Litaania Püha Joosepile

Issand, halasta.
Issand, halasta.

Kristus, halasta.
Kristus, halasta.

Kristus, kuule meid. 
Kristus, võta meid kuulda.

Jumal taevane Isa –halasta meie peale.

Jumal Poeg, maailma Lunastaja –halasta meie peale.

Jumal Püha Vaim –halasta meie peale.

Püha Kolmainus Jumal –halasta meie peale.

Püha Maarja – palu meie eest.
Püha Joosep –
Auväärne Taaveti järglane –
Patriarhide valgus –
Jumalaema abikaasa –
Neitsi ustav kaitsja –
Jumala Poja toitja –
Kristuse hoolas hoidja –
Püha perekonna pea –
Õiglane Joosep –
Kasin Joosep –
Tark Joosep –
Vapper Joosep –
Kuulekas Joosep –
Ustav Joosep –
Kannatlikkuse peegel –
Vaesuse armastaja –
Töötegijate eeskuju –
Perekonnaelu ehe –
Neitsite valvaja –
Perekondade tugi –
Õnnetute lohutaja –
Surijate eestkostja –
Kurjade vaimude kohutaja –
Püha Kiriku eestseisja –

Jumala Tall, kes Sa maailma patud ära kannad,

hoia meid, Issand.

Jumala Tall, kes Sa maailma patud ära kannad,

võta meid kuulda, Issand.

Jumala Tall, kes Sa maailma patud ära kannad,

halasta meie peale.

Jumal pani ta isandaks oma koja üle

ja valitsejaks oma varanduse üle.

Palvetagem.

Kõigeväeline Jumal,
kes Sa oma ettehooldega püha Joosepi meie pühima Ema abikaasaks valisid,
lase meil pälvida siin elus Sinu Poja kasuisa eestkoste taevariigis.
Kristuse, meie Issanda läbi.

Aamen.

 

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search