Katoliku Kirik EestisApostel Pauluse pöördumispäev. Kirikupüha

p pauluse poordumine 250125. jaanuar on apostel Pauluse pöördumispäev. Apostel Paulus teel Damaskusesse nägi välgatavat valgust taevast ja ta kuulis häält, mis ütles talle: „Saul, Saul, miks sa mind taga kiusad?". Ja ta küsis: „Kes sa oled, isand? ja tema ütles: „Mina olen Jeesus Naatsaretlane, keda sina taga kiusad!" (Ap 22: 7,8) ning nii pöördus Saulus, lasi end ristida ja seejärel oli järgnevad kolm aastat üksinduses. Tema nimeks sai peale pöördumist Paulus. Ta on 1. sajandil elanud Jeesuse kõige tuntum järgija. Apostel Pauluse pöördumise päeval palvetab kogu Kirik kristlaste ühtsuse eest maailmas.

Social button for Joomla