoulose kursusel.

 

Kuidas kirjeldate oma ikoonimaalija stiili? Igal ikoonimaalijal on oma käekiri, oma sisemaailm, mis peegeldub ka ikoonist?
Ikoonimaal on liturgiline kunst ja ta kuulub lahutamatult õigeusu kiriku liturgia juurde ning vahendab vaatajale kiriku õpetust. Ikoon kannab kiriku traditsiooni ja väljendab seda läbi joonte ja värvi harmoonia. Ikoonis on ühendatud meditatsioon ja peen käsitöö. Kuna ikoon on osa kiriku traditsioonist, siis peab ikoonimaalija tundma ja järgima seda traditsiooni ning tal ei ole võimalik väljendada oma esteetilisi tundeid. Loomingulisus on juhatatud reeglite poolt, mis tagavad vaimuliku järjepidevuse ja õpetusliku ühtsuse. Ikoonimaalija loovus on distsiplineeritud, aga tal säilib vabadus kunstiliste vahendite kasutamisel. Oma ikoone maalides järgin bütsantsi maalitehnikat, mis on väga võluv ja huvitav tehnika oma värvikoloriidi ja pintslitöö poolest.

Ikooni maalimist peetakse ka palveks. Kuidas näeb välja ikoonide maalimise protsess ja millal tunneb ikoonimaalija, et nüüd on töö valmis saanud?
Ikoonimaal on palve ja loodud palveks. Maalijal on hea tunnetada palve rütmi ja püüda seda edasi anda ka oma ikoonis. Enne maalima asumist süveneb ikoonimaalija järgmisesse palvesse:
Sina, kõige oleva Taevane Valitseja, valgusta ja juhi oma teenri hinge, südant ja vaimu; juhi tema kätt, et ta võiks väärikalt ja täiuslikult kujutada Sinu, Sinu Püha Ema ja kõigi pühakute palet, Sinu Püha Kiriku auks, rõõmuks ja hiilguseks. Aamen

Olen kuulnud, et ikoonimaaliga kaasneb ka teatav rütm, struktuur, kuidas on seotud tehniline struktuur sisulise struktuuriga?
Kloostris õpetati ka kogu töö ajal lugema Jeesuspalvet. Palve ongi ikooni rütm ja seda on kõige kergem saavutada kloostris, kus igapäevased toimetused on kantud sellest rütmist.
Ikoonimaalija on tööriist Jumala käes ja tihti ongi saladus see hetk kui vorm ja sisu saavad kokku ja ikoon ongi valmis.

Kuidas suhelda ikoonidega? Kindlasti on siin suuniseid neile inimestele, kes ei oska vaadata „ikooni sisse" või jätab hoopiski tundetuks ning teil kindlasti on soovitusi ikoonikogemuseks ka usklike inimeste jaoks.
Ikoonidega suhtlemist abistab vaikne hetk ikooni ees. Kui me vaatame milline on liikumine ikoonis. Ikoon tundub esmapilgul staatiline, aga kui me vaatame kuidas Jumalaema osutab oma käega Kristulapsele, kus Kristus vaatab Jumalaema poole ja Jumalaema vaatab meie poole. Nii ongi vaataja otsekui ikooni embuses ja ühendatud seal kujutatud maailmaga . Vaataja ei ole kunagi üksi ikooni ees, sest ka ikoon vaatab meid.

Milline inimene peab olema ikoonimaalija?
Ikoonimaalija iseloomustamiseks sobivad kõige paremini õpetaja Konstantinos Ksenopuolose sõnad: "Ikoonimaalija peab olema kannatliku loomuga ja kannatlik oma töös. Ta peab armastama tööd, kui teed tööd armastusega, siis saavutad hea tulemuse ja kui maalijal on elav usk, siis paistab see ka tema maalitud ikoonis."

Olete teinud hiljuti Maarjamaa Kuninganna ikooni Rooma-Katoliku Kiriku jaoks Eestis? Kuidas see idee sai alguse? Millist ettevalmistusaega ning ootusaega vajas nimetatud ikoon?
Maarjamaa Kuninganna ikooni maalimine sai alguse Andres Männarti pöördumisest ja tema poolt edastatud ideest. Alustasin eeltööd, tutvusin Jesuiitide ajalooga Eestis ja Indricas oleva ikooni näidisega. Andres andis mulle suurepärased fotod ja tegi kohapeal kõik vajalikud mõõtmised. Töö käigus otsustasin ikooni maalimisel võtta siiski eeskujuks Roomas asuva originaali Salus Populi Romani. See Jumalaema ikoon on ikoonimaalijatele tuntud ja ka minu esimese õpetaja, preester Robert de Caluwe koostatud näidistes tutvustatud. Indrica ikooniga seob meie ikooni formaat. Valisime ikooni suuruse ja proportsioonid selle näidise järgi.

Mida tuleks tähelepanna Maarjamaa Kuninganna ikooni juures? Kas on mõni nüanss, mida esmapilgul ei märka? Kas olete näinud algupära Roomas, Salus Populi Romani.
Roomas ma originaali vaatamas ei käinud aga mind aitas ikoonimaali traditsiooni tundmine, kaanonite järgimine ja Jumalaema eespalved.

Salus Populi Romani Jumalaema on „Teenäitaja" tüüpi Jumalaema. Eriline detail sellel ikoonil on harva esinev valge rätik Jumalaema käes, mis viitab Teava Kuninganna auväärsele tiitlile.

Väga ilus. Aga lõpetuseks, millist teenäitu teie lugejale soovitate?
Johannes Kuldsuu ütleb: "Iga astja, loom ja taim on hea, aga mitte ainult tänu oma kujule või värvile, vaid oma teenimisele mida ta pakub."

Ikoon pole muud kui nägemus Jumalast, kes on saanud inimeseks ja Jumaliku armu ilming inimestes. See on nähtav märk, Kristuse kohalolek.

Intervjuu tegi ikoonimaalija Sirje Säärega Marge - Marie Paas 17. septembril 2015.
Neitsi Maarja Taevavõtmise pühal, 15.08.2015 AD.

Kontakt

Apostellik Administratuur Eestis
Vene 18
10123 Tallinn
Kantselei tel 6446367
kantselei.ppk@gmail.com

TOETA KIRIKUT!
Toeta kirikut vastavalt oma võimalustele ja südametunnistusele.
Ülekanded võib teha:
Rooma-katoliku kiriku Peeter-Pauli kogudus
a/k EE022200001120059545

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search