2. veebruar on Issanda templissetoomise püha ehk küünlapäev

kuunlapaev2. veebruar on Issanda templissetoomise püha ehk küünlapäev. Missad katedraalis toimuvad  neljapäeval 2. veebruaril kell 8 ja kell 18.00. Kõikidel Missadel õnnistatakse kaasatoodud küünlaid.

Issanda templissetoomise pühal möödub nelikümmend päeva Issanda sündimisest. Neitsi Maarja tuli Püha Vaimu ajel pühakotta, et tuua ohver sündinud poeglapse eest, kuid seal templis oli ees Siimon, kes ütles "Issand, nüüd sa lased oma sulasel lahkuda rahus oma ütlust mööda, sest mu silmad on näinud sinu päästet,  mille sa oled valmistanud kõigi rahvaste silme ees: valgust, mis on ilmutuseks paganaile, ja kirkust sinu rahvale Iisraelile." (Lk 2 : 29-32).

Jeesuse vanemad imestasid, et mida Siimon templis kõneleb neile. Vana mees ootas seda päeva, mil ta kohtab Päästjat, et seejärel rahus lahkuda ja ta teadis, et see sünnib. Sellest Siimona kohtumise päevast on seatud Jeesus valguseks kogu maailmale. Jeesus Kristus - Päästja ja Maailma Valgus.

Paavst emeriitus, Benedictus XVI on intervjuuraamatus "Maailma valgus" (2010) öelnud, et meie usk Jeesusse Kristusesse peab olema kui tõeline valgus ja tõeline elav ühendus kogu kirikuga. Niisamuti oli Maarja usk Issandasse, kui ta viis täide Seaduses ettenähtut ja tõi lapse üles Jerusalemma, et tema eest ohverdada. "Vaata, see laps on seatud languseks ja tõusuks paljudele Iisraelis ja tähiseks, mille vastu räägitakse," (Lk 2 : 34) ütles Siimon Neitsi Maarjale tunnistades, et Jeesus Kristus, olles valguseks, ohverdab ennast meie kõigi eest. Kirik Issanda templissetoomisepühal mõtleb Kristuse eluloole sünnist Petlemmas kuni surmani Kolgatal ja seeläbi Tema ülestõusmisele. "Sellisel viisil väljendame oma usku, tunnistame Kristust kõikide inimeste Päästjana ... ja Tema soovib, et me temasse usuksime" (Maailma valgus).