Evangelii Gaudium

Paavst Franciscuse apostellik ekshortatsioon „Evangelii Gaudium" (Evangeeliumi rõõm), kutsub pöörduma Evangeeliumi kui rõõmusõnumi kuulutamisele. Apostellik ekshortatsioon on paavsti kui Kiriku ülemkarjase sõnum piiskoppidele, preestritele ja diakonitele ning orduinimestele ja kõigile ilmikkristlastele kuulutamaks Evangeeliumit kui rõõmu, kus paavst Franciscus jagab eksohortatsiooni järgnevate küsimuste vahel a) Kiriku reformid tema misjonitöös; b) kiustused, millega seisavad silmitsi pastoraaltöötajad; c) Kiriku mõiste kogu Jumalarahvale; d) Kõnede olulisus; e) vaeste kaasatus ühiskonnas; f) rahu ja dialoog ühiskonnas; g) spirituaalne üleskutse.

Apostellik ekshortatsioon „Evangelii Gaudium" koosneb viiest osast ning iga osa keskendub omaette iseseisvale teemale tänase Kirikus. Paavst tõstatab  ekshortatsioonis küsimusi kogu Kiriku misjonitööle maailmas läbi Evangeeliumi kuulutamise ja vaatama Kirikut kaasaegses ühiskonnas.

Hetkel on „Evangelii Gaudium" loetav vaid inglise keelsena ja allalaetav Vatikani veebileheküljelt. 
Loe lähemalt: „Evangelii Gaudium" (inglise keeles).

Kontakt

Apostellik Administratuur Eestis
Vene 18
10123 Tallinn
Kantselei tel 6446367
kantselei.ppk@gmail.com

TOETA KIRIKUT!
Toeta kirikut vastavalt oma võimalustele ja südametunnistusele.
Ülekanded võib teha:
Rooma-katoliku kiriku Peeter-Pauli kogudus
a/k EE022200001120059545

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search