Vaikne Laupäev

E: † Issand, ava mu huuled!

K:  Ja mu keel hõiskab Sinu õigust!

Ant. Kummardagem Issandat Kristust *, kes kannatas meie eest ja maeti hauda.

psalm 95

Tulge, hõisakem Issandale, * hüüdkem rõõmuga oma päästekalju poole!
Tulgem Tema palge ette tänamisega, * hõisakem Temale kiituslauludega!

Ant. Kummardagem Issandat Kristust *, kes kannatas meie eest ja maeti hauda.

Sest Issand on suur Jumal * ja suur kuningas üle kõigi jumalate. 
Tema käes on maa sügavused * ja Tema päralt on mägede tipud.
Tema oma on meri, sest Tema on selle teinud, * ja Tema käed on valmistanud kuiva maa.

Ant. Kummardagem Issandat Kristust *, kes kannatas meie eest ja maeti hauda.

Tulge, kummardagem ja põlvitagem, * heitkem maha Issanda, oma Looja palge ette!
Sest Tema on meie Jumal ja meie Tema karjamaa rahvas * ja lambad, kes on Tema käe all.

Ant. Kummardagem Issandat Kristust *, kes kannatas meie eest ja maeti hauda.

Täna, kui te kuulete Ta häält, ärge tehke kõvaks oma südant nõnda nagu Meribas, * nõnda nagu Massa päeval kõrbes.
“Seal teie esiisad kiusasid mind, panid mind proovile, * ehk küll said näha mu tööd.

Ant. Kummardagem Issandat Kristust *, kes kannatas meie eest ja maeti hauda.

Nelikümmend aastat oli mul tülgastust sellest rahvapõlvest. Ja ma ütlesin: Nemad on eksija südamega rahvas, * 
nad ei tunne minu teid.
Seepärast ma vandusin oma vihas: * Nad ei pääse minu hingamisse!”

Ant. Kummardagem Issandat Kristust *, kes kannatas meie eest ja maeti hauda.

Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. * Nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb
igavesest ajast igavesti. Aamen.

Ant. Kummardagem Issandat Kristust *, kes kannatas meie eest ja maeti hauda.

HÜMN

Sa oled, Issand Jeesus Krist
nüüd hauas leidnud hingamist:
las meid ka Sinus hingata,
Su juures ikka elada.

Meid, keda päästsid verega
meid, nõtru, Issand, kinnita,
meid pimeduses valgusta
ja Isa juurde juhata!

Sind täname, Sa ohvritall,
et surid risti vaeva all.
Oh anna, et Su surmapiin
saaks elu ukseks meile siin! Aamen.

-->hommikuplaved

ant. 1 Ohutult ma magan ja puhkan rahus.

Psalm 4

Kui ma hüüan, siis vasta mulle, mu õiguse Jumal! † Kitsikuses andsid Sa mulle avaruse. * Ole mulle armuline ja kuule mu palvet!

Te suurtsugu mehed, kauaks jääb mu au teotada? * Kui kaua te armastate tühja ja otsite valet?

Tundke ometi, et Issand kohtleb imeliselt oma vaga, * Issand kuuleb, kui ma hüüan Ta poole!

Värisege, ärge tehke pattu! * Voodis olles mõtisklege oma südames ja vaikige!

Ohverdage õiguse ohvreid * ja lootke Issanda peale!

Paljud ütlevad: Kes annab meile näha head? * Issand, tõsta meie peale oma palge valgus!

Sa oled andnud mu südamesse suurema rõõmu, * kui oli neil rohke vilja ja värske veinisaagi ajal.

Rahus ma heidan maha ning uinun, * sest Sina üksi, Issand, asetad mind julgesti elama.

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant.  Ohutult ma magan ja puhkan rahus.

ant. 2 Minu ihu * puhkab ohutult.

Psalm 16

Kaitse mind, Jumal, * sest ma otsin pelgupaika Sinu juures!

Ma ütlesin Issandale: “Sina oled mu Issand, * ei mul ole head ilma sinuta.”

Ja pühade kohta maa peal ma ütlesin: * “Nemad on need aulised, kellest mul on väga hea meel.”

Palju piina saab neile, * kes ruttavad teise jumala järele;

ma ei taha valada nende vereohvreid * ega võtta nende nimesid oma huultele.

