Jeesuse Pühima Südame litaania

Issand, halasta.
Issand, halasta.
Kristus, halasta.
Kristus, halasta.
Kristus, kuule meid.
Kristus, võta meid kuulda.

Jumal, taevane Isa –
halasta meie peale.
Jumal Poeg, maailma Lunastaja –
halasta meie peale.
Jumal, Püha Vaim –
halasta meie peale.
Püha Kolmainus Jumal –
halasta meie peale.

Jeesuse süda, igavesest Isast sündinud – halasta meie peale.
Jeesuse süda, neitsiliku Ema rüpes Pühast Vaimust kujundatud –
Jeesuse süda, Jumala sõnaga olemuselt ühendatud –
Jeesuse süda, mille ülevus on lõputu –
Jeesuse süda, Jumala püha tempel –
Jeesuse süda, Kõigekõrgema pühamu –
Jeesuse süda, Jumala koda ja taeva värav –
Jeesuse süda, lõõmav armastuse kolle –
Jeesuse süda, õigluse ja armastuse aardelaegas –
Jeesuse süda, täis headust ja armastust –
Jeesuse süda, kõigi vooruste sügavik –
Jeesuse süda, kõige austuse vääriline –
Jeesuse süda, kõigi südamete kuningas ja ühendaja –
Jeesuse süda, milles on kõik tarkuse ja teadmise aarded –
Jeesuse süda, milles elab kogu jumalikkuse täius –
Jeesuse süda, mis on Isale meelepärane –
Jeesuse süda, mille täiusest me kõik oleme osa saanud –
Jeesuse süda, maailma igatsus igaviku järele –
Jeesuse süda, kannatlik ja täis halastust –
Jeesuse süda, helde kõigile, kes Sind appi hüüavad –
Jeesuse süda, elu ja pühaduse allikas –
Jeesuse süda, lepitus meie pattude eest –
Jeesuse süda, teotusega toidetud –
Jeesuse süda, meie pahede pärast rõhutud –
Jeesuse süda, kuulekaks jäänud surmani –
Jeesuse süda, odast läbistatud –
Jeesuse süda, kõige lohutuse läte –
Jeesuse süda, meie elu ja ülestõusmine –
Jeesuse süda, meie rahu ja lepitus –
Jeesuse süda, ohvritall meie pattude eest –
Jeesuse süda, Sinule lootjate õnnistus –
Jeesuse süda, surijate lootus –
Jeesuse süda, kõigi pühakute hüve –

Jumala Tall, kes Sa maailma patud ära kannad – hoia meid, Issand.
Jumala Tall, kes Sa maailma patud ära kannad – võta meid kuulda, Issand.
Jumala Tall, kes Sa maailma patud ära kannad – halasta meie peale.

Jeesus, tasane ja südamelt alandlik,
- kujunda meie südamed oma südame sarnaseks.

Palvetagem. Kõigeväeline igavene Jumal, vaata oma armsa Poja südame peale, kõige selle ülistuse ja hüvituse peale, mis Ta patuste eest Sinule toob, ning anna andeks neile, kes Sinu armu peale loodavad. Meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi, kes koos Sinuga elab ja valitseb igavesest ajast igavesti. Aamen.

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search