17. JAANUAR
2. nädala esmaspäev

SISSEJUHATUS
Jumal, tõtta mind päästma.
  Issand, rutta mulle appi.
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen. Halleluuja.

Hümn
Oh teie sõbrad Jumalal,
kes õndsad taevas üleval,
Ja trooni ees seal seisate,
meil armu, heldust paluge!
Sa Kuninganna kõige pealt,
Maarja, helde Ema, seal
Ja inglikoorid, võimu täis,
meid võtke kaitsta eluteel.
Te esiisad ühtlasi,
kelt õndsus tärkas rahvale;
Te valgustatud nägijad,
kes Kristust vaimus nägite.
Apostlid kõrgestaustatud,
kes ilmast üle säranud;
Te pühad, kes te Jumalal
truuks jäänd ka piinasurma all.
Oh neitsid, kes te puhtuse
siin hoidnud oma Jeesule;
Te pühad naised, voorust täis,
ja kõik, kes õige tee peal käis.
Me Jeesu vere nimel teid
nüüd palume: Oh kuulge meid
Ja pühale Kolmainule
te rahva häda teatage! Aamen.

Psalm 42
Igatsus Jumala järele

Januneja tulgu! Kes tahab, võtku eluvett ilma tasuta! (Ilm 22:17)

Ant. Millal ma tulen ja näen Jumala palet?
Otsekui hirv veeoja igatseb, *
  igatseb mu hing Sinu juurde, Jumal!
Jumalat januneb mu hing, *
  elavat Jumalat – millal ma tulen ja näen Jumala palet?
Pisarad on mulle leivaks nii päeval kui ööl, *
  päev läbi öeldakse ju mulle: “Kus siis on su Jumal?”
Mu hing teeb haiget, kui tuleb meelde, *
  kuidas ma kõndisin Ülima telki, Jumala kotta, kesk piduliste kiidulaulu, rõõmuhõiskeid.
Miks nii rõhutud, mu hing, nii rahutu? *
  Looda Jumala peale:
Teda tahan ma tänada – *
  oma Päästjat ja Jumalat!
Mu hing on rõhutud- *
  seepärast tuletan Sind meelde Jordanil, Hermonil, Mitsari mäel –
kui Uputus kutsub Uputust *
  Sinu koskede mürinal
kõiki Su ummiklaineid ja vooge *
  minust üle murdma.
Ühel päeval saatis Issand armu – *
  siis laulsin ööselgi Talle, palvet oma elu Jumalale;
täna aga ütlen Temale, oma Kaljule: *
  “Miks oled Sa mu unustanud,
miks pean käima kurvalt, *
  vaenlasest rõhutud?”
Otsekui urrn mu luudes *
  on ahistajate teotus,
kes päevast päeva küsivad: *
  “Kus on siis nüüd su Issand?”
Miks nii rõhutud, mu hing, nii rahutu? *
  Looda Jumala peale:
Teda tahan ma veel tänada – *
  oma Päästjat ja Jumalat!
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Millal ma tulen ja näen Jumala palet?

Kiituslaul
Srk 36, 1-5. 10-13

Palve püha Jeruusalemma linna pärast

Igavene elu on see, et nad tunneksid Sind, ainsat tõelist Jumalat, ja Jeesust Kristust, kelle Sina oled läkitanud. (Jh 17:3)

Ant. Näita meile, Issand, oma halastuse valgust.
Halasta meie peale, Issand, kõiksuse Jumal, ja vaata siia *
  ning pane kõik paganad sind kartma!
Tõsta oma käsi võõraste rahvaste vastu, *
  et nad näeksid sinu väge!
Nõnda nagu sa ennast näitasid pühana *
  meie juures nende nähes,
nõnda näita ennast suurena *
  nende juures meie nähes,
et nad õpiksid sind tundma, *
  nõnda nagu meie tunneme, et ei ole muud Jumalat kui sina, Issand!
Uuenda oma tunnustähti ja korda imetegusid, *
  austa oma kätt ja paremat käsivart!
Kogu kõik Jaakobi suguharud *
  ja olgu nad pärijad nagu muistegi!
Halasta, Issand, rahva peale, *
  kellele on antud sinu nimi,
ja Iisraeli peale, *
  keda pead esmasündinuks!
Halasta oma pühamu linna, Jeruusalemma, *
  oma hingamispaiga peale!
Täida Siion sinu ülistusega *
  ja oma rahvas sinu auhiilgusega!
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Näita meile, Issand, oma halastuse valgust.