Issand on mu põllu- ja mu karikaosa; * Sina hoiad alles, mis ma liisu teel olen saanud.

Mõõdunöörid on mulle langenud meeldivate paikade peale, * ka on pärisosa ilus mu meelest.

Ma tänan Issandat, kes mulle on nõu andnud; * isegi öösiti manitsevad mind mu neerud.

Ma pean Issandat alati oma silma ees, * ma ei kõigu, sest Tema on mu paremal pool.

Sellepärast rõõmutseb mu süda ja mu hing ilutseb; * ka mu ihu võib julgesti elada.

Sest Sina ei jäta mu hinge surmavalla kätte * ega lase oma vagal näha kõdunemist.

Sina annad mulle teada elu teeraja; rõõmu on rohkesti Su palge ees, * meeldivaid asju on Su paremas käes alatiseks.

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant.  Minu ihu * puhkab ohutult.
 
ant. 3 Igavesed uksed, saage kõrgeks, et aukuningas saaks sisse tulla.

Psalm 24

Issanda päralt on maa ja tema rikkus * ning kõik, kes maa peal elavad –

on ju Tema ise Maa rajanud Mere peale, * selle Jõgedele kinnitanud.

Kes tohib minna Issanda mäele, * tohib seista Tema pühas paigas?

See, kelle käed on süüta ja süda puhas, * kelle hing ei himusta tühja ega vannu valet –

see saab õnnistuse Issandalt, * õiguse Jumala, Päästja käest.

See on sugupõlv, kes Teda taga nõuab, * kes otsib Sinu palet, Jaakobi Jumal!

Tõstke pead, väravad, † saage kõrgeks, muistsed uksed, * et Aukuningas saaks sisse tulla!

Kes on see Aukuningas? † Issand, kange ja vägev, * Issand, Vägev Sõdalane.

Tõstke pead, väravad, † saage kõrgeks, muistsed uksed, * et Aukuningas saaks sisse tulla!

Kes on Aukuningas? † Taevavägede Jumal – * Tema on Aukuningas!

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant.  Igavesed uksed, saage kõrgeks, et aukuningas saaks sisse tulla.

E: Kaitse ja päästa mind.

K: Anna mulle elu Sinu sõna järgi.

Lugemine Kirjast Heebrealastele   Hbr 4, 1-13

Kartkem siis, kuni tõotus saada tema hingamisse on veel jõus, et kedagi teie seast ei leita maha jäänud olevat! Meile on kuulutatud evangeeliumi nõnda nagu neilegi, kuid kuuldud sõnast ei olnud neil kasu, sest see ei talletunud usu läbi kuulajaisse. Meie aga, kes oleme uskunud, saame hingamisse, millest ta on öelnud: „Nii ma vandusin oma vihas: Nad ei saa minu hingamisse!” Kuigi Jumala teod on olnud valmis juba maailma rajamisest peale - kusagil on ju öeldud seitsmenda päeva kohta nõnda: „Ja Jumal hingas seitsmendal päeval kõigist oma tegudest”,  siin aga: „Nad ei saa minu hingamisse”. Nii jääb nüüd võimalus, et mõned saavad sinna sisse. Ja et need, kellele evangeeliumi esmalt kuulutati, ei ole sinna sisse saanud oma sõnakuulmatuse pärast -, siis ta määrab jälle ühe päeva tänaseks päevaks, kui ta nii pika aja pärast Taaveti kaudu ütles, nõnda nagu varem on öeldud: „Täna, kui te kuulete tema häält, ärge tehke oma südant kõvaks!” Sest kui Joosua oleks nad viinud hingamisse, siis ta ei oleks rääkinud pärast seda ühest teisest päevast. Nii on siis Jumala rahva hingamisaeg alles ees, sest kes läheb tema hingamisse, see hingab ka ise oma tegudest, nii nagu Jumal oma tegudest. Olgem siis agarad sisse minema sellesse hingamisse, et keegi ei langeks sellesama sõnakuulmatuse eeskujul! Sest Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk ning tungib läbi, kuni ta eraldab hinge ja vaimu, liigesed ja üdi, ning on südame meelsuse ja kaalutluste hindaja. Ja ükski loodu ei ole tema ees nähtamatu, vaid kõik on alasti ja paljastatud tema silma ees - tema ees, kellele meil tuleb aru anda. 

