Katoliku Kirik Eestis25. november: Aleksandria püha Katariina, neitsi ja märter

Loe edasi: 25. november: Aleksandria püha Katariina, neitsi ja märter25. novembril kogu Kirik tähistab Aleksandria püha Katariina mälestuspäeva. Püha Katariina sündis umbes 290. aastal Aleksandrias. Kuna Katariina mõistis avalikult hukka kristlasi tagakiusava Rooma keisri Maxentiuse, pani valitseja ta väitlema 50 paganliku filosoofiga. Ükski filosoof ei suutnud neiu arukaid argumente kummutada. Legendi kohaselt muutusid kõik filosoofid väitluse käigus koguni ise kristlasteks. Vihane Maxentius lasi armetud filosoofid hukata. Siis püüdis keiser Katariinat ära osta ja pakkus talle kuninglikku abielu. Neiu keeldus ja nimetas end "Kristuse pruudiks".

Jeesus Kristus, kõiksuse kuninga suurpüha

Loe edasi: Jeesus Kristus, kõiksuse kuninga suurpühaKirikuaasta viimane pühapäev on Jeesuse Kristuse kõiksuse kuninga suurpüha. See püha seati sisse paavst Pius XI poolt ll. detsembril 1925. a. I Nikaia kirikukogu 1600-nda aastapäeva tähistamiseks ja sümboliseerib Kristust kui kõige algust ja lõppu. Kõik usklikud võtavad osa Kristuse kuningana valitsemisest Püha Vaimu läbi teda teenides, sest Kristus võitis ära surma ja patu ning Katoliku Kiriku Kompendiumi põhjal (155) võtab Jumala rahvas osa Kristuse eeskujul kuningaametist, teenides, järgides Kristuse eeskuju, kes kõiksuse kuningana hakkas kõikide, eriti vaeste ja kannatajate teenijaks.

22. november, püha Caecilia, neitsi ja märter

Loe edasi: 22. november, püha Caecilia, neitsi ja märterPüha Caecilia on muusikute pühak ja tema pühaku päeva tähistatakse 22. novembril. Ta sündis 3. sajandil Roomas ja pühendas juba nooruses oma elu Jumalale. Tüdruk pandi vastu tema enda tahtmist mehele roomlasest paganlasele, kuid pulmaööl teatas Caecilia, et pühendab ennast ainult Jumalale ning tema otsus oli seega jääda ka neitsiks. Caecilia abikaasa oli naise ettepanekuga nõus kui talle ilmub kaitseingel. Nii ilmuski abikaasa Valerianusele ingel ja ta pöördus ristiusku. Kui Roomas 3. sajandil kiusati taga kristlasi, siis hukati Caecilia abikaasa ning ka vangistati noor naine Caecilia.

Neitsi Maarja templissetoomise mälestuspäev

Loe edasi: Neitsi Maarja templissetoomise mälestuspäevHõiska ja rõõmusta, Siioni tütar, sest vaata, ma tulen ja asun su keskele, ütleb Issand! (Sk 2:14). Neitsi Maarja templissetoomise püha hakati pidama 6. sajandil Jerusalemmas. Sellega tähistab Kirik Neitsi Maarja pühitsemist Püha Vaimu vahendusel. See Pühima Neitsi Maarja püha jääb Neitsi Maarja sünni ehk 8. septembri ja Neitsi Maarja Pärispatuta püha, 8. detsembri vahele ja märgib teoloogiliselt olulist eesmärki. Püha Vaimu vahendusel pühendas Pühim Neitsi Maarja end Jumalale ning seda täielikult juba lapsepõlvest saadik. Nii oli Jumala tahtmine. Sellise saladuse tähistamist kogu Kirikus mälestatakse Neitsi Maarja templissetoomise püha läbi. 

Ungari orduõde püha Elisabeth

Loe edasi: Ungari orduõde püha Elisabeth17. november on püha orduõde Elisabeth Ungarist pühaku päev. Nelja-aastane Elisabeth, Ungari kuninga Andras II tütar viidi kodust Tüüringi markkrahvi Herman I õukona, kus teda kasvatati Ludwigi (hilisem Ludwig IV Püha) kihlatuna. Kümme aastat oli ta väga õnnelikus armastusabielus. Ta elas koos mehe, kahe tütre ja pojaga Wartburgi lossis Eisenachis, ehitas haiglaid, hoolitses puudustkannatajate ja orbude eest. Koos Friedrich II-ga risitisõtta läinud Ludwig IV suri Otranos 1227 katku. Pärast mehe kaotust tabas Elisabethi ka kodu kaotus - mehevend ajas ta Wartburgist minema, süüdistades raharaiskamises heategevusele. Temalt võeti lapsed ja anti ühe askeetliku preestri hoolde. 1228. aastal astus Elisabeth frantsisklaste ordusse ning teda peetakse ordu üheks suuremaks pühakuks. Elisabeth hooldas haigeid, õmbles vaestele riideid ja käis isegi kalal, et oma hoolealuseid toita.

