Palve surnute eest

Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.

Meie isa...

Ole tervitatud Maarja ... - 3 korda.

Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule ...

Igavene puhkus anna neile, Issand. Ja igavene valgus paistku neile. Nad puhaku rahus. Aamen. - 3 korda

Palvetagem. Me palume sind, Issand, vabasta oma sulased igast üleastumise ahelast, et nad ülestõusmise hiilguses Sinu pühakute keskel uuesti äratatuna jälle hingama hakkaksid. Kristuse meie Issanda läbi.

Aamen.

Psalm 130

Põhjatuist sügavusist
hüüan ma Sinu poole, Issand!
Issand, kuule mu häält,
Sinu kõrvad pangu tähele mu anumise häält!
Kui Sina, Issand, peaksid meeles kõik pahateod,
kes siis, Issand, püsiks?
Kuid Sinu käes on andeksand,
et Sind kardetaks.
Ma ootan Issandat,
mu hing ootab,
ja ma loodan Tema sõna peale.
Mu hing ootab Issandat
enam kui valvurid hommikut,
kui valvurid hommikut.
Iisrael, looda Issanda peale,
sest Issanda juures on heldus
ja Tema juures on rohke lunastus!
Ja Tema lunastab Iisraeli
kõigist Tema pahategudest.

Kontakt

Apostellik Administratuur Eestis
Vene 18
10123 Tallinn
Kantselei tel 6446367
kantselei.ppk@gmail.com

TOETA KIRIKUT!
Toeta kirikut vastavalt oma võimalustele ja südametunnistusele.
Ülekanded võib teha:
Rooma-katoliku kiriku Peeter-Pauli kogudus
a/k EE022200001120059545

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search