RESPONSOORIUM

E: Kui jüngrid matsid Jeesust, veeretasid haua ukse ette suure kivi; ülempreestrid pitseerisid hauakivi ja panid valvesalga valvet pidama.
K: Ülempreestrid läksid Pilaatuse juurde ja palusid hauda valve all pidada.
E: Panid valvesalga valvet pidama.

Vaikse Laupäeva vanast jutlusest

Mis see on, mis on sündimas? Suur vaikus on täna maa peal, suur vaikus ja mahajäetus, sest Kuningas magab; maa on hirmul ja tasane, sest Jumal uinus lihas ja äratas need, kes magasid aegade algusest. Jumal suri lihas ja allilm värises.
Ja nii läheb ta otsima meie esiisa justkui kadunud lammast, ta tahab vaatama minna neid, kes elavad pimeduses ja surmavarjus. Jumal ja Tema Poeg tulevad vabastama vangistatud Aadamat ja selle kaasvangi Eevat piinadest.
Issand tuleb nende juurde, hoides käes oma võidukat relva, oma risti. Kui esiisa Aadam näeb Teda, lööb ta enesele hirmunult vastu rindu ja hüüab kõigile: “Minu Issand olgu teie  kõikidega!”. Kristus ütleb Aadamale vastu: “Ja sinu vaimuga.” Võtnud tal käest kinni, tõstab Kristus tema üles ja ütleb: “Ärka  üles, kes sa magad, ja tõuse üles surnuist, siis särab sulle Kristus.”
Mina olen sinu Jumal, kes sinu pärast sai sinu pojaks, ja kes sulle ning sinu järglastele kõneleb ja käsib nüüd kõiki vangisolijaid oma meelevallaga: tulge välja; ja neid, kes on pimeduses - saage valgust, ja neid, kes magavad - ärgake.
Ma käsin sind, ärka üles, kes sa magad! ma pole sind ju loonud selleks, et jääksid allilma vangiks. Tõuse üles surnuist, mina olen surnute elu. Tõuse, minu kätetöö, tõuse sina, kes sa oled loodud minu kuju järgi. Tõuse, ära siit, sest sina oled minus ja mina sinus, koos me oleme üks jagamatu isik.
Sinu pärast mina, su Jumal, sain sinu pojaks, sinu pärast võtsin mina, Issand, endale su orja kuju. Sinu pärast tulin mina, kes ma ülem olen taevastest, maa peale ja maa allagi, sinu, inimese pärast, sain ma abituks inimeseks, mu ase on surnute seas. Sinu pärast, kes sa lahkusid aiast, anti mind ühes teises aias juutide kätte ja aias löödi mind ka risti.
Vaata sülge mu näos,  mille ma vastu võtsin sinu pärast, et anda sulle tagasi jumalik hingus, mis sai sulle osales. Vaata haavu mu näos, need sain ma, et sinu rikutud nägu saaks uuesti minu kuju.
Vaata vermeid mu seljal, mis ma vastu võtsin, et võtta ära pattude koorem sinu seljast. Vaata mu käsi, mis sinu pärast naelutati puu külge, sest ka sina sirutasid kord käe kurja tundmise puu järele.
Mina uinusin ristil ja oda läbistas mu külje, sinu pärast, kes sa uinusid paradiisis, kus Eeva loodi sinu küljeluust. Minu külg võttis ära valu sinu küljest, minu uni viib sind välja surmavalla unest, minu oda kaitses sind oda eest, mis sinu vastu oli pööratud.
Ärka üles, ära siit! Vaenlane meelitas sind välja paradiisist, mina viin sind tagasi, mitte enam paradiisi, vaid taevasele troonile. Tema eemaldas sind elupuust, mis oli ainult kuju, aga mina, kes ma ise elu olen, ühendasin (liitsin) sind enesega. Ma panin keerubid teenritena sind  valvama, nüüd panen ma keerubid austama sind samaväärselt Jumalaga.
Keerubitroon on valmis seatud, kandjad on valmis ja ootavad, pulmakoda on ehitud, toit on varutud, igavesed kojad - kaunistatud, heade andide aardelaekad on avatud, taevane kuningriik on ette valmistatud aegade algusest peale.

