Katoliku Kirik Eestis24.august: apostel püha Bartolomeus. Kirikupüha.

puhabartolomeusPüha Bartolomeus sündis Kaanas ja juhiti apostel Filippuse poolt Jeesuse juurde. Ta oli üks kaheteistkümnest Jeesuse jüngrist. Pärast Jeesuse surma ja ülestõusmist oli ta Indias ja Armeenias, kus ta kuningas Astüagese käsul esmalt nüliti ja siis pea maha löödi. Surmakohaks peetakse Derbenti Kaspia mere ääres. Tema põrm on Roomas Tiberi jõe äärses asuvas kirikus, Bartolomeuse kirikus.  

Social button for Joomla