Psalm 19:2-7
Issanda, kõige Looja ülistus

Meile tuleb päikesetõus kõrgustest, see suunab meie jalgu rahuteele, halleluuja. (Lk 1:78-79)

Ant. Ole kiidetud, Issand, taevavõlvil.
Taevad räägivad Jumala aust, *
  Tema kätetööd kuulutab laotus –
päevast voolab päevale juttu, *
  öö annab teadmist ööle.
Ei ole see jutt, ei sõna, *
  ei ole kuulda häält –
ometi kostab üle ilmamaa, *
  maailma otsani Sõna –
sinna on Ta teinud telgi Päikesele: †
  tuleb sealt kui peiu pulmakambrist, *
  hõiskab kui vägimees enne minekut:
taeva äärelt hakkab ta jooksma, teise ääreni jõuab – *
  keegi ei pääse ta lõõsast.
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Ole kiidetud, Issand, taevavõlvil.

Pühakirja lugemineRm 12:1-2
Nüüd, vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks; see olgu teie mõistlik jumalateenistus. Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik.

Responsorium
Hõisake Issandas, te õiged. * Õiglastele sobib laulda kiituslaulu.
– Hõisake Issandas, te õiged. * Õiglastele sobib laulda kiituslaulu.
Tänage Issandat kandlega.
– Õiglastele sobib laulda kiituslaulu.
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.
– Hõisake Issandas, te õiged. * Õiglastele sobib laulda kiituslaulu.

KiituslaulBenedictus

Sakariase kiituslaul Lk 1:68-79

Ant. Kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal. Ta on tulnud oma rahva ligi ja toonud talle lunastuse.
Kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal, *
  et Ta on tulnud oma rahva ligi ja toonud talle lunastuse
ja on meile äratanud päästesarve *
  oma sulase Taaveti soost,
nagu Ta on rääkinud ajastute algusest *
  oma pühade prohvetite suu läbi –
päästmist meie vaenlastest *
  ja kõigi nende käest, kes meid vihkavad,
et halastust anda meie vanematele *
  ja pidada meeles oma püha lepingut,
vannet, mille Ta on vandunud *
  meie isale Aabrahamile.
Nõnda Ta laseb meid, vaenlaste käest päästetuid, *
  kartmatult teenida Teda
vagaduses ja õigluses Tema ees *
  kõik meie elupäevad.
Ja sina, lapsuke, sind hüütakse Kõigekõrgema prohvetiks, *
  sest sa lähed Issanda eel Temale teed valmistama,
et anda Tema rahvale pääste tunnetus *
  nende pattude andeksandmises
meie Jumala südamliku halastuse läbi, *
  millega meile tuleb Päikesetõus kõrgustest.
See paistab nende peale, kes elavad pimeduses ja surmavarjus, *
  see suunab meie jalgu rahuteele.
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal. Ta on tulnud oma rahva ligi ja toonud talle lunastuse.

Palved ja eestpalved
Õnnistatud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa. Palvetagem Tema poole:
Hoia meid oma teenistuses.
Jumal, Sa oled meid teinud preesterlikuks rahvaks;
  aita meil täielikult Sulle kuuluda.
Hoia meid oma teenistuses.
Sa jagad meile oma Vaimu ande;
  kingi meile täna sõbralikkust ja kannatlikkust.
Hoia meid oma teenistuses.
Luba, et me Sind alati armastaksime
  ja Sind oma elu kaudu austaksime.
Hoia meid oma teenistuses.
Tee meid valmiks üksteist teenima,
  et me üheskoos õndsaks saaksime.
Hoia meid oma teenistuses.

Meie Isa, kes Sa oled taevas.
Pühitsetud olgu Sinu nimi. Sinu riik tulgu.
Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal.
Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev.
Ja anna meile andeks meie võlad,
nagu meiegi andeks anname oma võlglastele.
Ja ära saada meid kiusatusse,
vaid päästa meid ära kurjast.

Issand, kõigeväeline Jumal, Sa oled meile selle uue päeva kinkinud. Hoia meid sel päeval kurja ja patu eest ning juhi meie mõtteid, sõnu ja tegusid, et me vaid Sinu tahtmist teeksime. Meie Issanda Jeesuse Kristuse, Sinu Poja läbi, kes Sinuga elab ja valitseb Püha Vaimu ühtsuses, Jumal, igavesest ajast igavesti.

Issand õnnistagu meid, hoidku meid kõigest kurjast ja juhatagu meid igavesse ellu.
  Aamen.