RESPONSOORIUM

E: Lahkus meie Karjane, elava vee allikas, ja Tema surmaga pimenes päike. / Vangi võeti teda, kes vangistas esimest meest. * Täna meie Päästja vabastas meid surma ahelatest.
K: Ta purustas põrgu sõimeid ja murdis saatana väe.
E: Täna meie Päästja vabastas meid surma ahelatest.

Hommikupalved

ant. 1 Nad kaeblevad tema pärast, nagu kaeveldakse ainsa lapse pärast, sest Issanda süütu on tapetud.

Psalm 64

Kuule, Jumal, mu häält, kui ma kaeblen, * hoia mu elu vaenlase hirmu eest!

Pane mind varjule tigedate salanõu eest, * nende möllu eest, kes teevad nurjatust,

kes oma keelt ihuvad nagu mõõka, * sihivad kibedaid sõnu nagu nooli,

et salajas maha lasta laitmatu! * Äkitselt nad lasevadki ta maha ega karda midagi.

Neid kinnitatakse kurjades kavatsustes, † nad õhutavad üksteist salajasi võrke panema, * nad ütlevad: “Kes meid näeb?”

Nemad mõtlevad jultunud tegudele: * “Me oleme valmis, kava on hästi kavatsetud!”

Sest sügav on mehe sisemus * ning süda.

Kuid Jumal laseb nad maha, * neid haavatakse äkilise noolega.

Ta paneb nad komistama nende keele pärast, * kõik, kes neid näevad, vangutavad pead.

Ja kõik inimesed hakkavad kartma † ja kuulutama Jumala tööd * ning aru saama Tema tegudest.

Õige rõõmustab Issandas † ja otsib pelgupaika Tema juures; * ja kõik hõiskavad, kes on õiglased südamelt.

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant.  Nad kaeblevad tema pärast, nagu kaeveldakse ainsa lapse pärast, sest Issanda süütu on tapetud.

ant. 2.  Päästa, Issand, mu hing surmavalla väravaist.

laul Js 38, 10-14d. 17b-20

Ma ütlesin iseeneses: oma elupäevade poolel teel * ma pean minema, surmavalla väravaisse;

minult on röövitud mu ülejäänud aastad. * Ma mõtlesin: ma ei saa näha Issandat, — elavate maal,

ei enam vaadata inimest * maailma elanike keskel.

Mu telklaager kistakse üles ja keeratakse minu käest rulli * otsekui karjase telk;

sa rullid nagu kangur mu elu kokku, * mind lõigatakse lõime küljest.

Enne kui päev jõuab õhtule, * teed sa mulle lõpu.

Ma ootasin hommikuni — otsekui murraks lõvi, * nõnda murti kõik mu luud-liikmed.

Enne kui päev jõuab õhtule, * teed sa mulle lõpu.

Nagu pääsuke või rästas, nõnda ma häälitsesin, * kudrutasin otsekui tuvi.

Mu silmad väsisid kõrgusesse vaadates: * Issand, ma olen rõhutud, astu mulle appi!

Sina kiindusid mu hinge hukatuse augus, * sest sa heitsid kõik mu patud oma selja taha.

Sest surmavald ei kiida sind, surm ei ülista sind, * hauda vajunud ei looda su ustavuse peale.

Elav, ainult elav kiidab sind, nõnda nagu minagi teen täna: * isa kuulutab lastele sinu ustavust.

Issand oli valmis mind päästma, * seepärast mängigem mu keelpillidel kõik oma elupäevad Issanda kojas!

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant.  Päästa, Issand, mu hing surmavalla väravaist.

ant. 3. Ma olin surnud, ning ennäe, ma elan igavesest ajast igavesti ning minu käes on surma ja surmavalla võtmed.

psalm 150

Kiitke Jumalat Tema pühamus! * Kiitke Teda Tema võimsas taevalaotuses!

Kiitke Teda Tema vägevate tegude pärast! * Kiitke Teda Tema määratut suurust mööda!

Kiitke Teda pasuna helidega! * Kiitke Teda naabli ja kandlega!

Kiitke Teda trummide ja ringtantsudega! * Kiitke Teda keelpillide ja viledega!

Kiitke Teda helisevate simblitega! * Kiitke Teda kumisevate simblitega!

Kõik, kellel on eluõhku, * kiitku Issandat!

