Katoliku Kirik Eestis22. juuli on püha Maarja Magdaleena kirikupüha

Santa-Maria-MagdalenaMaarja Magdaleena oli Kristuse õpilane, üks neist naistest, kes teda toetas ja talle järgnes. Ta on parimaks näiteks oma patte kahetsevast patusest, kellele kõik patud andeks anti tänu usule Kristusesse. Maarja oli Kristuse ristisurma pealtnägija. Ta oli üks neist, kes tühja haua leidis ja esimene, kes nägi ülestõusnud Jeesus Kristust. "Maarja seisis aga haua kõrval väljas ja nuttis. Kui ta nõnda nuttis, vaatas ta kummargil hauda ja nägi kahte valges riides inglit istuvat seal, kuhu oli pandud Jeesuse ihu, ühte peatsis ja teist jalutsis, ja need ütlesid talle: „Naine, miks sa nutad?”. Tema vastas neile: „Nad on mu Issanda ära viinud ja ma ei tea, kuhu nad on ta pannud.” (Jh 20 : 11-13). "Jeesus ütles talle: „Naine, miks sa nutad? Keda sa otsid?” (Jh 20 : 15). Alates 2016 aastast on Maarja Magdaleena märgitud liturgilises kalendris kirikupühana. Selle püha seadis sisse Püha Isa paavst Franciscus käesoleval Halastuse aastal. Püha Maarja Magdaleena, palu meie eest. 

 

Social button for Joomla