Katoliku Kirik EestisJeesus Kristus, kõiksuse kuninga suurpüha

rexKirikuaasta viimane pühapäev on Jeesuse Kristuse kõiksuse kuninga suurpüha. See püha seati sisse paavst Pius XI poolt ll. detsembril 1925. a. I Nikaia kirikukogu 1600-nda aastapäeva tähistamiseks ja sümboliseerib Kristust kui kõige algust ja lõppu. Kõik usklikud võtavad osa Kristuse kuningana valitsemisest Püha Vaimu läbi teda teenides, sest Kristus võitis ära surma ja patu ning Katoliku Kiriku Kompendiumi põhjal (155) võtab Jumala rahvas osa Kristuse eeskujul kuningaametist, teenides, järgides Kristuse eeskuju, kes kõiksuse kuningana hakkas kõikide, eriti vaeste ja kannatajate teenijaks.

Social button for Joomla