paavst 1210x236 px 2Valgust, et näha, tugevust, et tahta

Loe edasi: Valgust, et näha, tugevust, et tahta“Ära karda; nüüdsest peale pead sa püüdma inimesi!” Nende sõnadega muudab Kristus Peetruse elu ja too Galileast pärit kalamees teab nüüd, milleks ta elab. Nagu Peetrus, nii seisab iga inimene varem või hiljem sellesama küsimuse ees: mis on minu elu missioon?

Sel nädalal arutleb piiskoppide sinod Roomas teemal “Noored, usk ja kutsumuse äratundmine”. Peale selle, et palume Pühal Vaimul sinodil osalejaid valgustada, kasutagem ka ise võimalust ja mõtisklegem omaenese tee üle, sest me kõik oleme saanud Jumalalt kutsumuse: olla Temaga ühendatud.

Täna avati Roomas sinod „Noored, usk ja kutsumus“

Loe edasi: Täna avati Roomas sinod „Noored, usk ja kutsumus“ 3. oktoobril avas paavst Franciscus Püha Missaga Püha Peetruse väljakul Roomas sinodi. 

Püha Isa andis käesoleva aasta juunikuus välja sinodit ettevalmistava dokumendi „Instrumentum Laboris“, mis on erinevates keeltes kättesaadav sinodi kodulehel – http://www.synod2018.va/.

Noortele pühendatud sinodi eelsel nõupidamisel Roomas väljendasid paljud noored soovi, et keegi oleks neile teekaaslaseks, kes suudaks neid mõista ilma arvustamata ja oleks võimeline kuulama ja vastama noorte küsimustele (vrd. Noortele pühendatud sinod, Instrumentum Laboris, 132).

Dokumendis „Instumentum Laboris“ kutsub paavst noori üles vaatama oma südamesse, saamaks selgust, milline on tänases maailmas nende südamekutse - kutsumus – perele, tööle, pühendunud elule? Paavst märgib, et noortel on alati valik, kuid kuidas õiget valikut ära tunda? Paavst Franciscus väljendab oma kindlat veendumust, et noortel on Kirikus tulevikku, tuleb vaid usk ellu äratada.