Katoliku Kirik EestisPaavst Franciscuse jõululäkitus Urbi et Orbi (Linnale ja maailmale)

FrancisNativityArmsad vennad ja õed, häid Jõule!

Jeesus, Jumala Poeg, maailma Päästja, on meile sündinud. Ta sündis Neitsist Petlemmas, tulles täitma vana ettekuulutust. Neitsi, nimega Maarja, ja tema kihlatu Joosep, alandlikud inimesed täis lootust Jumala headusesse on need, kes Jeesust tervitasid ja tunnistasid. Ja nii valgustas Püha Vaim Petlemma karjaseid, kes tõttasid kummardama Last. Samuti juhatas Püha Vaim alandlikud eakad Siimeoni ja Hanna, Jeruusalemma templisse tunnistama Jeesusest kui Messiast. „Mu silmad on näinud sinu päästet," hüüdis Siimeon „mille sa oled valmistanud kõigi rahvaste silme ees" (Lk 2:30).

Tõesti, vennad ja õed, Jeesus on pääste kõigile inimestele ja igale inimesele!

Täna ma palun, maailma Päästja, vaata oma vendade ja õdede peale Iraagis ja Süürias, kes on liiga kaua kannatanud rahutuste tagajärjel ning kes koos teiste rahvuslike ja religioossete rühmadega kannatavad jõhkra tagakiusamise all. Soovin, et Jõulud tooks neile lootust, nagu ka paljudele lahkuma sunnitud inimestele, pagulastele ja põgenikele, lastele, lastevanematele ja eakatele nii selles piirkonnas kui ka kogu maailmas. Soovin, et ükskõiksus muutuks läheduseks ja külalislahkuseks, et kõik, kes hetkel kannatavad, saaksid talve raskuste üleelamiseks vajalikku humanitaarabi ning neil oleks võimalus koju tagasi pöörduda ja väärikalt elada. Palun, et Issand avaks südamed usaldusele ja laseks tervele Lähis-Idale osaks saada oma rahu alustades õnnistatud kohast, kus Ta sündis, toetades seeläbi dialoogi Iisraeli ja Palestiina vahel.

Kaitsku Jeesus, maailma Päästja, kõiki neid, kes kannatavad Ukrainas ja andku, et nende armastatud maa võiks saada vabaks pingest, võita vihkamine ja vägivald ning rajada uus tee vendlusele ja leppimisele.

Andku Päästja Jeesus oma rahu Nigeeriale, kus isegi neil tundidel valatakse rohkesti verd ning paljud inimesed on ilma jäetud oma varast, pantvangi võetud või tapetud. Ma mõtlen eriti Liibüale, Lõuna-Sudaanile, Kesk-Aafrika Vabariigile ja Kongo Demokraatlikule Vabariigile. Ma palun kõigil, kellel on poliitiline vastutus, pühenduda sellele pikaaegse konflikti lahendamisele ja kestva vennaliku kooselu üles ehitamisele läbi dialoogi.

Ma palun, et Jeesus päästaks lapsed, kes on langenud vägivalla ohvriteks, saanud salakaubanduse sihtmärkideks või sunnitud hakkama sõduriteks; nii paljud ära kasutatud lapsed. Andku ta lohutust Pakistani perekondadele, kelle lapsed eelmisel nädalal hukkusid. Olgu Ta lähedal ka kõigile neile, kes kannatavad haigustes, eriti Ebola epideemias, eelkõige Libeerias, Sierra Leones ja Guineas. Ma tänan kõiki inimesi, kes on vapralt pühendunud haigete ja nende pereliikmete abistamisele ning kutsun veelkord üles andma ravi ja abi paikades, kus seda vajatakse.

Jeesuslaps. Minu mõtted on täna suunatud kõigile lastele, keda on väärkoheldud ja tapetud, lastele, kes on tapetud emaihus ja ilma jäetud vanemate heldest armastusest ning seejärel maetud elu mitte armastava kultuuri isekusse; lastele, kes on sunnitud pagulusse sõja või tagakiusamise tagajärjel, keda on ära kasutatud meie silme ees ja meie kaassüüdlaslikul vaikimisel. Ma mõtlen tapetud imikutele, kes on hukkunud pommirünnakutes maal, kus sündis Jeesus Kristus. Tänane vaikus hüüab Heroodese mõõga all. Nende veri on tänaste Heroodeste varjus. Uskuge, sel jõuluajal on nii palju pisaraid ja nende pisaratega koos on Jeesuslapse pisarad.

Armsad vennad ja õed, valgustagu Püha Vaim täna meie südameid, et me võiksime Jeesuslapses, kes sündis Neitsi Maarjast Petlemmas, ära tunda lunastuse, mille Jumal on andnud igaühele, igale mehele ja naisele ja kõigile inimestele maa peal. Saagu Kristuse väge, mis toob vabadust ja teenimist, tunda sõjast, tagakiusamisest ja orjusest vaevatud südamed. Aidaku Tema jumalik vägi ja leebus kaotada kivistunud südamed paljudelt meestelt ja naistelt, kes elavad täielikus maisuses ja ükskõiksuses, üleilmastuvas ükskõiksuses. Olgu tema Lunastustegevus see, mis muudab viha armastuseks ja helluseks. Nii saame hüüda rõõmus: „meie silmad on näinud sinu päästet".

Nende mõtetega soovin teile kõigile häid Jõule!

25.12.2014

Social button for Joomla