Püha Filippo Neri, 26. mai

FilippoNeriFilippo Neri, tuntud ka kui Rooma Apostel, sündis Firenzes 1515. aastal advokaadi Francesco Neri noorima pojana. 18. aastaselt läks noor Filippo Rooma, kus ta õppis moraalteaduseid augustiinlaste ordu juhendamisel. Sellel perioodil alustas Filippo Neri samuti tööd vaeste ja haigete juures. Tema missionitöö sai kohe kuulsaks Roomas ning ta otsis pidevalt võimalust, kuidas jõuda vaeste juurde Rooma agulites ning anda tunnistust neile Jeesusest Kristusest.Samal ajal ta kirjutas kõige selle ümbritseva vaesuse ja viletsuse keskel, mis Roomas valitses 16. sajandil, luuletusi ja esseesi pühendusega Jumalale. Ta soovis jõuda oma kirjutiste kaudu erinevate inimesteni ning kuulutada Kristust. Samuti ta oli väga hea hingekarjane ja kui ta 1551. aastal ordineeriti preestriks, levis tema tuntus eriti pihiisana. Kirjalikud allikad ütlevad, et tema juurde pihijärjekorrad olid pikad ja tihti tuli mitu tundi seista, et jõuda meeleparandussakramendini, kuid see olevat andnud tõelist taevalikku hingekosutust ning näidanud Jumalikku halastust.

Ei tasu unustada, et isa Filippo oli väga armastatud noorte seas, eriti laste seas. Tihti Katoliku Kirikus, ja eriti Roomas peetakse püha Filippo Nerit ka laste eestkostja pühakuks. Tema ümber oli kogunenud Rooma linnas kogukond lapsi. Eriti vaeste perekondade lapsi, kellele ta muretses pidevalt toitu. Ja ta ei seisnud vaid selle eest, et lastel oleks kõht täis, vaid teda on kirjeldatud preestrina, kes lastega nii Rooma linnas kui ka väljapool linna tihti mängis ja õpetas - preester, kelle missiooniks oli lastele pakkuda rõõmu ja lapsepõlve. Ühel korral moodustas isa Filippo lastest koori, õpetas selgeks paar laulu ja läks lastega seda Rooma paavstile esitama.

Püha Filippo Neri pühendas oma elu palvele. Kogu oma missionitöö juures võttis ta aega, et pöörduda Isa poole ja pidevalt. Üks kord sügavas palves olles Püha Sebastiani katakombis Roomas nägi ta imutust Pühast Missast. Peale seda hakkas ta inimestele kuulutama Püha Missa olulisust inimestele Rooma linnas, et see erakordne sakrament ühendab inimesi Taevariigiga.

Püha Filippo Neri lahkus oma Isa koju 26. mail 1595. aastal.