Pühima Kolmainu Suurpüha

isapoegpv

Pühapäev, 22. mai on Kolmainu suurpüha. Inimene usub Jumalasse, see tähendab uskuda ühteainsasse Jumalasse kolmes isikus: Isasse, Pojasse ja Pühasse Vaimusse. Niisamuti on Kiriku usk üks, sest Kirik tunnistab ühtainsat Jumalat - Isa, Poega ja Püha Vaimu - ning selle läbi tuleb pääsemine. Nii on kristliku usu ja elu keskne saladus pühima Kolmainsuse saladus, ütleb Kompendium (44), sest kristlane võtab vastu ristimist Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Kolm jumalikku isikut, kes on lahutamatud oma ühtses olemuses, on lahutamatud ka oma toimimises. Kolmainsus toimib ühtse ja samana. Nädal peale Nelipühi, peab Kirik Pühima Kolmainsuse püha, kus levitatakse Kolmainsuse osadust selle saladusega. Viiskümmend päeva pärast Ülestõusmist, Nelipühade pühapäeval, kallas kirgastatud Kristus külluslikult välja Püha Vaimu ning ilmutas Vaimu Jumala isikuna, nii et ilmutus pühimast Kolmainsusest sai täielikuks. Kristuse ja Püha Vaimu missioonist sai Kiriku missioon (Kompendium 144).