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant. Ma olin surnud, ning ennäe, ma elan igavesest ajast igavesti ning minu käes on surma ja surmavalla võtmed.

Lugemine:  Hos 6:1-3a

Tulge, pöördugem Issanda poole, sest tema on meid murdnud ja tema parandab meid; tema on meid löönud ja tema seob meid! Tema teeb meid elavaks kahe päevaga, kolmandal päeval aitab ta meid üles ja me võime elada tema palge ees. Tundkem siis, püüdkem tunda Issandat: ta tuleb nagu ilus koidupuna.

RESPONSOORIUM

Kristus alandas ennast meie heaks, saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani. Seepärast on Jumal tõstnud ta kõrgemaks kõrgest ja annetanud talle selle nime, mis on üle iga nime.

BENEDICTUS Päästa meid, maailma Päästja. Sina oled meid lunastanud risti ja oma vere valamise läbi. Tule meile appi, Issand, meie Jumal.

Benedictus

Sakariase kiituslaul Lk 1, 68-79

Kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal, * et Ta on tulnud oma rahva ligi ja toonud talle lunastuse

ja on meile äratanud päästesarve * oma sulase Taaveti soost,

nagu Ta on rääkinud ajastute algusest * oma pühade prohvetite suu läbi -

päästmist meie vaenlastest * ja kõigi nende käest, kes meid vihkavad,

et halastust anda meie vanematele * ja pidada meeles oma püha lepingut,

vannet, mille Ta on vandunud * meie isale Aabrahamile.

Nõnda ta laseb meid, vaenlaste käest päästetuid, * kartmatult teenida Teda

vagaduses ja õigluses Tema ees * kõik meie elupäevad.

Ja sina, lapsuke, sind hüütakse Kõigekõrgema prohvetiks, * sest sa lähed Issanda eel Temale teed valmistama,

et anda Tema rahvale pääste tunnetus * nende pattude andeksandmises

meie Jumala südamliku halastuse läbi, * millega meile tuleb Päikesetõus kõrgustest.

See paistab nende peale, kes elavad pimeduses ja surmavarjus, * see suunab meie jalgu rahuteele.

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

BENEDICTUS Päästa meid, maailma Päästja. Sina oled meid lunastanud risti ja oma vere valamise läbi. Tule meile appi, Issand, meie Jumal.

Palved

Palugem meie Lunastajat, kes meie heaks kannatas ja maha maeti ning kes tõusis üles surnuist.
K: Issand, halasta meie peale.
Kristus, meie Issand, sa nägid oma ema seismas risti jalamil; – luba meil meie katsumustes Sinu päästvast kannatusest osa saada.
K: Issand, halasta meie peale.
Kristus, meie Päästja, Sina surid nagu maasse külvatud seemneivake; – luba meil patule surres Jumalale elada.
K: Issand, halasta meie peale.
Kristus, meie Karjane, Sina olid hauda maetult inimsilme eest varjatud; – õpeta meid armastama seda meie tõelist elu, mis koos Sinuga on varjul meie Isas.
K: Issand, halasta meie peale.
Kristus, uus Aadam, sina laskusid surmavalda vabastama õigeid, kes surma vangis olid maailma rajamisest peale; – aita kõigil, kes on patu läbi surnud, kuulda Sinu häält ja elada.
K: Issand, halasta meie peale.
Elava Jumala Poeg, me oleme ristimisel koos Sinuga maetud; – lase meil koos Sinuga ka tõusta ning Jumalale elada igavesti.
K: Issand, halasta meie peale.

Meie Isa

Palve

Kõigeväeline, igavene Jumal, Sinu ainusündinud Poeg laskus alla surmavalda ja tõusis sealt üles kirkuses. Luba, et kõik usklikud, kes ristimise läbi koos temaga on maetud, pälviksid tema ülestõusmise läbi igavese elu. Meie Issanda Jeesuse Kristuse, Sinu Poja läbi, kes Sinuga elab ja valitseb Püha Vaimu ühtsuses, Jumal, igavesest ajast igavesti.

E: Issand olgu teiega.

K: Ja sinu vaimuga.

E: Õnnistagu teid Kõigeväeline Jumal – Isa + ja Poeg ja Püha Vaim.

K: Aamen.

E: Minge Jumala rahus.

K: Tänu olgu Jumalale.