Esmaspäev

E: Jumal, tõtta mind päästma!

K: Issand, rutta mulle appi!

E: Au olgu Isale ja Pojale *
ja Pühale Vaimule.

K: Nii kui alguses oli, nüüdki on
ja jääb * igavesest ajast igavesti.
Aamen. Halleluuja!

HÜMN

Kui päike koites punetab
ja päeva algust kuulutab,
kõik loodu ärkab kasvama
ja oma saatust kohtama.

Suur Jumal, päike oled Sa
Su Poeg on Õnnistegija,
Sa äratad meid mõtlema
ja elu mõtet otsima.

On Sinu Sõnas juhatus
ja armastuses vabadus,
on vabaduses vastutus
ja vastutuses õnnistus.

Meil ära lase väsida
vaid õpeta meid käituma
Meil anna valgust märgata
kuis sinu tahe täide saab.

Me siiraid palveid võta Sa
nüüd kuulda ja meid õpeta
et tõest me süda rõõmustaks
ja Sinu kirkus ilmsiks saaks.

Oo, Kristus, vaga Kuningas,
Su Isa au on ilmumas,
et Vaimus kes meid lohutab
meil oleks lootust pääseda. Aamen1 ant.  Millal ma tulen ja näen Jumala palet?

42. psalm

Otsekui hirv veeoja igatseb, * igatseb mu hing Sinu juurde, Jumal!

Jumalat januneb mu hing, * elavat Jumalat - millal ma tulen ja näen Jumala palet?

Pisarad on mulle leivaks nii päeval kui ööl, * päev läbi öeldakse ju mulle: "Kus siis on su Jumal?"

Mu hing teeb haiget, kui tuleb meelde, * kuidas ma kõndisin Ülima telki, Jumala kotta, kesk piduliste kiidulaulu, rõõmuhõiskeid.

Miks nii rõhutud, mu hing, nii rahutu? * Looda Jumala peale:

Teda tahan ma tänada - * oma Päästjat ja Jumalat!

Mu hing on rõhutud- * seepärast tuletan Sind meelde Jordanil, Hermonil, Mitsari mäel -

kui Uputus kutsub Uputust * Sinu koskede mürinal

kõiki Su ummiklaineid ja vooge * minust üle murdma.

Ühel päeval saatis Issand armu - * siis laulsin ööselgi Talle, palvet oma elu Jumalale;

täna aga ütlen Temale, oma Kaljule: * "Miks oled Sa mu unustanud,

miks pean käima kurvalt, * vaenlasest rõhutud?"

Otsekui urrn mu luudes * on ahistajate teotus,

kes päevast päeva küsivad: * "Kus on siis nüüd su Issand?"

Miks nii rõhutud, mu hing, nii rahutu?  * Looda Jumala peale:

Teda tahan ma veel tänada - * oma Päästjat ja Jumalat!

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant.  Millal ma tulen ja näen Jumala palet?

2 ant.  Issand, näita meile oma heldust!

laul Srk 36, 1-5. 10-13

Halasta meie peale, Issand, kõiksuse Jumal, ja vaata siia * ning pane kõik paganad sind kartma!

Tõsta oma käsi võõraste rahvaste vastu, * et nad näeksid sinu väge!

Nõnda nagu sa ennast näitasid pühana * meie juures nende nähes,

nõnda näita ennast suurena * nende juures meie nähes,

et nad õpiksid sind tundma, * nõnda nagu meie tunneme, et ei ole muud Jumalat kui sina, Issand!

Uuenda oma tunnustähti ja korda imetegusid, * austa oma kätt ja paremat käsivart!

Kogu kõik Jaakobi suguharud * ja olgu nad pärijad nagu muistegi!

Halasta, Issand, rahva peale, * kellele on antud sinu nimi,

ja Iisraeli peale, * keda pead esmasündinuks!

Halasta oma pühamu linna, Jeruusalemma, * oma hingamispaiga peale!

Täida Siion sinu ülistusega * ja oma rahvas sinu auhiilgusega!

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant.  Issand, näita meile oma heldust!

3 ant.  Ole kiidetud, Issand, taevavõlvil.

psalm 19

Taevad räägivad Jumala aust, * Tema kätetööd kuulutab laotus -

päevast voolab päevale juttu, * öö annab teadmist ööle.

