Maarja palved. Paavst Franciscuse pöördumine maikuuks

Kallid vennad ja õed!

Läheneb maikuu - aeg, mil Jumala rahvas väljendab erilise intentsiivsusega pühendumist ja armastust Õnnistatud Neitsi Maarjale. Traditsiooniks on sellel kuul palvetada koos perekonnaga Roosipärga. Pandeemia piirangud on pannud meid seda „perekondlikku“ tahku veelgi enam hindama, seda ka vaimsest küljest. Sel põhjusel tahan julgustada kõiki taasavastama Roosipärja palvetamise ilu meie kodudes. Seda saab teha kas üheskoos või individuaalselt; saate otsustada vastavalt oma olukorrale, kasutades maksimaalselt ära mõlemat võimalust. Selle palve aluseks on alati lihtsus ja ka internetis on võimalus leida häid Roosipärja palvetamise viise, mida järgida. Siinkohal, ma pakun välja kaks Jumalaema Neitsi Maarja palvet, mida saate palvetada Roosipärja lõpus. Mina samuti palvetan maikuus kahte palvet, et olla teie kõigiga vaimses palveühtsuses.

Kallid vennad ja õed,
mõtiskledes Kristuse näo üle Maarja südames, muudab Neitsi Maarja meid üheks vaimseks perekonnaks, mis aitab üheskoos sellest katsumuse ajast üle saada. Teie kõik olete minu palvetes, eriti need, kes kõige rohkem kannatavad, ja palun, et teie samuti palvetaksite minu eest. Ma tänan teid ja saadan teile suure kiindumusega oma õnnistuse.

Franciscus

Esimene palve

Oo Maarja,
Sa särad meie teel
lootuse ja lunastuse kustumatu tähena.
Me usaldame end Sulle, Haigete Kosutus, kes Sa ühinesid risti jalamil
Jeesuse kannatusega ning jäid kindlaks usus.

Rooma Rahva Kaitsja, Sina tead meie vajadusi
ja me oleme veendunud, et Sa kannad hoolt selle eest, et pärast seda katsumuste aega naaseks meie ellu, nagu Galiliea Kaanas, taas rõõm ja hõiskamine.

Jumaliku Armastuse Ema,
aita meil vastata Isa tahtele ja teha, mida Jeesus meile ütleb.
Sest Tema võttis kanda meie kannatused,
ja koormas end meie koormatega,
et viia meid risti kaudu
Ülestõusmise rõõmu.
Aamen.

Teine palve

„Sinu kaitse alla ruttame, oo Püha Jumalaema“ praeguses traagilises olukorras, mil kogu maailma on haaranud kannatamine ja rahutus, ruttame me Sinu juurde, Jumala ja meie Ema, ning otsime Sinu kaitse all pelgupaika.

Neitsi Maarja, pööra selle koroonaviiruse pandeemia ajal oma halastavad silmad meie poole. Lohuta neid, kes on murest murtud ja leinavad surnud lähedasi, vahel maetud hingevalu tekitaval kombel. Ole lähedal neile, kes on mures lähedaste haigete pärast ja kes ei saa haiguse leviku ärahoidmise nimel ise nende lähedal olla. Täida lootusega neid, keda vaevab teadmatus tuleviku suhtes ning mure majandusele ja tööelule mõjuvate tagajärgede pärast.

Jumalaema ja meie Ema, palu meie eest Jumalat, halastuse Isa, et see suur kannatus lõppeks ning et lootus ja rahu koidaks taas. Veena oma Poega, nagu Sa tegid Kaanas, et Ta lohutaks haigete ja haiguse ohvrite peresid ning avaks nende südamed usaldusele.

Kaitse arste, õdesid, tervishoiutöötajaid ja vabatahtlike, kes võitlevad praeguse kriisi esiliinil ja riskivad teiste päästmise nimel oma eluga. Toeta nende kangelaslikku pingutust ning anna neile jõudu, suuremeelsust ja püsivat tervist.

Ole lähedal neile, kes abistavad haigeid ööl ja päeval, ning preestritele, kes püüavad oma pastoraalsete ülesannete juures ja Evangeeliumile ustavaks jäädes kõiki aidata ja toetada.

Õnnis Neitsi, valgusta teadlaste mõistust, et nad leiaksid selle viiruse seljatamiseks tõhusa lahenduse.

Toeta riigijuhte, et nad võiksid aidata tarkuse, hoolivuse ja suuremeelsusega neid, kel on puudus eluks hädavajalikust ning töötada välja ettenägelikkusest ja solidaarsusest kantud sotsiaalseid ja majanduslikke lahendusi.

Pühim Maarja, ärata meie südametunnistus, et relvade varumisse ja väljatöötamisse investeeritud hiiglaslikud rahasummad paigutataks hoopis tulemuslikku teadustöösse, mis aitaks tulevikus vältida sarnaseid tragöödiaid.

Armas Ema, aita meil mõista, et me kuulume kõik ühte suurde perekonda. Aita meil märgata meid ühendavat sidet, et võiksime leevenda vennalikkuse ja ühtekuuluvuse vaimus vaesust ja puudust. Tee meid tugevaks usus, järjekindlaks teenimises ja püsivaks palves.

Maarja, rõhutute Lohutaja, võta oma hõlma alla kõik Sinu kannatavad lapsed ja palu, et Jumal sirutaks välja oma kõikvõimsa käe ning vabastaks meid sellest kohutavast pandeemiast, et elu võiks rahulikult edasi minna tavapärases rütmis.

Me usaldame end Sulle, kes Sa särad meie teel lunastuse ja usu kustumatu tähena, oo helde, oo vaga, oo armas Neitsi Maarja.

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search