Katoliku Kirik Eestis29.03 Palmipuudepüha

Palmipuudepuha

29. märts on Palmipuudepüha ehk Issanda Kannatuspühapäev. Sel päeval tähistame Kristuse teekonda ning sisenemist Jerusalemma, kus rahvas joovastavalt tervitas Kristust kui Kuningat, mida oli juba prohvet Sakaria ettekuulutanud. Palmiokste kandmine tähendab hinges ühineda Jerusalemma rahvaga, kes asetasid Kristuse teele palmioksi, kui ta eeslisälu seljas Jerusalemma sisenes. Jeesus teadis juba, mis teda ees ootab. Palmidpuudepühaga algab Püha Nädal, mille kulminatsiooniks on Kristuse kannatamine, ristisurm ja ülestõusmine.

Social button for Joomla