Ei ole see jutt, ei sõna, * ei ole kuulda häält -

ometi kostab üle ilmamaa, * maailma otsani Sõna -

sinna on Ta teinud telgi Päikesele: † tuleb sealt kui peiu pulmakambrist, * hõiskab kui vägimees enne minekut:

taeva äärelt hakkab ta jooksma, teise ääreni jõuab - * keegi ei pääse ta lõõsast.

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant.  Ole kiidetud, Issand, taevavõlvil.

Lugemine Jr 15:16
Kui leidus Su sõnu, siis ma neelasin neid ja Su sõna oli mulle lustiks ja südamerõõmuks, sest mulle on pandud Sinu nimi, Issand, vägede Jumal.

Lühike responsorium vrd Ps 33:1-3

E: Hõisake Issandas, te õiged! * Õiglastele sobib laulda kiituslaulu!
K: Hõisake Issandas, te õiged! * Õiglastele sobib laulda kiituslaulu!
E: Tänage Issandat kandlega.
K: Õiglastele sobib laulda kiituslaulu!
E: Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.
K: Hõisake Issandas, te õiged! * Õiglastele sobib laulda kiituslaulu!

BENEDICTUS  Kiidetud olgu Issand, * Kes on tulnud oma rahva ligi ja toonud talle lunastuse.

Benedictus

Sakariase kiituslaul Lk 1, 68-79

Kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal, * et Ta on tulnud oma rahva ligi ja toonud talle lunastuse

ja on meile äratanud päästesarve * oma sulase Taaveti soost,

nagu Ta on rääkinud ajastute algusest * oma pühade prohvetite suu läbi -

päästmist meie vaenlastest * ja kõigi nende käest, kes meid vihkavad,

et halastust anda meie vanematele * ja pidada meeles oma püha lepingut,

vannet, mille Ta on vandunud * meie isale Aabrahamile.

Nõnda ta laseb meid, vaenlaste käest päästetuid, * kartmatult teenida Teda

vagaduses ja õigluses Tema ees * kõik meie elupäevad.

Ja sina, lapsuke, sind hüütakse Kõigekõrgema prohvetiks, * sest sa lähed Issanda eel Temale teed valmistama,

et anda Tema rahvale pääste tunnetus * nende pattude andeksandmises

meie Jumala südamliku halastuse läbi, * millega meile tuleb Päikesetõus kõrgustest.

See paistab nende peale, kes elavad pimeduses ja surmavarjus, * see suunab meie jalgu rahuteele.

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

BENEDICTUS  Kiidetud olgu Issand, * Kes on tulnud oma rahva ligi ja toonud talle lunastuse.

Palved
Õnnistatud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa. Palvetagem
Tema poole:
K: Hoia meid oma teenistuses.
Jumal, Sa oled meid teinud preesterlikuks rahvaks;
– aita meil täielikult Sulle kuuluda.
K: Hoia meid oma teenistuses.
Sa jagad meile oma Vaimu ande;
– kingi meile täna sõbralikkust ja kannatlikkust.
K: Hoia meid oma teenistuses.
Luba, et me Sind alati armastaksime
– ja Sind oma elu kaudu austaksime.
K: Hoia meid oma teenistuses.
Tee meid valmiks üksteist teenima,
– et me üheskoos õndsaks saaksime.
K: Hoia meid oma teenistuses.

Meie Isa...

Palve

Issand, kõigeväeline Jumal, Sa oled meile selle uue päeva kinkinud. Hoia meid sel päeval kurja ja patu eest ning juhi meie mõtteid, sõnu ja tegusid, et me vaid Sinu tahtmist teeksime. Meie Issanda Jeesuse Kristuse, Sinu Poja läbi, kes Sinuga elab ja valitseb Püha Vaimu ühtsuses, Jumal, igavesest ajast igavesti. Aamen.

 Lõpetus

E: Issand olgu teiega.

K: Ja sinu vaimuga.

E: Õnnistagu teid Kõigeväeline Jumal – Isa + ja Poeg ja Püha Vaim.

K: Aamen.

E. Minge Jumala rahus.

K. Tänu olgu Jumalale