Kristuse Vere litaania

Issand, halasta.
Issand, halasta.
Kristus, halasta.
Kristus, halasta.
Kristus, kuule meid.
Kristus, võta meid kuulda.

Jumal, taevane Isa –
halasta meie peale.
Jumal Poeg, maailma Lunastaja –
halasta meie peale.
Jumal, Püha Vaim –
halasta meie peale.
Püha Kolmainus Jumal –
halasta meie peale.

Kristuse veri, Jumala ainusündinud Poja armastusest kingitud – lunasta meid.
Kristuse veri, Jumala lihakssaanud Sõnast lähtunud –
Kristuse veri, uue ja igavese Lepingu pärast valatud –
Kristuse veri, Ketsemani aias maad niisutanud –
Kristuse veri, piitsutamisel voolanud –
Kristuse veri, okaskroonihaavadest immitsenud –
Kristuse veri, ristil ära valatud –
Kristuse veri, meie õndsuse lunahind –
Kristuse veri, ilma milleta pole andeksandmist –
Kristuse veri, mis toidab meid pühal Armulaual –
Kristuse veri, halastuse hoovus –
Kristuse veri, kurjade vaimude hukatus –
Kristuse veri, märtrite vaprus –
Kristuse veri, usukannatajate tugevus –
Kristuse veri, neitsite vooruslikkus –
Kristuse veri, ohusolijate rahustus –
Kristuse veri, kannatuste leevendus –
Kristuse veri, nutjate lohutus –
Kristuse veri, meeleparandajate lootus –
Kristuse veri, surijate kinnitus –
Kristuse veri, meie südamete rahu ja heldimus –
Kristuse veri, igavese elu tagatis –
Kristuse veri, hingede pääste puhastustulest –
Kristuse veri, väärt kõike kirkust ja au –

Jumala Tall, kes Sa maailma patud ära kannad –
hoia meid, Issand.
Jumala Tall, kes Sa maailma patud ära kannad –
võta meid kuulda, Issand.
Jumala Tall, kes Sa maailma patud ära kannad –
halasta meie peale.

Issand, Sa lunastasid meid oma püha Vere läbi,
ja tegid meid Jumala kuningriigi väärilisteks.

Palvetagem. Kõigeväeline igavene Jumal, kes Sa andsid maailmale oma ainusündinud Poja, et Tema vere läbi meid lunastada: lase meil Kristuse kanna­tuste müsteeriumi sügavas usus austada, et Tema veri hoiaks meid kurja eest ja juhataks meid igavesse õndsusse taevariigis, kus Ta elab ja valitseb igavesti. Aamen.

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search