Katoliku Kirik EestisPiiskopi mõtisklused Usuaasta puhul

usuaasta2012 (nov) -2013 (okt) oli Katoliku Kirikus nimetatud Püha Isa poolt Usuaastaks. Usuaasta puhul ilmus esmakordselt eesti keeles Katoliku Kiriku Katekismus ning alljärgnevalt on koondatud kokku kõik piiskpi mõtisklused Usuaasta puhul. Antud mõtisklused on heaks sisekaemuseks ning mõtiskluseks ka tänagi. Head lugemist!

 

 

 

 

 

 

Social button for Joomla