Püha Albert Suur

Loe edasi: Püha Albert Suur Nimetatud ka Albertus de Lauingen, tema arvatava sünnikodu järgi, ja kodumaalt kaugemal tunti teda kui Albertus Teutonicust – Saksa Albert, Albert Sakslane. Magnus tähendab 'suur', selle epiteedi teenis ta juba eluajal, oma õpetatuse, autoriteedi ja kirjutiste hulga tõttu. Püha Albert Suur või ka tuntud kui Albert Magnus on teadlaste kaitsepühak ja 15. novembril Kirik tähistab püha Albert Suure pühaku päeva.

11. november, Tours'i püha Martin

Loe edasi: 11. november, Tours'i püha MartinPüha Martin sündis paganlikest vanematest Pannoonias umbes 316. a. Lasknud end täiskasvanuna ristida, loobus ta sõjaväeteenistusest ja rajas Galliasse Ligue'i lähistele kloostri, kus püha Hilariuse vaimulikul juhatusel mungaelu elas. Silmapaistva mehena ümbruskonna vaimulike hulgas valiti ta üksmeelselt Tours'i piiskopiks. Hea karjasena asutas ta palju kloostreid, haris vaimulikkonda ja püüdis Kristuse rõõmusõnumit ka kõige madalamate rahvakihtideni viia. Püha Martinus suri 397. a.
Allikas: Neitsimaarja.ee

9. november on Laterani basiilika pühitsemispäev

Loe edasi: 9. november on Laterani basiilika pühitsemispäev9. novembril tähistatakse Laterani basiilika pühitsemispäeva Roomas. Laterani basiilika on pühendatud Ristija Johannesele ja on Rooma piiskopkonna peakirikuks. Laterani basiilika on üks neljast paavstlikust basiilikast ja üks seitsmest palverännukirikust Roomas. Tuntud on Laterani basiilikas Pühima Altarisakramendi kabelis asuv altar, milleks on Püha Õhtusöömaaja laud, kus Jeesus seadis sisse Armulauasakramendi, mis on toodud Jeruusalemmast Rooma Constantinus Suure ema Helena poolt. Laterani basiilika on oluline kirikuajaloos,  et oli kuni 14. sajandini paavsti residentsiks Roomas, enne kui rajati Vatikan. Lateraani basiilika ja ümberkaudne piirkond on oma nime saanud rikka Lateraani perekonna järgi, kelle valdused keiser Nero 65. aasta paiku tema vastu korraldatud vandenõu tõttu konfiskeeris. Lateraani lasi esimese kiriku ehitada Rooma keiser Constantinus.

1. NOVEMBER ON KÕIGI PÜHAKUTE SUURPÜHA

Loe edasi: 1. NOVEMBER ON KÕIGI PÜHAKUTE SUURPÜHA"Pühade osaduses „kristlaste vahel – olgu need juba taevases kodus, puhastustules hüvitamas või alles oma maisel teekonnal – eksisteerib tõepoolest püsiv armastusside," ütleb Katekismus. Selleks armastussidemeks kogu Kirik tähistab 1. novembril kõikide pühakute suurpüha, et olla kõigi pühakutega pühade osaduses. Kompendium ütleb: "Pühade osadus: see väljend viitab ka osadusele pühade isikute (sancti) vahel, st nende vahel, kes armu läbi on ühendatud surnud ja ülestõusnud Kristusega. See on ka kirikus käimise kohustuslik suurpüha. Missad katedraalis toimuvad kell 8 ja kell 18.00.

28. oktoober, apostlid Siimon ja Juuda, kirikupüha

Loe edasi: 28. oktoober, apostlid Siimon ja Juuda, kirikupühaApostel Siimonist ei teata palju. Teame, et sündis Kaanas ja oli kutsutud kui Selooteseks (Lk 6:15). Siimon oli esimesi Kristuse järgijaid koos Juudaga ning arvatakse, et rännates ja koos usku kuulutades, surid nad üheskoos ka märtrisurma. Tihti kunstis on Siimonat kujutatud koos sae või raamatuga. Juuda või ka teatud kui Taddeus on aga see apostel, kes küsis Jeesuselt "Issand, mis see on, et sa näitad ennast ainult meile ja mitte maailmale" (Jh 14:22). Arvatakse, et Juuda suri Armeenias, endisel Pärsia alal. Mõningatel piltidel on teda kujutatud kas raamatuga tulenevalt Pühast Vaimust, mis apostlite peale tuli, või isegi kaikaga.