Katoliku Kirik EestisSinod 2018

noortesinod 

3. kuni 28. oktoobrini toimub Roomas Piiskoppide Sinod, mis on pühendatud noortele. Sinod toimub egiidi all „Noored, usk ja kutsumus“.  

Miks noortele pühendatud Sinod? Paavst Franciscus andis käesoleva aasta juunikuus välja Sinodit ettevalmistava dokumendi, mis on erinevates keeltes kättesaadav Sinodi kodulehel – http://www.synod2018.va/ Selles dokumendis kutsub paavst noori üles vaatama oma südamesse, saamaks selgust, milline on tänases maailmas nende südamekutse. Kas üldse on kutsumust – perele, tööle, pühendunud elule? Ta märgib, et noortel on alati valik, kuid kuidas õiget valikut ära tunda? Paavst Franciscus väljendab oma kindlat veendumust, et noortel on Kirikus tulevikku, tuleb vaid usk ellu äratada. Ühe valulise probleemina näeb paavst põlvkondade vahelist lõhet. Ta sooviks tuua noori ja ka vanemaid seda märkama. Seda teemat puudutas paavst Franciscus juba 2016. aastal Poolas toimunud Ülemaailmsel Noortepäeval.

Teiseks tahab ta julgustada noori osalema pastoraaltöös, mis tähendab, et ilma eranditeta kõik saavad aidata abivajajaid, aidata kaasa kogudusetöös. Ta ei soovi, et noored jääksid kuidagi kõrvale kaasatusest Kirikus, sest ilma selleta ei ole neil võimalik tunda ära ka preestrikutsumust, mida Kirik väga vajab. Ta julgustab noori tulema digitaalmaailmast välja reaalsesse kogukonna ellu, kus nad saaksid aidata kaasa näiteks keskkonna kaitsmisel.

 

Paavst on palunud kõigil piiskopkondadel üle maailma, lähtuvalt Sinodist, tegeleda noorte teemaga ning kaasata neid Kirikusse. Paavst Franciscusel on võimalus kuulata meie noorte poolt antavaid tunnistusi ja veeta nendega ilusaid hetki 25. septembril Eestisse toimuva visiidi ajal. Sellelt noortekohtumiselt ja meie noortelt saab tal kindlasti olema kaasa võtta midagi sellist, mida viia oktoobrikuus toimuva Sinodi ette.

 

Social button for Joomla

Välismaa


Paavsti kokkuvõte toimunud tippkohtumisest Vatikanis28 Veebr 2019 13:22
Paavsti kokkuvõte toimunud tippkohtumisest Vatikanis

„Kätte on nüüd jõudnud aeg koos töötada, et kaotada laste kuritarvitamise kurjus,“ ütles Paavst Franciscus oma kõnes, mille ta pidas alaealiste kaitset Kirikus käsitleva kohtumise lõpus. „Kätte on jõudnud aeg leida kõigi mängusolevate väärtuste õige tasakaal ja anda ühtsed juhised Kirikule, vältides kaht äärmust: 'õiglust', mille on esile kutsunud süü [ ... ]

Loe edasi ...
Kardinal Tagle: tervendada kuritarvitatude haavu26 Veebr 2019 09:27
Kardinal Tagle: tervendada kuritarvitatude haavu

Kardinal Luis Antonio Tagle avas neljapäeval Vatikanis kolmepäevase kohtumise alaealiste kaitse kohta Kirikus, kus räägiti, et vaimulikud peavad teadma ja tundma väärkohtlemise ohvrite valu ja tervendama nende haavu. Toome siinjuures kokkuvõtte kardinal Tagle ettekandest. „Alaealiste kuritarvitamine vaimulike poolt on tekitanud haavu mitte ainult ohvritele, vaid ka nende perekondadele, vaimulikkonnale, Kirikule, laiemale ühiskonnale, kurjategijatele [ ... ]

Loe edasi ...
Veel artikleid ...

Halastuse aasta