Piiskopi läkitus Eestimaa katoliiklastele (märts 2020)

Armsad vennad ja õed!

        Selles eriolukorras, milles meie maa ja rahvas praegu elab, otsustas valitsus ära keelata kõik avalikud kogunemised, sealhulgas kõik avalikud jumalateenistused ja Missad. Eriolukorras ei ole meil teist valikut kui teha seda, mida riigi legitiimne autoriteet peab vajalikuks teha rahva heaoluks. Nii ekstreemne otsus tekitab minus ja iga katoliiklase südames väga suurt valu, sest Missa on kristliku elu allikas ja kese. Mulle tulevad meelde 3. sajandi Abitene märtrite sõnad: „Sine Dominica non possumus viver“ (ilma Missata me ei saa elada). 

 

Seetõttu me armastame Missat kogu südamest ja osaleme Missal nii sageli kui võimalik, pühapäeviti ja sageli ka nädala sees. Täna peame me ohverdama selle kannatuse kogu rahva hingelise ja füüsilise heaolu eest. Vastavalt võimalustele, mida valitsus lubab, ma pöördun palvega kõigi preestrite poole, et nad pühitseksid nagu alati Missat igapäevaselt, privaatselt ja seda ainult liturgia läbiviimiseks vajalike abilistega. Samuti võib Missat pidada kohtades, kus elab tavaliselt kogukond (klooster või mõni teine osaduskond), selle kogukonna liikmete jaoks, ilma et tegemist oleks avaliku teenistusega. Me vajame eriti praegusel ajal, et võimalikult palju preestreid pühitseks iga päev Missat kogu inimkonna, Kiriku ja Eesti Katoliku Kiriku eest. Praeguses olukorras ma vabastan koguduseliikmed pühapäevase Missa kohustusest. Kõik katoliku kirikud Eestis on avatud privaatseks palveks, isegi enam kui enne praegust kriisi. See on võimalus olla palves Pühima Sakramendi ees ning leida sealt jõudu ja rahu. Need korraldused kehtivad seni, kuni ma annan teada muudatustest või edasisi juhiseid. 

          Armsad vennad ja õed, käesolev paastuaeg on tõesti väga eriline ning lähinädalatel peab meie usuelu toetuma rohkem sakramentidele, mida me võime isiklikult vastu võtta. Seetõttu ma palun kõiki preestreid, et nad maksimaalselt võimaldaksid usklikel sakramente vastu võtta – eriti pihisakramenti ja väljaspool Püha Missat antavat Armulauasakramenti – ning et nad teataksid kellaaegadest oma kogudustes, millal inimene võib tulla Armulauale. Praegusel ajal on eriti oluline meelde tuletada, et me võime alati ja igal ajal paluda haigete salvimise sakramenti. Meie preestrid on alati valmis, et kõik inimesed, seejuures eriti haiged, saaksid seda hingelist abi, mida nad väga vajavad sel raskel ajal.
      Lisaks võimaldame jälgida Missat internetist, mida pühitsevad erinevad preestrid. Missa jälgimiseks oleme Katoliku Kiriku kodulehel teada andnud interneti lingi ja Missade toimumise ajakava, mille vahendusel Missast interneti teel osa saada. Hoidke ennast regulaarselt kursis Katoliku Kiriku kodulehe kaudu  www.katoliku.ee.
        Ma palun Teid, armsad vennad ja õed, et meie kogudustes valitseks suur ühtekuuluvus ning et me aitaksime meie vendi ja õdesid, kes ei ole nii tuttavad kaasaegse tehnoloogiaga ning kelleni ei pruugi jõuda info ja kogu teave pidevatest muudatustest. Aidake neid, et nad saaksid kasutada internetti ja Missaga kergemini ning paremini ühineda interneti vahendusel. Jagage neile infot kiriku korraldustest ning muudatustest.
    Me võime näidata üles nii palju loomingulisust kui võimalik, et hoida ja tugevdada oma koguduste elu kaasaegsete tehnoloogiavahendite abil: palvegruppidena, roosipärja palvetamisega ja teisi võimalusi kasutades, mida võimaldab uus tehnoloogia. Palugem Jumalat, et ta lühendaks seda praegust katsumuse aega. Soovitan teile, et igaüks meist loeks iga päev roosipärga, vähemalt üks kord, oma pereliikmete tervise eest. Toetagem üksteist. Ma lugesin, et hiljuti Itaalia peaminister pöördus oma rahva poole järgmiste sõnadega: «Me peame nüüd lahus elama, selleks, et saaksime varsti uuesti üksteist emmata. Tegelikult me ei ela lahus, sest pühade osaduses ei ole distantsi. Aga ootame küll seda aega, millal me saame üksteist uuesti emmata. Olen kindel, et siis näeme selgemini neid suuri asju, mida Issand on teinud.»

         Armsad vennad ja õed, ma hoian teid kõiki oma mõtetes ja palves. Kuna me ei saa praegu nii tihedalt kohtuda, vähemalt proovigem tihedamalt suhelda muul viisil. Olete alati teretulnud ühendust võtma koguduste ja preestritega, ükskõik millisel põhjusel. Palun teid ka levitada selle praeguse läkituse sõnu enda ümber nii, et keegi ei jääks infota, mis on oluline igaühele tema kristliku elu jaoks.
      Lõpetuseks, me osaleme kogu rahva ja riigi pingutuses ning kannatuses praeguse probleemi lahendamiseks. Me usaldame aga ennast hetkel veelgi rohkem Kristusele, seda nii palves kui paastumises. Seetõttu ma kutsun teid kõiki üles paastuaja kolmandal reedel, 20. märtsil ühinema paastupäevaga, et olla enam palves ja paastuda.

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search