25. aprill, püha apostel ja evangelist Markus. Kirikupüha

markPüha evangelist Markust tunneme Markuse Evangeeliumi järgi, mis teadaolevalt pandi Markuse poolt kirja 12 aastat peale Jeesuse taevasse minemist. Markus hukati 67. aastal, surres seega märtrisurma. Arvatakse, et ta oli Aleksandria kiriku rajaja ja selle esimene piiskop (Aleksandria paavst). Markus oli Evangeeliumi koostamise ajal koos Peetrusega Roomas ja tema Evangeelium kirjaldab kõige täpsemalt neid sündmuseid,  mis leidsid aset Peetruse ja Jeesuse vahel. Loe edasi:

Markuse ema maja Jeruusalemmas külastasid Jeesuse esimesed jüngrid (ja on peetud võimalikuks, et samas majas toimus ka Püha Õhtusöömaaeg). Pärast Kristuse taevasseminekut rändas Markus koos apostlite Peetruse, Pauluse, Barnabase  ja Sauluse seltsis mööda maad ja levitas kristlust (Apostlite teod 12:25, 13:5, 15:37-39). Markus hülgas Pauluse teel Küprosele ja naasis Jeruusalemma. Seetõttu keeldus Paulus teda uuele reisile kaasa võtmast. Koostöö Barnabasega aga laabus ning Markus tegutses misjonärina mõnda aega ka Küprosel. Seejärel sai Markusest Peetruse jünger ja ta töötas Roomas Peetruse kõrval. Pärast Roomast lahkumist jõudis Markus Egiptusesse, Aleksandriasse. Arvatakse, et Markus suri Aleksandrias märtrisurma Nero valitsemisajal 67. aastal.